Wykaz publikacji wybranego autora

Ireneusz Felisiak, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8493-0453 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6507015086

PBN: 5e709207878c28a04738ed1a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • An integrated stratigraphic study across the Santonian/Campanian boundary at Bocieniec, southern Poland: a new boundary stratotype candidate / Zofia Dubicka, Agata JURKOWSKA, Nicolas Thibault, Mohammad Javad Razmjooei, Krystian Wójcik, Przemysław Gorzelak, Ireneusz FELISIAK // Cretaceous Research ; ISSN 0195-6671. — 2017 vol. 80, s. 61–85. — Bibliogr. s. 83–85, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-24

  orcid iD
 • keywords: foraminifera, Campanian, carbon isotopes, crinoids, nannofossils, Santonian, magnetic polarities

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cretres.2017.07.012

2
 • An integrated study (benthic and planktonic foraminifera, calcareous nannofossils, crinoids, stable carbon isotopes and magnetic polarities) across the Santonian/Campanian boundary at Bocieniec, southern Poland: a new GSSP Candidate for the Base of the Campanian Stage / Dubicka, Z., JURKOWSKA, A., Thibault, N., Razmjooei, M. J., Szaniawski, R., Gorzelak, P., FELISIAK, I. // Berichte der Geologischen Bundesanstalt ; ISSN 1017-8880. — 2017 Band 120, s. 67. — Toż pod adresem {https://goo.gl/pWvk5K}. — 10\textsuperscript{th} ISC : International Symposium on the Creatceous : Vienna, August 21–26, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Blok paleoosuwiskowy Południowego Uskoku Brzeżnego i jego wpływ na eksploatację w Rowie II-rzędu KWB „Bełchatów”Paleo-landslide block of the Southern Frame Fault and its influence on mining operations in the Second-order Graben at the „Bełchatów” Lignite Mine / Leopold Wiktor Czarnecki, Ireneusz FELISIAK // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego : Bełchatów, 2–4 czerwca 2004 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 62) ; (Warsztaty Górnicze). — Opis częśc. wg okł.. — S. 125–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
 • Klastyczno-węglanowe utwory pogranicza keloweju-oksfordu rejonu Bełchatowa (antyklina Dąbrowy Rusieckiej, niecka łódzka, Polska centralna)[Clastic-carbonate deposits of the Callovian-Oxfordian boundary (Bełchatów region; Dąbrowa Rusiecka anticline, Łódź trough, Central Poland] / Michał KROBICKI, Ireneusz FELISIAK, Ewa SZEWCZYK // W: Jurassica IX : Małogoszcz, 06–08 września 2011 : materiały konferencyjne / red. Bronisław A. Matyja, Andrzej Wierzbowski, Piotr Ziółkowski ; Polskie Towarzystwo Geologiczne, Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego. — [Warszawa : s. n.], [2011]. — S. 104–106. — Bibliogr. s. 106. — Afiliacja autora: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kuesta jurajska w rejonie Jaworznika[Jurassic questa near Jaworznik] / Ireneusz FELISIAK, Jacek MATYSZKIEWICZ // W: Od Złotego Potoku do Ojcowa : szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. : przewodnik sesji terenowych odbywanych w ramach konferencji: Ogólnopolskie znaczenie dla polskiej nauki i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : Złoty Potok – Ojców, 16–19 czerwca 2004 r. oraz Ogólnopolskiego zlotu krajoznawców : Olkusz, 8–11 lipca 2004 r. w ramach obchodów 150. rocznicy „wyprawy naturalistów” do Złotego Potoku i Ojcowa / pod red. Józefa Partyki i Andrzeja Tyca ; aut. przewodnika Marek Broda [et al.] ; Ojcowski Park Narodowy [etc.]. — Ojców : Oddział PTTK w Ojcowie : Ojcowski Park Narodowy, 2004. — ISBN10: 8391974626. — S. 55–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Litologia i tektonika wapieni górnojurajskich rejonu Krakowa[Lithology and morphology of Upper Jurassic carbonate buildups in the Kraków region] / Ireneusz FELISIAK, Marcin KRAJEWSKI, Jacek MATYSZKIEWICZ // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : przewodnik sesji terenowych / pod red. Grzegorza Haczewskiego. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-5-4. — S. 29–45. — Bibliogr. s. 42–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Lower Kimmeridgian layer with bored and encrusted hiatus concretions (Upper Jurassic, Central Poland): implications for stratigraphy and basin evolution / Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY, Ireneusz FELISIAK // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2014 vol. 84 no. 2, s. 113–129. — Bibliogr. s. 127–129, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/84_2_113_129.pdf

 • keywords: Upper Jurassic, central Poland, calciturbidites, hardground, synsedimentary tectonism, hiatus concretions, borings, encrustations, marker horizon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Od Złotego Potoku do Ojcowa : szlakiem wyprawy naturalistów z 1854 r. : przewodnik sesji terenowych odbywanych w ramach konferencji: Ogólnopolskie znaczenie dla polskiej nauki i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : Złoty Potok – Ojców, 16–19 czerwca 2004  r. oraz Ogólnopolskiego zlotu krajoznawców : Olkusz, 8–11 lipca 2004 r. w ramach obchodów 150. rocznicy „wyprawy naturalistów” do Złotego Potoku i Ojcowa[From Złoty Potok to Ojców : following the track of 1854 year Naturalists Expedition] / pod red. Józefa Partyki i Andrzeja Tyca ; aut. przewodnika Marek Broda, [et al.], Ireneusz FELISIAK, Anna GADOMSKA, [et al.], Jarosław KĘDZIERSKI, [et al.], Marcin KRAJEWSKI, Katarzyna KRÓL, Jacek MATYSZKIEWICZ, [et al.] ; Ojcowski Park Narodowy [etc.]. — Ojców : Oddział PTTK w Ojcowie ; Ojcowski Park Narodowy, 2004. — 162, [1] s.. — Bibliogr. s. 145–158, Indeks. — ISBN10: 83-919746-2-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Południowy Uskok Główny – porównanie koncepcji z rzeczywistością na podstawie obserwacji we wkopie KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] Bełchatów[Main South Fault of the Kleszczów Graben – concept versus reality basing of field observations in the Bełchatów lignite open pit mine] / Ireneusz FELISIAK // W: Młodoalpejski rów Kleszczowa : rozwój i uwarunkowania w tektonice regionu : odkrywka KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] Bełchatów i obszar radomszczańsko-wieluńsko-łódzki : konferencja naukowa : Słok k. Bełchatowa 15–16 października 1999 / Polskie Towarzystwo Geologiczne. Sekcja Tektoniczna ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Nauk Geologicznych ; Uniwersytet Śląski. Katedra Geologii Podstawowej. — [Polska] : [s. n.], [1999]. — S. 89–97. — Bibliogr. s. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Południowy uskok główny rowu Kleszczowa – koncepcja a rzeczywistośćSouthern Frame Fault of the Kleszczów Graben – concept and facts (Central Poland) / Ireneusz FELISIAK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 t. 49 nr 4, s. 307–311. — Bibliogr. s. 311–312, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rejestracja obserwacji litologiczno-tektonicznych profili wiertniczych w Jednolitej Bazie Danych Geologicznych (JBDG) KWB „Bełchatów” i ich wykorzystanie przy projektowaniu robót górniczychRecording of lithological and tectonic drill-core data into the Integrated Geological Database of the Bełchatów Lignite Mine (KWB) and applications for designing of mine workings / Ireneusz FELISIAK, Ryszard Frankowski, Grażyna Ślusarczyk, Leopold Wiktor Czarnecki // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego : Bełchatów, 2–4 czerwca 2004 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 62) ; (Warsztaty Górnicze). — Opis częśc. wg okł.. — S. 111–124. — Bibliogr. s. 123–124, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Stop A3 – łom Zabierzów : sedymentacja w późnej jurze, trzeciorzędowa tektonika uskokowa i kras przed badenemStop A3 – Zabierzów Quarry : Upper Jurassic sedimentation, Tertiary, pre-Badenian fault tectonics and karst features / Ireneusz FELISIAK, Jacek MATYSZKIEWICZ // W: 12th [Twelfth] Meeting of the Association of European Geological Societies : Carpathian Palaeogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach & LXXII [Siedemdziesiąty drugi] Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego : przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski : Kraków, 12–15 września 2001 : wycieczki A,B,D,E / red. Andrzej Paulo, Michał Krobicki ; Państwowy Instytut Geologiczny [etc.]. — Kraków : PIG, 2001. — ISBN10: 8386986611. — S. 26–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
 • Transgressive callovian succession and Oxfordian microbial-sponge carbonate buildups in the Kraków Upland / Jacek MATYSZKIEWICZ, Ireneusz FELISIAK, Mariusz Hoffmann, Alicja KOCHMAN, Bogusław Kołodziej, Marcin KRAJEWSKI, Piotr OLCHOWY // W: Guidebook for field trips accompanying 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology held in Kraków on 22\textsuperscript{nd} – 25\textsuperscript{th} of June 2015 [Dokument elektroniczny] / ed. by Grzegorz Haczewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — ISBN: 978-83-942304-0-1. — S. 51–73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ing.uj.edu.pl/documents/4243866/9f692b40-4fb0-42e3-97a0-d5c4f6ad62fc [2015-07-29]. — Bibliogr. s. 69–[73]. — Materiały dostępne również w wersji drukowanej z dod. CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Upper Jurassic – Lower Cretaceous depositional system of the Carpathian Foredeep basement in southern Poland and western Ukraine / Marcin KRAJEWSKI, Katarzyna KRÓL, Barbara Olszewska, Jacek MATYSZKIEWICZ, Ireneusz FELISIAK // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 79–80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: