Wykaz publikacji wybranego autora

Bartłomiej Hilger, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5317-0191 orcid iD

ResearcherID: E-9587-2016

Scopus: 56951310600

PBN: 5e709298878c28a047398b95

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza efektywności wybranych polielektrolitów podczas procesu flokulacji zawiesiny pochodzącej z zakładu produkcji wapienniczo-kamiennej : [streszczenie][Analysis of the effectiveness of selected polyelectrolytes in the flocculation process of a slurry from a limestone processing plant : abstract] / Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // W: Ochrona i inżynieria środowiska - zrównoważony rozwój [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 23–24 września 2021, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2021]. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://szkola.imir.agh.edu.pl/konferencja/?n0=str&nr=30 [2022-02-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza efektywności wybranych polielektrolitów w procesie flokulacji zawiesiny z zakładu przemysłu wapienniczo-kamiennegoAnalysis of the effectiveness of selected polyelectrolytes in the flocculation process of a slurry from a limestone processing plant / Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2021 t. 100 nr 9, s. 826-828. — Bibliogr. s. 828

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2021.9.7

3
 • Analiza procesu oczyszczania zawiesin z odwadniania kopalń z wykorzystaniem sedymentacji grawitacyjnej[Analysis of the process of cleaning suspensions from dewatering mines using gravity sedimentation] / Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // W: XIII konferencja z cyklu Ochrona i inżynieria środowiska [Dokument elektroniczny] : profesor Walery Goetel - prekursor zrównoważonego rozwoju : Kraków, 19 września 2022 : streszczenia referatów wygłoszonych podczas konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w Katedrze Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska WIMiR. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH, 2022. — S. 22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja.szkola.imir.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/STRESZCZENIA-A5-16.09.2022-fin.pdf [2022-09-26]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza procesu oczyszczania zawiesin z odwadniania kopalń z wykorzystaniem sedymentacji grawitacyjnejAnalysis of the purification process of slurry from mine dewatering with the use of gravity sedimentation / Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2022 t. 101 nr 9, s. 718-722. — Bibliogr. s. 722, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sedymentacja, zawiesina, odwadnianie kopalń, proces oczyszczania

  keywords: sedimentation, slurry, purification process, mine dewatering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2022.9.17

5
 • Badanie efektywności oczyszczania zawiesiny pochodzącej z Zakładu Wzbogacania Rud[Testing the removing efficiency of solid fraction from suspension from the copper ore enrichment plant] / Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // W: XIV międzynarodowa konferencja Ochrona i inżynieria środowiska - zrównoważony rozwój : Kraków, 21-22 września 2023 : informator. — [Kraków : AGH], 2023. — S. 23. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Coagulation behaviour of bentonite clay suspensions / Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 235–243. — Bibliogr. s. 242–243, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: water treatment, clay sedimentation, turbidity, critical coagulation concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Coagulation process of bentonite suspensions / Marian BANAŚ, Bartłomiej HILGER, Piotr WARZECHA // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 3.1, Hydrology and water resources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-42-3. — S. 115–122. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 115–122. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: water treatment, suspensions, clay sedimentation, turbidity, critial coagulation concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Critical coagulation concentration for bentonite suspension / Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources: forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 33, Hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-619-7408-27-0. — S. 119–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: water treatment, suspensions, clay sedimentation, turbidity, critical coagulation concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/33/S12.015

12
 • Distribution of turbidity in the water treatment plant settler / Marian BANAŚ, Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-18-6. — S. 193-200. — Bibliogr. s. 199-200, Abstr.

 • keywords: rectangular settling tank, distribution of concentrations, countercurrent sedimentation, multi-flux sedimentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Experimental investigation of clay solid suspension flow during the process of sedimentation based on particle size distribution and zeta potential / Marian BANAŚ, Ewa WISŁA-WALSH, Bartłomiej HILGER, Wojciech Franus, Rafał Panek // W: ENTECH'14 : Energy Technologies conference : December 22–24, 2014, Yildiz : proceedings / ed. Ahmet Selim Dalkiliç. — Istanbul : DAKAM Publishing, 2014. — ISBN: 978-605-5120-98-6. — S. 231–249. — Bibliogr. s. 248–249, Abstr.

 • keywords: water treatment, suspensions, fluid flow, clay sedimentation, physical and chemical properties of clays

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Flow modelling in cross-current multiflux sedimentation tank / Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 3.1, Hydrology and water resources. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-42-3. — S. 335–342. — Bibliogr. s. 341–342, Abstr.. — Toż w: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 335–342. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 341–342, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: CFD, compact settling tank, flow modelling, multi-flux sedimentation, cross current multi-flux sedimentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018/3.1/S12.044

16
 • Fractal and classical approach to sedimentation process / Bartłomiej HILGER, Marian BANAŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 112, [1] s.. — Bibliogr. s. 107-[113], Abstr.. — ISBN: 978-83-66727-61-8 ; e-ISBN: 978-83-66727-62-5

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Fractal geometry as a tool for description of morphology and behaviour of particles in suspensions / Marian BANAŚ, Bartłomiej HILGER // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources: forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 33, Hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-619-7408-27-0. — S. 171–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: sedimentation, morphology, particle dimensions, fractral geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/33/S12.021

18
 • Greenhouse gases emission in the life cycle of the fuel obtained from a lignocellulosic biomass in the mechanocatalytic depolymerization process / Sławomir RÓŻYCKI, Bartosz HILGER // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : energy and clean technologies : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 42, Renewable energy sources and clean technologies. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-07-2. — S. 309–316. — Bibliogr. s. 316

  orcid iD
 • keywords: biomass to liquid, mechanocatalytic depolymerization, greenhouse gases emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/42/S17.039

19
 • Impact of coagulation process on bentonite suspension structure / Marian BANAŚ, Bartłomiej HILGER, Piotr WARZECHA // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June – 6 July, 2019, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 19, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 3.1, Hydrology and water resources, marine and ocean ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-81-2. — S. 273–280. — Bibliogr. s. 279–280, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: water treatment, suspensions, clay sedimentation, flocs structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019/3.1/S12.036

20
 • Influence of geometrical parameters of perforated tube for velocity flow in sedimentation and feed chamber in laboratory settling tank / Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June – 6 July, 2019, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 19, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 3.1, Hydrology and water resources, marine and ocean ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-81-2. — S. 289–296. — Bibliogr. s. 295–296, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: sedimentation, water treatment, velocity of flow, multi-flux lamella packets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019/3.1/S12.038

21
 • Investigations of construction corectness of rectangular lamella settling tank through study of distribution flux of sedimenting suspension / Marian BANAŚ, Piotr WARZECHA, Bartłomiej HILGER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.

 • keywords: rectangular settling tank, distribution of concentrations, countercurrent sedimentation, multi-flux sedimentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modern sedimentation techniques in environmental protection / Włodzimierz KOWALSKI, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Rafał MIĘSO, Tadeusz MALCHER, Bartłomiej HILGER, Tymoteusz TURLEJ, Piotr WARZECHA ; ed. Marian BANAŚ. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — 155 s.. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monographs of Department of Power Systems and Environmental Protection Facilities = Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 5). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-938602-5-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Numerical simulations of sedimentation process of polydisperse suspension under flow conditions / Barłomiej HILGER, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2–5 November, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. Book 3, Water resources : forest, marine and ocean ecosystems. Vol. 3. Hydrology and water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-81-0. — S. 213–220. — Bibliogr. s. 220, Abstr.

 • keywords: suspension, sedimentation, numerical simulations of sedimentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problematyka niskiej emisji zanieczyszczeń na przykładzie kotłowni ogrodniczych małej mocy w warunkach PolskiLow emission issue on the example of a small power garden boiler in Polish conditions / Włodzimierz P. KOWALSKI, Bartłomiej HILGER, Marian BANAŚ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 196–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bilans emisji zanieczyszczeń, niska emisja

  keywords: low emission, emission balance of pollutants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Project management of carbon dioxide produced during operation of low power boiler in small town in central Europe / M. BANAŚ, B. HILGER // Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Komp'ûternì sistemi proektuvannâ : teorìâ ì praktika. — 2012 no. 747, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13

 • keywords: sequestration, carbon dioxide emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: