Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Hycner, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900566

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
2
 • Aktualne problemy katastru w Polsce : praca zbiorowa[Present cadastral problems in Poland] / pod red. nauk. Roberta Łuczyńskiego ; aut.: Małgorzata Akińcza, Agnieszka BIEDA, Małgorzata BUŚKO, Honorata Hannibal, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Robert KRZYŻEK, Anita KWARTNIK-PRUC, Robert Łuczyński, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. — 124 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Geodezja i Kartografia ; t. 2). — Bibliogr. s. 122–124. — ISBN: 978-83-7814-470-0. — Afiliacja na podstawie erraty

3
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 1, Działka, granica, nieruchomość[Terminological analysis of selected problems of cadastre and homological subject. Pt. 1, Lot, boundary, real estate] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 10, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 2, Prosto do katastru i mierniczego[Terminological analysis of selected problems of cadastre and hemological subjects. Pt. 2, Directly to cadastre and surveyor] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 11, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
7
 • English in professional terminology in geodesy, cartography, surveying, mapping, GIS and cadastreJęzyk angielski w terminologii zawodowej w geodezji, kartografii, geodezyjnych pomiarach szczegółowych, sporządzaniu map, GIS i katastrze / Ryszard HYCNER. — Kraków : University of Science and Technology. Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering. Geomatics Department, 2009. — 100 s.. — Bibliogr. s. 93. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Free software applied in surveying computationsWolne oprogramowanie wykorzystywane w obliczeniach geodezyjnych / Ryszard HYCNER, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 4, s. 29–37. — Bibliogr. s. 36–37, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-04/Geomatics_2011_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: programy komputerowe, obliczenia geodezyjne, wolne oprogramowanie, wyrównania sieci gedezyjnych, licencje na oprogramowanie

  keywords: free software, surveying computations, adjustment of surveying networks, computer programmes, licences for software

9
 • Geodesy, surveying and professional ethics : a selection of source texts with translation for students, lectures and surveyorsGeodezja, geodezyjne pomiary szczegółowe i etyka zawodowa : wybrane teksty źródłowe wraz z tłumaczeniem dla studentów, wykładowców i wykonawców / Ryszard HYCNER, Marta Dobrowolska-Wesołowska. — Katowice : Wydawnictwo Gall, cop. 2008. — 232 s.. — Bibliogr. s. 226. — ISBN: 978-83-60968-02-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych[Surveying aspects of land use planning and selected design studies] / pod red. Ryszarda Hycnera ; aut.: Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER. — Katowice : wydawnictwo Gall, 2012. — 291 s.. — Bibliogr. s. 205–215. — ISBN: 978-83-60968-30-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Prosto do katastru i mierniczego : analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych, cz. II[Straight to the cadastre and surveyor] / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Anita KWARTNIK-PRUC // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2013 nr 11, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii : zakres 1 i 2 : wybrane zagadnienia[Professional qualifications in geodesy and cartography : range 1 and 2 : selected problems] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Wyd. 6 [zm. i uzup.]. — Katowice : Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, cop. 2010. — 415 s.. — Bibliogr. s. 187–188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Usefulness of documentation of former Prussian cadastre for determination of real estate boundaries in Poland / P. HANUS, R. Hudzik, R. HYCNER // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 2010 [H.] 3, s. 96–105. — Bibliogr. s. 104–105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Using the former Austrian cadastre source documentation for surveying tasks in Poland / Paweł HANUS, Ryszard HYCNER // VGI : Österreichische Zeitschrift für Vermessung & Geoinformation ; ISSN 1605–1653. — 2010 Jg. 98 H. 1, s. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych