Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kuczyńska, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza planów gospodarki odpadami dla czterech wybranych gmin woj. małopolskiegoComparative analysis of waste management plans for four communes in Małopolskie voivodeship / Iwona KUCZYŃSKA, Magdalena Nowak // W: Zarządzanie gospodarką odpadami w aspekcie aktualizacji planów gospodarki odpadami : praca zbiorowa / pod red. Iwony Kuczyńskiej ; Urząd Miasta Krakowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2007. — ISBN10: 925903. — S. 71–88. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty gospodarki odpadami niebezpiecznymi w gminach i powiatachThe aspects of hazardous waste management in units of administration (counties and communes) / Iwona KUCZYŃSKA // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. — Koszalin : Wydawnictwo FENIKS, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-920914-1-8. — S. 37–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania mułów węglowych i odpadów niemineralnych w zakresie możliwości otrzymania paliwExploration into carbon loam and non-mineral waste in the field of research for alternative fuels / Iwona KUCZYŃSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 83–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: grudkowanie, muły węglowe, paliwa z odpadów, badanie własności grudek – paliw alternatywnych

  keywords: waste fuels, pelletization, karbon loam, feature survey of alternative fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biogaz – metoda zagospodarowania odpadów biodegradowalnych[Biogas – a method of biodegradable waste] / Iwona KUCZYŃSKA, Paulina ŁYKO // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2011 nr 11, s. 44. — Bibliogr. s. 44. — Afiliacja: Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Forum Recyklingu : 22.11.2011 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy[Biogas from wastes as a fuel for transport – barriers and perspectives] / Iwona KUCZYŃSKA, Radosław POMYKAŁA // Energetyka Gazowa ; ISSN 2084-2090. — 2012 nr 1, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka osadów ściekowych pod kątem kierunków ich wykorzystania[Characteristics of effluent deposits from the point of view of their utilization] / Iwona KUCZYŃSKA, Agnieszka Kluczewska // W: Charakterystyka i zagospodarowanie osadów ściekowych : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : 10–13 września 2000 r., Gdańsk, T. 2 / pod red. Jana Hupki. — Bydgoszcz : BTN, 2000. — (Prace Wydziału Nauk Technicznych / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Seria A ; ISSN 0860-3979 ; z. nr 30). — S. 103–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diagnozowanie źródeł, rodzajów i własności odpadów niebezpiecznych, jako metody oceny wpływu ich na środowiskoDiagnosis of sources, typs and properties of hazardous wastes as a means of assessing their impact on the environment / Iwona KUCZYŃSKA // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia, T. 7 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. — Koszalin : [s. n.], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-920914-2-6. — S. 303–319. — Bibliogr. s. 318–319, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Doświadczenia z praktycznego przekazania odpadów komunalnych gminom i wprowadzenia opłaty zryczałtowanej za odpadyThe practical experience of transferring communal waste materials under municipal control and introducing a waste related lump sum tax policy / Iwona KUCZYŃSKA, Robert Wieczorek // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia, T. 6 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; red. Robert Sidełko ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. — Koszalin : Wydawnictwo Feniks, 2010. — ISBN: 978-83-920914-9-3. — S. 41–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Słomniki – stan obecny i propozycja zmianExisting and sugested waste management in Słomniki community / Katarzyna GRZESIK-FILUS, Iwona KUCZYŃSKA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 2, s. 303–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Grudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwianiaPelletizing as a form of preparing waste for utilization or neutralization / Iwona KUCZYŃSKA // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2008 R. 61 nr 9, s. 434–438. — Bibliogr. s. 438. — GRANULACJA 2008 : VIII ogólnopolskie sympozjum : 22–24 października 2008 Puławy. — Gliwice : [S. n.], 2008. — Prezentowane prace pochodzą z dorobku dorocznego Sympozjum SITPChem, Instytutu Nawozów Sztucznych, PROZAP Sp. z o. o. w Puławach i Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Grudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwianiaPelletizing as a form of preparing waste for utilisation or neutralisation / Iwona KUCZYŃSKA // W: GRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — Do publikacji dołączono CD-ROM zawierający materiały uzupełniające. — S. 87–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Identification of hazardous waste contained in the communal waste of a selected commune / I. KUCZYŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 200–206. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Inżynieria środowiska na Wydziale GórniczymEnvironmental engineering in Mining Faculty / Iwona KUCZYŃSKA, Maciej MAZURKIEWICZ // W: Górnictwo – praktyka i nauka, spojrzenie w XXI wiek : konferencja naukowa – Wydział Górniczy : Kraków 24–26 czerwca 1999 = Mining – practice and science, look into XXI century : scientific conference – Faculty of Mining : Kraków, 24–26 June 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. — ISBN10: 83-87854-95-6. — S. 163–169. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kierunki i możliwości wykorzystania wybranych odpadów mineralnych w przemyśle budowlanymDirections and possibilities of using selected mineral waste materials in construction industry / Iwona KUCZYŃSKA, Jakub Rospond // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2009 nr 164 wyd. konf., s. 5–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Summ.. — Odpady w XXI wieku : [miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 14–16 października 2009 roku, Czarna k. Ustrzyk Dolnych] / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kompleksowe wykorzystanie odpadów węglowych w pięćdziesięcioletniej działalności PWG S. A. HALDEXComplex use of coal refuse during fifty years of PWG S. A. "Haldex" activity / Iwona KUCZYŃSKA, Tadeusz Koperski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 7–8, s. 55–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: odpady węglowe, wykorzystanie odpadów węglowych, technologie uprzydatniania odpadów węglowych, kruszywa z odpadów węglowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Main directions of utilization of volatile ashes and cinders in Poland / I. KUCZYŃSKA // W: 6\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 27.6.–29.6.2002, Ostrava Czech Republic, Pt. 2 / ed. ed. Fečko Peter, associated ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical Univeristy of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2002]. — ISBN10: 8024800721. — S. 737–740. — Bibliogr. s. 739–740

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Methodology of structural analysing hazardous wastes contained in the stream of municipal wastesMetodyka prowadzenia morfologii odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych / Iwona KUCZYŃSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 31, U2–3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Methodology of structural analysing hazardous wastes contained in the stream of municipal wastes / I. KUCZYŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 268–272. — Bibliogr. s. 272, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Model waste management in special industrial areas – Business Parks (BPs) / Iwona KUCZYŃSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 35). — ISBN10: 83-89772-27-2. — S. 177–185. — Bibliogr. s. 185, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowa gospodarka odpadami dla specjalnych stref przemysłowych – Parków Przedsiębiorczości (PP)Model waste management in special industrial areas – Business Parks (BPs) / Iwona KUCZYŃSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 48, Z1–4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Możliwości i uwarunkowania pozyskiwania kruszyw z eksploatacji i przeróbki węgla kamiennegoPossibilities and conditions of extracting aggregate from extraction and processing of hard coal / Iwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Beata Demkiewicz, Danuta Marcinkiewicz // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 297–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_24.pdf

 • słowa kluczowe: kruszywa, odpady węglowe, wyroby budowlane

  keywords: mining waste, aggregate, construction products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Niektóre aspekty planowej gospodarki odpadami w gminieSome aspects of planned waste management in a district / Iwona KUCZYŃSKA // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 12–15 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. — Kraków : Komitet Organizacyjny Szkoły Gospodarki Odpadami, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 38). — Tyt. okł.: Szkoła Gospodarki Odpadami '99 Rytro '99. — ISBN10: 83-87854-46-8. — S. 229–234. — Bibliogr. s. 234, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nowe możliwości gospodarki odpadami w górnictwie węglowym w aspekcie dyrektywy UE[New possibilities of wastes management in coal mining in aspect of the EU directive] / Iwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Danuta Marcinkiewicz, Zbigniew Cukiernik, Beata Demkiewicz // W: KOMEKO 2007 : zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych : 20–22.03.2007 r., Szczyrk / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2007. — ISBN: 978-83-60708-03-3. — S. 31–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nowe spojrzenie na procesy przeróbki w kontekście minimalizacji odpadów[New approach to mineral processing in terms of minimizing waste] / Iwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Danuta Marcinkiewicz, Zbigniew Cukiernik, Beata Demkiewicz // W: KOMEKO 2006 : innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych : 21–23. 03. 2006 r., Zakopane / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2006. — S. 145–153. — Bibliogr. s. 153, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Odpady niebezpieczne i przygotowanie ich do wykorzystania lub unieszkodliwiania[Hazardous wastes and their treatment for utilization or neutralization purposes] / Iwona KUCZYŃSKA // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 18–22 września 2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych ; UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. — Kraków : IGSMiE PAN, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 44). — Tyt. okł.: Szkoła Gospodarki Odpadami 2000. — ISBN10: 83-87854-52-2. — S. 145–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: