Wykaz publikacji wybranego autora

Ireneusz Suliga, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602800000

PBN: 5ebede38752340254fc42972

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 87, z ogólnej liczby 91 publikacji Autora


1
 • 100 anegdot na stulecie wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH[100 anecdotes for the centenary of the faculty 1922-2022 : the 100th anniversary of the Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science] / zebrał i oprac. Ireneusz SULIGA. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2022. — 260, [4] s.. — Bibliogr. s. [261]. — ISBN: 978-83-64506-89-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 50 Lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim : archeologia – metalurgia – edukacja50 Years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains Region : archeology – metallurgy – education / pod red.: Szymona Orzechowskiego i Ireneusza SULIGI ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe [etc.]. — Kielce : KTN, 2006. — 240 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 83-86-00697-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 50-lecie badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich : retrospekcja fotograficzna oparta na materiałach wystawy „Mieczysław Radwan – metalurg, historyk, założyciel Muzeum AGH” : 20.04.–30.04.2005, Kraków, Muzeum AGH[50 years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains] / pod red. Kazimierza Bielenina, Ireneusza SULIGI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 78, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0260). — ISBN: 978-83-7464-105-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An attempt of reproduction of the medieval technology of lead metallurgy at Losien (Poland) region / M. KARBOWNICZEK, I. SULIGA, R. Bodnar, D. Rozmus, S. Szmoniewski // W: “Metalurgiâta v ûgoiztočna Evropa ot drevnostta do kraâ na XIX vek” : meždunaroden simpozium : III-ti meždunaroden simpozium po Rudarstvo i metalurgiâ : 26–30 septemvri 2005 g., Sozopol, B”lgariâ : dokladi, T. 1 = Metallurgy in southeast Europe from ancient times till the end of 19\textsuperscript{th} century : international symposium : reports. — Sofiâ : Naučno-tehničeski s”ûz po minno delo, geologiâ i metalurgiâ, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 91–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Charakterystyka łupki żelaznej i kloca żużlowego z doświadczalnego procesu dymarskiegoCharacteristic of iron bloom and slag block from experimental iron smelting process / Andrzej Przychodni, Ireneusz SULIGA // Wiadomości Archeologiczne ; ISSN 0043-5082. — 2016 t. 67, s. 147–173. — Bibliogr. s. 171–172, Summ.. — I. Suliga - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka metaloznawcza płacidła z IX wieku ze "skarbu Wiślan"Physical metallurgy study of the nine century artifact from the Vistulans treasure / Agnieszka Świerkot, Ireneusz SULIGA, Mirosław WRÓBEL // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2015 nr 31, s. 237–243. — Bibliogr. s. 243, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 52. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka struktury i technologii produkcji wyrobów metalowych z PuckaStructural characteristics and manufacturing technology of metal products in Puck / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Ireneusz SULIGA, Małgorzata PEREK-NOWAK, Zofia KWAK // W: Puck : kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu / red. Michał Starski. — Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2017. — (Źródła Archeologiczne do Dziejów Pucka = Archäologische Quellen zur Geschichte Pucks = Archaeological Sources to the Hitory of Puck). — ISBN: 978-83-61376-23-1. — S. 239–262. — Bibliogr. s. 259–260, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Chęciński sposób otrzymywania ołowiu : próba rekonstrukcji[Lead production formula developed of Chęciny : reconstruction trial] / Tadeusz KARWAN, Ireneusz SULIGA // Kielecka Teka Skansenowska / Muzeum Wsi Kieleckiej. — 2002 t. 2, s. 165–176, fot. kolor.. — Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ćwierć wieku rekonstrukcji chęcińskiego sposobu wytopu ołowiu[A quarter of a century of the Chęciny method lead melting] / Ireneusz SULIGA, Andrzej Rembalski // W: Historyczne dziedzictwo świętokrzyskiego hutnictwa miedzi i ołowiu / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Wsi Kieleckiej. — Kielce : IKONA, 2017. — Publikacja zawiera prace prezentowane na sesji naukowej w dniu 16.09.2017 w parku Etnograficznym w Tokarni. — ISBN: 978-83-65461-36-0. — S. 114–130. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Degradation and percolation in composite materialsDegradacja i perkolacja w materiałach kompozytowych / Gavarri J. R., Thommerel E., Villain S., Musso J., Valmalette J. C., KOPIA A., SULIGA I., KUSIŃSKI J. // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4, s. 332. — Bibliogr. s. 332, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk–Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Diffusivity of grain-boundaries in aluminium Bi-crystals / K. Przybyłowicz, I. SULIGA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2000 vol. 72, s. 229–233. — Bibliogr. s. 233, Abstr.. — Diffusion and Reactions : proceedings of the 2nd International Conference : Zakopane, Poland, September 14–18, 1999

 • keywords: grain boundary diffusion, aluminium Bi-crystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.72.229

14
 • Dotychczasowe próby rekonstrukcji starożytnego procesu metalurgicznego w kotlinkowych piecach dymarskich z regionu świętokrzyskiegoCurrent attempts to reconstruct an ancient metallurgical process in pit type bloomery furnaces from the Świętokrzyski Region / Ireneusz SULIGA // W: 50 Lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim : archeologia – metalurgia – edukacja = 50 Years of research on Ancient metallurgy of the Świętokrzyskie Mountains Region : archeology – metallurgy – education / pod red.: Szymona Orzechowskiego i Ireneusza Suligi ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe [etc.]. — Kielce : KTN, 2006. — S. 163–174. — Bibliogr. s. 173–174, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Efekt redukcji wtórnej w starożytnych żużlach dymarskichEffect of secondary reduction in ancient bloomary slag / Ireneusz SULIGA, Tomasz KARGUL // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11, s. 615–622. — Bibliogr. s. 621–622

 • słowa kluczowe: efekt wtórnej redukcji, kloce żużlowe, starożytne hutnictwo świętokrzyskie

  keywords: effect of the secondary reduction, slag blocks, ancient metallurgy in the Holly Cross Mountains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Effect of cracks on elastic properties of superconductor BI-2223 – stainless steel compositesWpływ pęknięć na własności mechaniczne kompozytu nadprzewodnik Bi-2223 - stal / Aleksander SIWEK, Ireneusz SULIGA, Jean Raymond Gavarri, Marie Helene Pischedda, Stanisława JASIEŃSKA, Marek PAĆKO // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 1, s. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Effect of microstructure on magnetic and superconducting properties of composites $Bi-2223/NiFe_{2}O_{4}$ / A. KOPIA, I. SULIGA, J. CHMIST, A. KOŁODZIEJCZYK // W: IX School on High temperature superconductivity : Krynica–Czarny Potok, Poland, June 10–14, 2001 / eds. Andrzej Szytuła, Andrzej Kołodziejczyk. — [Cracow : Jagellonian University. Department of Solid State Physics. Institute of Physics], [2001]. — S. 109–114. — Bibliogr. s. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Evolution of the dislocation structure of iron meteorite / OSUCH Władysław, MICHTA Grzegorz, BŁONIARZ Remigiusz, Ireneusz SULIGA // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 327

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Experimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace / Mirosław KARBOWNICZEK, Władysław Weker, Ireneusz SULIGA // W: International symposium on Metalworking [Dokument elektroniczny] : September 13th–19th, 2006 : photo's and articles / Historisch Openluchtmuseum Eindhoven. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Eindhoven : HP], 2007. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10]. — Praca w ramach Symposium: Ancient metallurgical experiments : Eindhoven, 12–19 September 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Experimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace / Mirosław KARBOWNICZEK, Władyslaw Weker, Ireneusz SULIGA // EuroREA : journal of (re)construction and experiment in archaeology ; ISSN 1214-9551. — 2009 vol. 6, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Experimentální tavba v železářské peci se zahloubenou nístějíExperimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace / Mirosław KARBOWNICZEK, Ireneusz SULIGA, Władysław Weker // Živá Archeologie : (Re)konstrukce a experiment v archeologii ; ISSN 1213–1628. — 2009 nr 10, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • From the editor / Andrzej Rembalski, Ireneusz SULIGA // W: The Łaszczyńskis : the mining traditions of Miedzianka / eds. Andrzej Rembalski, Ireneusz Suliga. — Kielce : Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A., 2023. — ISBN: 978-83-65508-46-1. — S. 5–10. — Toż w jęz. polskim: Słowo wstępne / Andrzej Rembalski, Ireneusz Suliga. W: Tradycje górnicze Miedzianki : Łaszczyńscy / pod red. Andrzeja Rembalskiego, Ireneusza Suligi. — Kielce : Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A., 2023. — S. 5–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Geometria odkształcenia i efekt granicy ziarn w równoosiowych, symetrycznych bikryształach aluminium[The geometry of deformation and the effect of grain boundary in isoaxial symetrical aluminium-bicrystals] / I. SULIGA, K. Przybyłowicz // W: Niejednorodności odkształcenia w procesach przeróbki plastycznej i rekrystalizacji : seminarium poświęcone 70. rocznicy urodzin Profesora Zdzisława Jasieńskiego : Kraków, 21 stycznia 2005 / red. Henryk Paul ; Polska Akademia Nauk. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Kraków. — Kraków : PAN IMiIM im. Aleksandra Krupkowskiego, 2005. — S. 149–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Górniczo-hutnicze tradycje rejonu Tychowa[Mining and metallurgical traditions of the Tychów region] / K. Bielenin, D. Dąbrowski, Sz. Orzechowski, I. SULIGA // W: Od ekomuzeum aglomeracji staropolskiej do geoparku Doliny Kamiennej : materiały konferencji : Starachowice, dn. 4–5 czerwca 2004  r. / ed. Ireneusz Suliga. — [Starachowice : Wydawnictwo: P. U. Compus], 2004. — ISBN10: 8389714078. — S. 59–81. — Bibliogr. s. 71–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: