Wykaz publikacji wybranego autora

Izabela Kraczkowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka rud darniowych ze ścian jednonawowego kościoła na Ostrowie Lednickim[Characteristics of bog iron ores from walls of one-nave church in Ostrów Lednicki island] / Izabela KRACZKOWSKA, Grzegorz RZEPA // W: Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski : przewodnik LXXI zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego / red. Julita Biernacka, Janusz Skoczylas. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe S. C., 2000. — ISBN10: 83-88163-38-8. — S. 278–281. — Bibliogr. s. 281

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Comparison of iron oxides from different hypergenic formations using the methods of selective chemical extraction / Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA, Izabela KRACZKOWSKA, Bożena GOŁĘBIOWSKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2002 vol. 34 no. 1 dod.: Geovestník, s. 10–11. — Abstrakt referatu z: Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any 8. a 9. apríla 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • $Fe-Mn$ mineralization on the Middle-Upper Jurassic boundary in Zalas near Cracow (S Poland) / B. GOŁĘBIOWSKA, G. RZEPA, I. KRACZKOWSKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 8. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kawałkowe odmiany rud darniowych jako materiały budowlane i przykłady ich zastosowań z terenu PolskiLump varieties of bog iron ores as building materials and examples of their application in Poland / Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 454–463. — Bibliogr. s. 462–463, Abstr.. — Abstrakt W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Lump bog iron ores as a historical building material in Wielkopolska and Ziemia Lubuska regions, Poland / Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2001 vol. 33 no. 2 dod.: Geovestník, s. 19–20. — Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Herl'any 23.–24. apríla 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mineral forms of sulphur in lignite of the “Bełchatów” deposit / Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta STACHURA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2001 vol. 33 no. 2 dod.: Geovestník, s. 19. — Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Herl'any 23.–24. apríla 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Piaskowcowe elementy zdobnicze w historycznym budownictwie Wielkopolski[Sandstone decorative elements in the historic buildings of Wielkopolska] / Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK // W: Kamień architektoniczny i dekoracyjny : materiały konferencji naukowej : Kraków, 23–24 września 2003 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Złóż Surowców Skalnych. — Kraków : AGH WGGiOŚ ZZSS, 2003. — ISBN10: 8388927051. — S. 93–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Preliminary studies on chemical and phase composition of bricks and mortars form historic church buildings in Wielkopolska (Central Poland) / KRACZKOWSKA I. // W: HERL'ANY 2002 : slovensko-česko-pol'ské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni : 27.–29. august 2002, Herl'any, SR : zborník abstraktov : exkurzný sprievodca. — [Košice : Technical University], [2002]. — S. 24–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Siarka w osadach ilasto-piaszczystych pochodzących z nakładu węgla brunatnego złoża „Bełchatów” – analiza ilościowa i charakter mineralnySulphur in clayey-sandy sediments in the overburden of the lignite „Bełchatów” deposit – quantitative analysis and mineral character / Katarzyna GÓRNIAK, Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta STACHURA, Tadeusz SZYDŁAK // W: XXIII Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski : materiały : Kraków, 12–13 kwietnia 2000 / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica ; Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2000. — ISBN10: 83-903696-5-6. — S. 43–46. — Bibliogr. s. 45–46, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Skład mineralny oraz właściwości fizykochemechaniczne kawałkowych odmian rud darniowych stosowanych w historycznym budownictwie na ziemiach polskichMineral composition and physico-mechanical properties of the lump bog iron ores used in historical buildings in Poland / Izabela KRACZKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Grzegorz RZEPA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 vol. 49 nr 12, s. 1147–1156. — Bibliogr. s. 1156, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: