Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kowalska-Kubsik, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0708-2937

ResearcherID: AAE-7058-2019

Scopus: 57204055906

PBN: 1614515

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza odkształcenia rur okładzinowych w kontekście stosowania powłok chroniących przed oddziaływaniem płynów aktywnych chemicznieAnalysis of deformation of casing pipes in the context of applying protective coatings against the influence of chemically active fluids / Iwona KOWALSKA-KUBSIK, Robert RADO // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 788–792. — Bibliogr. s. 792

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.19

2
 • Analiza zachowania się rur okładzinowych w górotworze dla różnych przypadków obciążeń w kontekście stosowania zabezpieczenia rur powłokamiNumerical analysis of the behaviour of the casing in the rock mass for various load cases in the context of the application of pipe protection coatings / Iwona KOWALSKA-KUBSIK, Robert RADO // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 35. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, otwór wiertniczy, przewód wiertniczy, rury okładzinowe

  keywords: numerical analysis, drill string, drill hole, casing pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Komputerowe wspomaganie projektowania hydrauliki otworowej[Computer support in design of drilling fluids flow] / Iwona KOWALSKA-KUBSIK // W: Poradnik górnika naftowego : praca zbiorowa. T. 2, Wiertnictwo / red. nacz. Stanisław Rychlicki ; red. t. Stanisław Stryczek. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2015. — ISBN dla t. 2: 978-83-930991-3-9. — ISBN: 978-83-930991-0-8. — S. 1065–1098. — Bibliogr. s. 1097–1098. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Numerical symulation of drilling fluid flow in tubular and annular space of the borehole / Rafał WIŚNIOWSKI, Iwona KOWALSKA-KUBSIK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 88–95. — Bibliogr. s. 95, Abstr.

 • keywords: drilling fluids, rheological models, fluid flow, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Numerical symulation of drilling fluid flow in tubular and annular space of the borehole / Rafał WIŚNIOWSKI, Iwona KOWALSKA-KUBSIK // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 22. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Udarowo-obrotowa metoda wiercenia otworowych wymienników ciepła jako alternatywa wiertnicza przyjazna środowiskuRotary-percussion drilling for borehole heat exchangers as an environmentally friendly drilling alternative / Anna BIEDA, Tomasz KOWALSKI, Tomasz ŚLIWA, Daniel Skowroński, Iwona KOWALSKA-KUBSIK, Robert RADO // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 6, s. 864–866. — Bibliogr. s. 865–866

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.6.4