Wykaz publikacji wybranego autora

Ireneusz Telejko, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza powstawania powierzchniowej siatki pęknięć na ciężkich odlewach staliwnych[Analysis of superficial fire cracks formation on the heavy casts steel] / I. TELEJKO, A. CHOJECKI // W: Materiały formierskie i pomocnicze poprawiające jakość odlewów staliwnych : międzynarodowa konferencja : Wisła, wrzesień 1995. Sekcja staliwa. — [Polska : s. n.], [1995]. — S. [1–7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cracks in high-manganese cast steel / A. CHOJECKI, I. TELEJKO // Materiálové Inžinierstvo = Materials Engineering ; ISSN 1335-0803. — 2006 Roč. 13 č. 3, s. 2–5. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Feeding range of the cast steel / A. CHOJECKI, I. TELEJKO // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2000 vols. 329–330, s. 435–440. — Bibliogr. s. 440, Abstr.. — Solidification and gravity 2000 : [proceedings of the third international conference : Miskolc–Lillafüred, Hungary April 25–28, 1999]

 • keywords: solidification, feeding range, contraction cavity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.329-330.435

5
 • Formation of hot tears in high strength $Al-Cu$ alloys / CHOJECKI A., BURBELKO A., TELEJKO I. // W: COMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — Na s. tyt. dod.: The worldwide congress 'COMMENT'2005' on the occasion of the 60\textsuperscript{th} anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. — S. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Formation of hot tears in high strength Al–Cu alloysPowstawanie pęknięć na gorąco w wysoko wytrzymałych stopach Al–Cu / A. CHOJECKI, A. BURBELKO, I. TELEJKO // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2005 R. 5 nr 15, s. 53–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Historia Sekcji Odlewnictwa Staliwa[History of the Cast Steel Foundry Section] / Ireneusz TELEJKO // W: XX [Dwudziesta] Konferencja Odlewników Staliwa : Raba Niżna 17–19 kwiecień 1997. Sekcja Staliwa. — [Raba Niżna : s. n.], [1997]. — S. 7–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kierunki badań naukowych Katedry Odlewnictwa StaliwaTrends of scientific investigations in the Chair of Cast Steel Foundry Engineering / Ireneusz TELEJKO, Jan GŁOWNIA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 9-10, s. 332–334. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kruche pęknięcia odlewów ze staliwa HadfieldaBrittle fractures in the cast high manganese steel / Andrzej CHOJECKI, Ireneusz TELEJKO, Edmund TASAK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 3, s. 684–687. — Bibliogr. s. 687, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” = “New materials – new technologies in shipbuilding and engineering industry” : III krajowa konferencja = III domestic conference : Międzyzdroje, 28 maja – 1 czerwca 2006 / pod red. Jerzego Nowackiego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kruchość staliwa w zakresie temperatur stanu stało-ciekłego[Brittleness of cast steel in semi-solid state] / Ireneusz TELEJKO. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2004. — 76 s.. — (Seria Monografie / Katedra Odlewnictwa Staliwa AGH ; nr 1 / 2004). — Bibliogr. s. 73–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena skłonności do pęknięć odlewów w zakresie temperatury krzepnięciaHot tearings susceptibility of castings on the solidification range / Andrzej CHOJECKI, Ireneusz TELEKO, Edmund TASAK, Petr Kozelsky // Materiálové Inžinierstvo = Materials Engineering ; ISSN 1335-0803. — 2003 Roč. 10 č. 3, s. 31–34. — Bibliogr. s. 34, Res.. — VI Sympozjum Metalurgiczne

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Pękanie odlewów i spoin w zakresie temperatury krzepnięciaHot tearings in castings and welds on the solidification range / Andrzej CHOJECKI, Ireneusz TELEJKO, Edmund TASAK, Petr Kozelsky // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 6, s. 705–708. — Bibliogr. s. 708, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” = “New materials – new technologies in shipbuilding and engineering industry” : II krajowa konferencja = II domestic conference : Międzyzdroje, 7–10 września 2003

 • słowa kluczowe: odlew, krzepnięcie, przełom, spawanie, pęknięcie, pęknięcie na gorąco, spoina

  keywords: fracture, welding, solidification, crack, tearings, hot tearings, castings'welds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pękanie w zakresie temperatur krzepnięcia jako szczególny przypadek kruchości wywołanej obecnością fazy ciekłej (LME)Cracking in the range of solidification temperatures as the particular case of the brittleness caused by the existance of liquid phase (LME) / Andrzej CHOJECKI, Ireneusz TELEJKO // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2001 vol. 21 nr spec., s. 33–40. — Bibliogr. s. 39–40, Summ.. — Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : V [piąta] konferencja : Poznań–Kołobrzeg 2001 : zbiór referatów / Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN ; Komisja Budowy Maszyn PAN. Oddział w Poznaniu ; Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001. — Opis częśc. wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pęknięcia eksploatacyjne odlewów ze staliwa wysokomanganowegoPerformance cracks of castings made from high manganic steel / Andrzej CHOJECKI, Ireneusz TELEJKO, Edmund TASAK // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2005 vol. 25 nr 1, s. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Summ.

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, staliwo Hadfielda, pęknięcie na gorąco, pęknięcie eksploatacyjne

  keywords: heat treatment, Hadfield cast steel, hot cracking, performance cracks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Próby technologiczne w badaniu procesu tworzenia się pęknięć na gorąco w odlewach staliwnychTechnological tests as an instrument for study of the hot tearing formation in the cast steel / I. TELEJKO, A. CHOJECKI // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2001 R. 1 nr 1(2/2), s. 571–576. — Bibliogr. s. 576, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The study of wear resistance of the low-alloy ${Cr-Ni-Mo}$ cast steel / CHOJECKI A., TELEJKO I. // W: Technológia'99 : 6. medzinárodná konferencia : 8.–9. 9. 1999 Bratislava : zborník prednášok, 1. diel = Technológia'99 : 6\textsuperscript{th} international conference : proceedings : Vol. 1 / Strojnícka Fakulta STU v Bratislave. Katedra Materiálov a Technológií [et al.]. — Bratislava : Slovenská Technická Univerzita, 1999. — S. 80–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Właściwości mechaniczne staliwa w stanie stało-ciekłymMechanical properties of cast steel around the solidus temperature / Ireneusz TELEJKO // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : III [trzecia] międzynarodowa konferencja : Kraków, 13–15 września 2001 r. = Science for the foundry industry : III [third] international conference / [ do druku przygot. Eugeniusz Ziółkowski] ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Wydawnictwo CCNS], [2001]. — Dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — ISBN10: 8391431339. — S. 125–131. — Bibliogr. s. 130–131, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wysokotemperaturowy zakres kruchości staliwaSolidification brittleness of cast steel / I. TELEJKO // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2003 R. 3 no. 10, s. 261–266. — Bibliogr. s. 266, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zasięg zasilania w odlewach staliwnych[Feeding range in the steel castings] / Andrzej CHOJECKI, Ireneusz TELEJKO // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 93–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zasięg zasilania w odlewach staliwnychFeeding range in the steel castings / TELEJKO I., CHOJECKI A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 277–281. — Bibliogr. s. 281, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zasięg zasilania w odlewach staliwnych[Feeding range in the steel castings] / Ireneusz TELEJKO, Andrzej CHOJECKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 172–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: