Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Hodiak, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Architektura depozycyjna utworów miocenu rejonu Niepołomic na podstawie sejsmostratygrafiiDepositional architecture of Miocene deposits in the Niepołomice area, Carpathian Foredeep / Kaja PIETSCH, Szczepan Porębski, Ryszard HODIAK // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 115–119. — Bibliogr. s. 119, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Depositional setting of Miocene deposit in SE part of the Carpathian Foredeep in Poland – a seismostratigraphic approach / Kaja PIETSCH, Szczepan Porębski, Ryszard HODIAK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 1999 nr 387, s. 163–164. — Carpathian foredeep basin – its evolution and mineral resources : international conference : Kraków, 17–18.09.1999 : abstracts. Pt. 2. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kryteria złożowej interpretacji danych sejsmicznych na obszarze wschodniej części zapadliska przedkarpackiegoDirect hydrcarbons indicators suggested based on seismic data from eastern part of the Carpathian Foredeep / Kaja PIETSCH, Ryszard HODIAK // W: Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V konferencja naukowo-techniczna Jubileusz 50-lecia nauczania geofizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, 23 czerwca 1999 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : ARBOR, 1999. — ISBN10: 83-909584-2-2. — S. 75–92. — Bibliogr. s. 91, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Origin and sequential development of Badenian-Sarmatian clinoforms in the Carpathian Foreland Basin (SE Poland) / Szczepan J. Porębski, Kaja PIETSCH, Ryszard HODIAK, Ronald J. Steel // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2003 vol. 54 no. 2, s. 119–136. — Bibliogr. s. 135–136, Abstr.. — Sz. J. Porębski – afiliacja: Institute of Geological Siences, Kraków Research Centre

 • keywords: Western Carpathians, Carpathian Foreland Basin, shelf-margin delta, clinoform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Seismic representation of a miocene deep-marine depositional system in the Carpathian Foredeep, SE Poland / Kaja PIETSCH, Szczepan Porębski, Ryszard HODIAK // W: EAGE 61st conference and technical exhibition : Helsinki, 7–11 June 1999 : extended abstracts book, Vol. 2. — [Zeist : European Association of Geoscientists & Engineers], [1999]. — S. 5-52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Shelf-margin deltas and associated turbidites : a Miocene clinoform from the Carpathian Foredeep Basin in Poland / Szczepan J. Porębski, Kaja PIETSCH, Ryszard HODIAK // W: EAGE 64\textsuperscript{th} conference and exhibition : Florence 2002 : towards integration of geosciences : Florence, Italy, 27–30 May 2002 : poster presentation : extended abstracts book, Vol. 2 / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — The Netherlands : EAGE, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. P053, 1–4. — Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: