Wykaz publikacji wybranego autora

Izabela Basista, dr inż.

poprzednio: Śliż

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0820-5380

ResearcherID: brak

Scopus: 56006062900

PBN: 929606

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Application of GIS tools to describe the location of new registered parcelsWykorzystanie narzędzi GIS do opisu lokalizacji nowych działek ewidencyjnych / Izabela BASISTA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2020 vol. 14 no. 1, s. 5–13. — Bibliogr. s. 12, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2020.14.1/geom.2020.14.1.5.pdf

 • słowa kluczowe: GIS, scalenia gruntów, wyszukiwanie obiektów najbliższych

  keywords: GIS, finding nearest feature, land consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2020.14.1.5

2
3
 • Automat do analizy struktury obszarowej obiektów scaleniowych[Automation tool for land consolidation object analysis] / BASISTA Izabela // W: Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowo-techniczna : Janów Lubelski 5-7 czerwca, 2019 : książka streszczeń / red. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : [s. n.], 2019. — Dysk Flash. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • słowa kluczowe: GIS, efektywność, scalenia gruntów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Free and open source software for geoportals creation / Izabela BASISTA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July – 8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Geoinformatics, geodesy and mine surveying. Iss. 2.2, Informatics, geoinformatics and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-40-9. — S. 179–186. — Bibliogr. s. 186, Abstr.. — Toż w: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 179–186. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 186, Abstr.

 • keywords: free software, spatial data, geoportal, visualisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018/2.2/S08.023

5
 • Geoportal na potrzeby procesu scalania i wymiany gruntówGeoportal for the needs of land consolidation process / Izabela BASISTA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 5, s. 7–12. — Bibliogr. s. 11-12, Abstr.

 • słowa kluczowe: GIS, geoportal, wolne oprogramowanie, projekt scalenia

  keywords: GIS, geoportal, land consolidation plan, open source software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • GML – a real standard? / Izabela ŚLIŻ, Piotr CICHOCIŃSKI // W: EILAT 2009 [Dokument elektroniczny] : FIG working week : surveyors key role in accelerated development : 3–8 May 2009, Eilat, Israel : proceedings / International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Denmark : IFS], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-87-90907-73-0. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Możliwości programów GIS w zakresie importu i eksportu danych przestrzennych zapisanych w formacie GML[Capabilities of the GIS softwares in the field of import and export spatial data in GML format] / Izabela ŚLIŻ // W: INFOBAZY 2008 : systemy, aplikacje, usługi : materiały V krajowej konferencji naukowej : Sopot, 15–17 października 2008 / red. Antoni Nowakowski ; Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 2008. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN10: 83-908112-6-0. — S. 183–186. — Bibliogr. s. 186, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nowe możliwości prezentacji i wykorzystania cyfrowych planów miast z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej[New possibilities presentation and using of digital cities plans with utilization of Geographic Information System] / Izabela ŚLIŻ // W: Współczesne problemy metodyki kartograficznej / pod red. Mieczysława Sirko, Pawła Cebrykowa ; Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. — Lublin : Oddział Kartograficzny PTG, 2007 + CD-ROM. — (Prace i Studia Kartograficzne ; t. 1). — Na CD-ROM-ie dod.: XXXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna – postery, Lublin 2007. — ISBN: 978-83-924797-4-1. — S. 262–270

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Podsystem geoinformatyczny do analizy rynku nieruchomościGeoinformatic subsystem for real estate market analysis / Izabela BASISTA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 33–43. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: analiza rynku nieruchomości, wybór nieruchomości podobnych, Systemy Informacji Geograficznej

  keywords: GIS, real estate market analysis, choice of similar real estates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przykłady wykorzystania języka GML przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnychSome examples of using GML for the exchange of Polish geoinformation resources / Izabela BASISTA, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr CICHOCIŃSKI // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2010 t. 8 z. 5, s. 31–41. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przykłady wykorzystania narzędzi GIS w procesie scalania i wymiany gruntówThe use of GIS tools in the land consolidation and exchange process – examples / Izabela BASISTA // W: V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — ISBN: 978-83-60507-16-2. — S. 83–84. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: oprogramowanie GIS, scalanie gruntów, narzędzia wspomagania

  keywords: GIS software, supporting tools, land consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przykłady wykorzystania narzędzi GIS w procesie scalania i wymiany gruntówThe use of GIS tools in the land consolidation and exchange process – examples / Izabela BASISTA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2015 nr IV/1, s. 1047–1055. — Bibliogr. s. 1054–1055, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: oprogramowanie GIS, scalanie gruntów, narzędzia wspomagania

  keywords: GIS software, supporting tools, land consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2015.4.1.083

13
 • The comparison of spatial interpolation methods in application to the construction of digital terrain models / Piotr CICHOCIŃSKI, Izabela BASISTA // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings, vol. 1. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-954-91818-9-0. — S. 959–966. — Bibliogr. s. 965–966, Abstr.

 • keywords: geographic information system, free software, open source, topographic surface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The concept of geo-portal for land consolidation / Izabela BASISTA, Ewa DĘBIŃSKA // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings, vol. 1. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-954-91818-9-0. — S. 565–570. — Bibliogr. s. 570, Abstr.

 • keywords: geo-portal, spatial information, land consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The possibilities of geoinformation resources recorded in GML accessing with chosen GIS softwareMożliwości odczytu zasobów geoinformacyjnych zapisanych w języku GML przy użyciu wybranego oprogramowania GIS / Jarosław BYDŁOSZ, Piotr CICHOCIŃSKI, Izabela BASISTA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 44, Summ., Streszcz... — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01/Geomatics_2010_1_03.pdf

 • słowa kluczowe: język znaczników geograficznych (GML), infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), internetowy serwer obiektów geograficznych (WFS)

  keywords: Geography Markup Language (GML), Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE), Web Feature Service (WFS)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Using geographic information system software for a digital city map construction / Izabela ŚLIŻ // W: EILAT 2009 [Dokument elektroniczny] : FIG working week : surveyors key role in accelerated development : 3–8 May 2009, Eilat, Israel : proceedings / International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Denmark : IFS], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-87-90907-73-0. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10–11, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Verification and efficiency analysis of algorithm for similar propertiesWeryfikacja i ocena efektywności algorytmu do wyboru nieruchomości podobnych / Izabela BASISTA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 15–23. — Bibliogr. s. 22–23, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza rynku nieruchomości, wybór nieruchomości podobnych, algorytm

  keywords: real estate market analysis, algorithm, selection of similar properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wstępny projekt podsystemu geoinformatycznego do analizy rynku nieruchomościGeoinformatic subsystem project for real estate market analysis / Izabela BASISTA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 4, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-36-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie otwartych standardów i wolnego oprogramowania przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnych[The application of open standards and open source software for Polish geoinformation resources exchange] / Izabela BASISTA, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr CICHOCIŃSKI // W: II konferencja z cyklu: Wolne oprogramowanie w geoinformatyce na temat: Współczesne trendy i perspektywy rozwoju : Wrocław, 13–14 maja 2010 / Uniwersytet Przyrodniczy. — [Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy], [2010]. — S. 42–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie wolnego oprogramowania i otwartych danych do zbudowania zorientowanego przestrzennie banku ofert nieruchomościThe use of free software and open data to build a bank of spatially-oriented real estate deals / Izabela BASISTA, Piotr CICHOCIŃSKI, Ewa DĘBIŃSKA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 4, s. 5–16. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wolne oprogramowanie, baza danych przestrzennych

  keywords: free software, spatial databases

  cyfrowy identyfikator dokumentu: