Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kot, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56545588000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Badania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze RingeraStudies of corrosion resistance of magnesium alloys in Ringer's solution / Iwona KOT, Halina KRAWIEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2013 R. 56 nr 11, s. 564

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Corrosion behaviour of magnesium alloys in Ringer's solution / Halina KRAWIEC, Iwona KOT // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2015 vol. 39 no. 3–4, s. 159–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr., Rés.. — 17\textsuperscript{th} international French-Polish seminar on reactivity of solids

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3166/acsm.39.159-166

3
 • Corrosion behaviour of megnesium alloys in Ringer solution : [abstract] / Halina KRAWIEC, Iwona KOT // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]

 • keywords: coatings, magnesium alloys, impedance spectroscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Degradation of cast alloys by corrosion processes / Halina KRAWIEC, Vincent Vignal, Joanna LOCH, Iwona KOT, Bartosz GRYSAKOWSKI, Jagoda RYBA // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 29. — W publikacji V. Vignal - omyłkowo podana afiliacja AGH

 • keywords: local corrosion, cast alloys, microelectrochemical techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Improvement of corrosion resistance of biomedical magnesium alloys in Ringer solution by using protective coatings / KOT Iwona, KRAWIEC Halina // W: Corrosion 2014 : international scientific conference : 18–21 November 2014, Gliwice, Poland : book of abstracts / ed. by Artur Maciej. — [Gliwice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 125

 • keywords: microstructure, coatings, magnesium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Korozja biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera : [streszczenie][Corrosion of biomedical magnesium alloys in Ringer's solution] / Urszula Pleśniak, Iwona KOT, Halina KRAWIEC // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: korozja, powłoki, biomedyczne stopy magnezu, roztwór Ringera

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Korozja biomedycznych stopów magnezu w roztworze RingeraCorrosion of biomedical magnesium alloys in Ringer's solution / U. Pleśniak, I. KOT, H. KRAWIEC // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 133–138. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: korozja, powłoki, biomedyczne stopy magnezu, roztwór Ringera

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Korozja magnezu i stopu AZ91 w wodnych roztworach jonów chlorkowych i siarczanowychCorrosion behaviour of magnesium and AZ91 alloy in aqueous solution containing chloride and sulfates ions / Halina KRAWIEC, Iwona KOT, Janusz LELITO, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 R. 54 nr 7, s. 462–463. — Bibliogr. s. 463. — Afiliacja: Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza. — „KOROZJA 2011” = „Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Korozja stopu AZ91 i kompozytów typu AZ91/SiC w roztworze RingeraCorrosion of AZ91 alloy and composite AZ91/SiC in Ringer solution / Iwona KOT, Janusz LELITO, Halina KRAWIEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2012 R. 55 nr 3, s. 135–137. — Bibliogr. s. 136–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Microstructural corrosion of AZ91as-cast magnesium alloy in the aqueous solutions containing the $Cl^{-}, SO_{4}^{2-}$ and $CIO_{4}^{-}$ ions : [krótkie doniesienia = short communication]Korozja mikrostrukturalna stopu magnezu AZ91 w wodnych roztworach zawierających jony $Cl^{-}, SO_{4}^{2-}$ i $CIO_{4}^{-}$ / Halina KRAWIEC, Iwona KOT, Janusz LELITO // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2012 R. 55 nr 11, s. 554

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych[Increasing the corrosion resistance of biomedical magnesium alloy in Ringer solution by application of coatings] / Iwona KOT, Dariusz Dróżdż, Urszula Pleśniak, Halina KRAWIEC // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : V ogólnopolska konferencja naukowa : 18–21 września 2013, Łódź–Spała : [streszczenia] / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2013. — Na okł dod.: Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7283-556-7. — S. 78, SK-66. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnychImprovement of corrosion resistance of biomedical magnesium alloys by coatings / Iwona KOT, Dariusz Dróżdż, Urszula Pleśniak, Halina KRAWIEC // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 5, s. 481–484. — Bibliogr. s. 484, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, stopy magnezu, powłoki

  keywords: microstructure, coatings, magnesium alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych : streszczenie[Improvement of the corrosion resistance of biomedical magnesium alloys in the Ringer’s solution using protective coatings] / Iwona KOT, Halina KRAWIEC // W: I Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/test/Kot.pdf [2014-09-23]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Spectrophotometry application for the montmorillonite content determination in moulding sands with bentoniteWykorzystanie spektrofotometrii do oznaczania zawartości montmorillonitu w masach formierskich z bentonitem / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Iwona KOT, Dominika Kwaśniewska-Królikowska // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 73–79. — Bibliogr. s. 79, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-01/metalur07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The corrosion resistance of AZ91 AS-cast alloy in aqueous solution containing the ${Cl^{-}}$ and ${SO_{4}^{2-}}$ ions / I. KOT, H. KRAWIEC // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The use of electrochemical microcell technique to study the corrosion resistance of AZ91as-cast magnesium alloy at the microscale / Halina KRAWIEC, Iwona KOT, Janusz LELITO // W: The 63\textsuperscript{rd} annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation : 19–24 August, 2012, Prague, Czech Republic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republik : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze strony tytułowej (po wybraniu opcji: infiles, pdf)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie spektrofotometrii do oznaczania zawartości montmorillonitu w masach odlewniczych z bentonitem : [abstrakt][Spectrophotometry application for the montmorillonite content determination in moulding sands with bentonite] / B. GRABOWSKA, M. HOLTZER, D. KWAŚNIEWSKA-KRÓLIKOWSKA, I. KOT // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: