Wykaz publikacji wybranego autora

Hubert Jaworowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analityczny opis mechanizmów z członami podatnymiAnalytical description of mechanism with flexible links / Hubert JAWOROWSKI, Leszek MAJKUT // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2001 t. 20 z. 3, s. 299–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Jednolita metoda rozwiązywania ciągłych prętowych struktur sprężystychA uniform method of solving continuous elastic bar structures / Hubert JAWOROWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 1997 [wyd. 1999] T. 41/2 lipiec–grudzień, s. 69–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metoda oceny wpływu błędów wykonawczo-montażowych na reakcje w węzłach łożyskowych przesztywnionego wału[Evaluation method of influence of carrying out and assembly errors on reaction in bearing nodes of over-rigid shaft] / Hubert JAWOROWSKI, Józef FELIS // W: Teoria maszyn i mechanizmów, T. 2 / red.: Józef Wojnarowski, Mirosław Galicki ; Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2006. — ISBN10: 8374810432. — S. 279–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Nowa metoda obliczeń kinetostatycznych przesztywnionych łańcuchów kinematycznychNew method of kinetostatic calculations of over-rigid kinematic chains / Hubert JAWOROWSKI, Józef FELIS // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 4, s. 252–260. — Bibliogr. s. 259–260, Streszcz.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rj50090.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-04/mech05.pdf

 • słowa kluczowe: dystrybucja, układ ciągły, układ dyskretno-ciągły, macierz sztywności węzła, metoda przemieszczeń, ruchliwość, kinetostatyka, łańcuch kinematyczny, problem początkowo-brzegowy, problem brzegowy

  keywords: distribution, mobility, continuous system, node stiffness matrix, displacement method, kinetostatics, kinematic chain, initial boundary problem, boundary problem, discrete continuous system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Obliczenia kinetostatyczne przesztywnionych łańcuchów kinematycznych[Kinetostatic calculations of over-rigid kinematic chains] / Hubert JAWOROWSKI, Józef FELIS // W: Teoria maszyn i mechanizmów, T. 1 / red.: Józef Wojnarowski, Tadeusz Uhl ; Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN. — Kraków : AGH, 2004. — Współpraca wydawnicza: Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. — Publikacja zawiera prace z: 19 Konferencji naukowo-dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów (TMM) : 12–14 października 2004 r.. — ISBN10: 837204404X. — S. 203–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Pewna idea rozszerzenia zakresu stosowalności metody rodzielenia zmiennych[Solution of initial-boundary problem for certain discrete-continuous system using separation of variables method] / Hubert JAWOROWSKI, Stanisław KASPRZYK // W: Materiały XVII ogólnopolskiej konferencji naukowo-dydaktycznej teorii maszyn i mechanizmów : Warszawa–Jachranka, 6–8 września 2000 = Proceedings XVII Polish national conference on TMM / red. A. Morecki, K. Kędzior, C. Rzymkowski ; Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2000. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Teoria maszyn i mechanizmów : Analiza mechanizmów, Cz. 1[Theory of machines and mechanisms. Pt. 1 : Analysis of mechanisms] / Józef FELIS, Hubert JAWOROWSKI, Jacek CIEŚLIK. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH, 2001. — 305, [1] s.. — Bibliogr. s. [306]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Teoria maszyn i mechanizmów. Cz. 1, Analiza mechanizmów[Theory of machines and mechanisms. Pt. 1, Analysis of mechanisms] / Józef FELIS, Hubert JAWOROWSKI, Jacek CIEŚLIK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 309 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0134). — Bibliogr. s. 309. — ISBN10: 83-89388-28-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Teoria maszyn i mechanizmów. Cz. 2, Przykłady i zadania[Theory of machines and mechanisms. Pt. 2, Examples and exersises] / Józef FELIS, Hubert JAWOROWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 341 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0230). — Bibliogr. s. 341. — ISBN: 978-83-7464-090-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Teoria maszyn i mechanizmów. Cz. 1, Analiza mechanizmów[Theory of machines and mechanisms. Pt. 1, Analysis of mechanisms] / Józef FELIS, Hubert JAWOROWSKI, Jacek CIEŚLIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 309 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0299). — Bibliogr. s. 309. — ISBN: 978-83-7464-181-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Teoria maszyn i mechanizmów. Cz. 2, Przykłady i zadania[Theory of machines and mechanisms. Pt. 2, Examples and exercises] / Józef FELIS, Hubert JAWOROWSKI. — Wyd. 2 popr.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 341 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0420). — Bibliogr. s. 341. — ISBN: 978-83-7464-430-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ błędów montażowych na reakcje w węzłach łożyskowych przesztywnionego układu napędowego[Influence of assembly errors on reactions in bearing kinematic pairs of over-rigid drive] / Hubert JAWOROWSKI, Józef FELIS // W: Teoria maszyn i mechanizmów / red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik ; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-57-7. — S. 331–340. — Bibliogr. s. 340, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ błędów wykonawczo-montażowych oraz podatności węzłów łożyskowych na reakcje w łożyskach przesztywnionego wału[Effect of executive-assembly errors and flexibility of nodes on reactive forces in bearings of over-rigid shaft] / Hubert JAWOROWSKI, Józef FELIS // W: KMP 2007 : I Kongres Mechaniki Polskiej : 28–31 sierpnia 2007 r., Warszawa : streszczenia referatów / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — Warszawa : s. n., 2007. — ISBN: 978-83-7207-702-8. — S. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ błędów wykonawczo-montażowych oraz podatności węzłów na reakcje w łożyskach przesztywnionego wału[Effect of executive-assembly errors and flexibility of nodes on reactive forces in bearings of over-rigid shaft] / Hubert JAWOROWSKI, Józef FELIS // W: KMP 2007 [Dokument elektroniczny] : I Kongres Mechaniki Polskiej : Warszawa, 28–31 sierpnia 2007 r. : materiały kongresowe / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : s. n.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ podatności więzów na widmo częstości drgań ramy[Effect of constraints susceptibility on frequency spectrum of the frame] / Hubert JAWOROWSKI, Radosław MARCZUK // W: WibroTech 2003 : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : AGH], 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 88–89. — Bibliogr. s. 89. — Pełny tekst W: WibroTech 2003 [Dokument elektroniczny] : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Kraków : AGH, 2003]. - 1 dysk optyczny. - S. 1–7. - Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie generatorów silnej fali akustycznej do usuwania osadów pyłowych w obiektach energetycznych[Application of strong acoustic wave generators for dust sediments removal in power industry objects] / Józef FELIS, Hubert JAWOROWSKI // W: WibroTech 2005 : XI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : VI ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Warszawa, 3–4 listopada 2005 r. / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Radom : Instytut Technologii Eksploatacji], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8372044708. — S. 111–116. — Bibliogr. s. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie jednolitej metody rozwiązywania ciągłych prętowych struktur sprężystych w obliczeniach kinetostatycznych przesztywnionych łańcuchów kinematycznychApplication of uniform method of continuous elastic beam structures solution in kinetostatic calculations of over-rigid kinematic chains / Hubert JAWOROWSKI, Józef FELIS // W: XVIII Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna teorii maszyn i mechanizmów : [Wrocław–Lądek Zdrój, 18–20 września 2002] = XVIII Polish scientific conference on The theory of machines and mechanisms / Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej ; Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002. — (Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej ; 85. Seria: Konferencje ; ISSN 0324-9646 ; 25). — S. 209–216. — Bibliogr. s. 216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: