Wykaz publikacji wybranego autora

Herbert Widlok, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kan, * Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Applications of computer simulation to teaching power electronics / H. WIDLOK // W: EDPE'94 : international conference on Electrical Drives and Power Electronics : Slovakia, October 18–20, 1994 : proceedings, Vol. 2 / eds. V. Fedák, J. Fedor. — Košice, Slovakia : Technical University of Košice. Department of Electrical Drives. Organising Commettee, 1994. — S. 424–429. — Bibliogr. s. 428, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania porównawcze symulacji komputerowej z eksperymentem laboratoryjnymThe concurrent investigation of computer simulation and laboratory tests / Herbert WIDLOK // W: SENE'95 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : II konferencja : Łódź–Arturówek, 15–17 listopada 1995 r, T. 2 / Politechnika Łódzka. Instytut Automatyki. — Łódź : PŁ IA, 1995. — Opis częśc. wg okł.. — S. 628–635. — Bibliogr. s. 635, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania symulacyjne systemów napędowych dużej mocySimulation research in a large power system / Herbert WIDLOK // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2003 t. 22 z. 2, s. 123–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Concurrent simulations in education process for power electronicsSymulacje współbieżne w procesie nauczania energoelektroniki / Herbert WIDLOK, Michał WIDLOK // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2006 t. 25 z. 1, s. 73–77. — Bibliogr. s. 76, Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/25-1/elektro07.pdf

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, badania porównawcze, współbieżna rejestracja danych pomiarowych, proces edukacyjny

  keywords: concurrent simulations, simultaneous registration measuring data, computer simulation research, education process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dokładny model symulacyjny silników DC oraz przekształtników AC–DC[The accurate simulation model of DC motors and AC–DC convertes] / Herbert WIDLOK // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 87–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Energy quality aspects of modernisation of a large-power rolling mill drive / Herbert WIDLOK // W: EPQU '01 : Electrical Power Quality and Utilisation : 6th international conference : September 19–21, 2001, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. — Łódź ; Kraków : Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering ; University of Mining and Metallurgy. Institute of Electrical Drive and Industrial Equipment Control, 2001. — ISBN10: 839142961X. — S. 477–484. — Bibliogr. s. 484, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Power quality factors in a large rolling mill driveWskaźniki jakości energii napędu walcowniczego dużej mocy / Herbert WIDLOK // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2004 t. 23 z. 1, s. 64–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Selected simulation problems of the power quality / Herbert WIDLOK // W: EPQU'03 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7\textsuperscript{th} [seventh] international conference : September 17–19, 2003, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. — Łódź ; Kraków : Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering ; AGH-University of Science and Technology. Department of Electrical Drive and Industrial Equipment Control, 2003. — ISBN10: 8391429679. — S. 97–104. — Bibliogr. s. 103, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Symulacja współbieżna w procesie nauczania energoelektroniki[Concurrent simulation in the teaching of power electronics] / Herbert WIDLOK // W: SENE 2005 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : VII krajowa konferencja naukowa : Łódź, 23–25 listopada 2005 r. : materiały konferencyjne, T. 2 = SENE 2005 : Control in Power Electronics & Electrical Drives : 7th national conference / Politechnika Łódzka. Instytut Automatyki. — Łódź : PŁ IA, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391271137. — S. 593–598. — Bibliogr. s. 598, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10