Wykaz publikacji wybranego autora

Hubert Malik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56950131100

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zastosowania radarów satelitarnych (SAR) do monitoringu wpływu drążenia tuneli na występowanie osiadania terenu na przykładzie II linii metra w WarszawieAnalysis of the applicability odf radar satellites (SAR) for monitoring the impact of tunnel drilling on the example of the second line subway in Warsaw / Hubert MALIK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK // W: [II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: PSInSAR, SAR, Warszawa, metro, druga linia odcinek centralny

  keywords: PSInSAR, SAR, Warsaw, metro, central part of second line of Warsaw subway

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Capabilities of subsidence detection on mining areas in Upper Silesian Coal Basin using Sentinel-1A data acquired in Interferometric Wide Swath Mode / Hubert MALIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 94. — Bibliogr. s. 94. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/lkAeSv

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.94

3
 • Coregistration of SAR images using dual-polarimetric information / Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK, Anna FRANCZYK, Hubert MALIK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 22, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-02-7. — S. 155–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • keywords: SAR, polarimetric signature, coregistration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/22/S09.020

4
 • Differences in the quantity and distribution of the PS candidates in VV and VH Sentinel-1 data set / Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK, Radosław MURDZEK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Informatics, geoinformatics and remote sensing. Iss. 23, Photogrammetry and remote sensing, cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-03-4. — S. 71–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

 • keywords: PSInSAR, Sentinel-1A, VV polarizations, VH polarizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/23/S10.010

5
 • Exclusion of non-coherent areas from the interferometric SAR analysis using coherence masks / Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 1059–1065. — Bibliogr. s. 1065, Abstr.

 • keywords: ground deformations, satellite radar interferometry, coherence mask, unwapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ground deformations monitoring within rural areas using satellite radar interferometry method / Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Hubert MALIK, Jacek STRZELCZYK // W: SGEM 2015 : informatics, geoinformatics and remote sensing : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Informatics, geoinformatics, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-34-6. — S. 1075–1082. — Bibliogr. s. 1081–1082, Abstr.

 • keywords: rural areas, ground deformations, satellite radar interferometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ground subsidence information as a valuable layer in GIS analysis / Radosław MURDZEK, Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 36 art. no. 02006, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-09. — BIG 2018 : 4\textsuperscript{th} nationwide scientific conference on Engineering-infrastructure-mining : Kraków, Poland, January 11-12, 2018. — tekst: https://goo.gl/HD1NJG

 • keywords: GIS, underground mining, DInSAR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183602006

8
 • Relations between vertical deformations detected using different SAR systems and water factors obtained from Landsat images and stationary measurements stations / KNIOTEK Michał Bartłomiej, LEŚNIAK Andrzej, LUPA Michał, PORZYCKA-STRZELCZYK Stanisława, MALIK Hubert // W: Living planet symposium 2016 [Dokument elektroniczny] : Prague, 09–13 May 2016 / European Space Agency. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1] paper 1242. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rozwój satelitarnych metod radarowych w kontekście monitoringu szkód górniczychDevelopment of satellite radar methods in the context of the mining damages monitoring / Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK, Hubert MALIK // W: [II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, satelitarna interferometria radarowa, monitoring osiadań terenu

  keywords: Upper Silesian Coal Basin, satellite radar interferometry, subsidence phenomenon monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Satelitarne metody radarowe monitorowania osiadania terenów górniczychSatellite radar methods for monitoring of subsidence on lands affected by mining / Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK, Hubert MALIK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2016 vol. 22 nr 1, s. 15–18. — Bibliogr. s. 18. — Artykuł opracowany na podstawie referatu z konferencji: Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków, 24–26 czerwca 2015

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Satelitarny monitoring osiadań terenu spowodowanych eksploatacją górniczą[Satellite-based monitoring of mining-induced groud deformations] / Jacek STRZELCZYK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Hubert MALIK // W: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — S. 147–157. — Bibliogr. s. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The use of the DInSAR method in the monitoring of road damage caused by mining activities / Radosław MURDZEK, Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 36 art. no. 02005, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-09. — BIG 2018 : 4\textsuperscript{th} nationwide scientific conference on Engineering-infrastructure-mining : Kraków, Poland, January 11-12, 2018. — tekst: https://goo.gl/nsrZbE

 • keywords: DInSAR, Sentinel-1, road damage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183602005

13
 • Vertical displacements analysis using SAR systems in relation with land use and vegetation index maps based on landsat images / KNIOTEK Michał Bartłomiej, LEŚNIAK Andrzej, LUPA Michał, PORZYCKA-STRZELCZYK Stanisława, MALIK Hubert // W: Living planet symposium 2016 [Dokument elektroniczny] : Prague, 09–13 May 2016 / European Space Agency. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1] paper 1240. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych w rekultywacji obszarów zdegradowanychThe use of satellite images in reclaiming degraded areas / Piotr OPIDO, Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK // W: [II Konferencja z cyklu „Budownictwo i górnictwo”] [Dokument elektroniczny] : [Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko : Kraków 24–26 czerwca 2015] / [SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 17–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rekultywacja, GZW, SAR, Landsat, TerraSAR-X

  keywords: USCB, SAR, mine reclamation, Landsat, TerraSAR-X

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych w rekultywacji obszarów zdegradowanychThe use of satellite images in the rehabilitation of degraded areas / Piotr OPIDO, Hubert MALIK, Andrzej LEŚNIAK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2015 R. 21 nr 4, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie radarów satelitarnych (SAR) do monitorowania wpływu drążenia tuneli na osiadanie terenu wzdłuż II linii metra w WarszawieThe use of satellites radars (SAR) to monitor the impact of tunneling on subsidance of land along the second subway line in Warsaw / Huber MALIK, Stanisława PORZYCKA-STRZELCZYK, Jacek STRZELCZYK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2015 R. 21 nr 4, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: