Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Woźniak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36560607200

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–[127]. — ISBN: 978-83-7464-648-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka wybranych osuwisk z terenu Polski południowej uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 r.[Description of selected landslides from southern Poland activated after intensive rainfall in 2010] / Robert KACZMARCZYK, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Henryk WOŹNIAK // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2012 R. 7 nr 4, s. 74–77. — Bibliogr. s. 77. — Afiliacja Autorów: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka wybranych osuwisk z terenu południowej Polski uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 rokuDescription of selected landslides from southern Poland activated after intensive rainfall in 2010 / Robert KACZMARCZYK, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Henryk WOŹNIAK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 446 (1): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 65–73. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Collapse settlement of dump soils revealed by studies on soil samples of modelled lithology and lump-size distribution / Henryk WOŹNIAK // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2015 vol. 59 no. 2, s. 391–399. — Bibliogr. s. 399. — Publikacja dostępna online od: 2014-10-10. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/10261/pdf_1189

 • keywords: dump soil, dumped fill, collapse potential, double porosity, collapse settlement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1196

5
 • Collapse settlement of dump soils revealed by studies on soil samples on modelled lithology and lump-size distribution : [abstract]Osiadanie zapadowe gruntów zwałowych w świetle badań próbek o modelowanym składzie litologicznym i bryłowym / Henryk WOŹNIAK // W: 5WPGI 2014 : 5. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 15–17.10.2014, Lublin : materiały konferencyjne. — [Lublin : s. n.], [2014]. — S. 28–29, 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Deformacje objętościowe gruntów zagęszczanych w wyniku wzrostu wilgotności[Volumetric deformations of compacted soils caused by increasing water content] / Henryk WOŹNIAK, Sylwia BAUER // W: Geotechnika : X [dziesiąte] jubileuszowe międzynarodowe sympozjum : Gliwice – Ustroń 15–18 października 2002 r. : materiały naukowe, Cz. 1 – polska = Geotechnics 2002 / [kom. org. Mirosław Chudek et al.]. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — S. 473–481. — Bibliogr. s. 481, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Deformacje objętościowe kompozytów iłowo-popiołowych w wyniku wzrostu wilgotnościVolumetric deformations of clay-ash composites caused by increasing moisture / Henryk WOŹNIAK // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2003 nr 3–4, s. 171–174. — Bibliogr. s. 173–174, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determination of quasi-filtration phase of consolidation based on experimental and theoretical course of the uniaxial deformation and distribution of pore pressure / Bartłomiej Szczepan OLEK, Henryk WOŹNIAK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 3, s. 353–363. — Bibliogr. s. 363, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/Ae1cgn

 • keywords: creep, filtration, consolidation, clays, coefficient of consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.3.353

9
 • Evaluation of consolidation results by the settlement rate approach / OLEK B. S., BORECKA A., WOŹNIAK H. // The Electronic Journal of Geotechnical Engineering [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1089-3032. — 2016 vol. 21 bund. 07, s. 1583–1595. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1594–1595, Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://www.ejge.com/2016/Ppr2016.0223ma.pdf

 • keywords: velocity, consolidation, coefficient, settlement rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evaluation of consolidation results by the settlement rate approach / OLEK B. S., BORECKA A., WOŹNIAK H. // The Electronic Journal of Geotechnical Engineering [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1089-3032. — 2019 vol. 24 bund. 4, s. 973–986. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 984–985, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.ejge.com/2019/Ppr2019.0077ma.pdf

 • keywords: velocity, consolidation, coefficient, settlement rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geomechaniczna ocena masywu skalnego dla potrzeb bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego na przykładzie PMG SwarzówGeomechanical evaluation of rock formation for depleted gas reservoirs – example from the Swarzów Underground Gas Storage / Henryk WOŹNIAK, Ludwik ZAWISZA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 446 (1): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 163–171. — Bibliogr. s. 171, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Interpretacja procesu konsolidacji metodą etapowej procedury optymalizacyjnejInterpretation of consolidation process with the value optimization method / Henryk WOŹNIAK, Aneta Kysiak, Wiktor Kalbarczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo ; ISSN 1730-6752. — 2006 z. 28 t. 1, s. 335–344. — Bibliogr. s. 344, Streszcz., Summ.. — Artykuł był prezentowany na XIV krajowej konferencji mechaniki gruntów i inżynierii geotechnicznej Polskiego Komitetu Geotechniki : Augustów 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowegoInterpretation of the consolidation test in based on pore water pressure measurements / Henryk WOŹNIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 251–259. — Bibliogr. s. 259, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kontrola jakości produktów głębokiego tłoczenia blach za pomocą symulacji komputerowychNumerical simulations of deep drawing for control of product quality / Andrzej ŻMUDZKI, Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Maciej PIETRZYK, Henryk Woźniak, Andrzej Plewiński, Tadeusz Drenger // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2005 nr 3, s. 49–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznychStatistical methods used for determining geotechnical parameters / Bartłomiej OLEK, Henryk WOŹNIAK, Jacek STANISZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 t. 62 nr 10/2, s. 657–663. — Bibliogr. s. 663, Abstr.. — 5. Ogólnopolskie sympozjum „Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce” : 15–17.10.2014, Lublin. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/view/27958/19661

 • keywords: geotechnical design, characteristic parameter, Bayesian update

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych : [abstrakt][Statistical methods used for determining geotechnical parameters] / Bartłomiej OLEK, Henryk WOŹNIAK, Jacek STANISZ // W: 5WPGI 2014 : 5. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 15–17.10.2014, Lublin : materiały konferencyjne. — [Lublin : s. n.], [2014]. — S. 17–18, 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelowanie postępu konsolidacji pod obciążeniem własnym warstwy gruntu namywanego w odkrywkowym wyrobisku poeksploatacyjnymModelling of self-weight consolidation progress in a sedimented soil layer deposited in an inactive open pit / Henryk WOŹNIAK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 4, s. 427–438. — Bibliogr. s. 437, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: konsolidacja warstwy o wzrastającej miąższości w czasie, rozwiązanie Gibsona, konsolidometr Rowe'a, współczynnik konsolidacji

  keywords: Rowe hydraulic consolidation cells, coefficient of consolidation, consolidation in layer increasing in thickness with time, Gibson'a method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Numeryczna analiza stateczności skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowychNumerical stability analysis of slope with use of Random Set Theory / Zenon Pilecki, Jacek Stanisz, Krzysztof Krawiec, Henryk WOŹNIAK, Elżbieta Pilecka // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12–13, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, niepewność, analiza stateczności skarp i zboczy, metoda zbiorów losowych, analiza parametryczna, dobór parametrów wejściowych

  keywords: numerical modelling, uncertainty, slope stability analysis, random set theory, parametric analysis, input parameters selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Numeryczna analiza stateczności skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowychNumerical stability analysis of slope with use of Random Set Theory / Zenon Pilecki, Jacek Stanisz, Krzysztof Krawiec, Henryk WOŹNIAK, Elżbieta Pilecka // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 86, s. 5–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Abstr.. — J. Stanisz - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków. — tekst: https://min-pan.krakow.pl//wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/pilecki-i-inni.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, niepewność, analiza stateczności skarp i zboczy, metoda zbiorów losowych, analiza parametryczna, dobór parametrów wejściowych

  keywords: numerical modelling, uncertainty, slope stability analysis, random set theory, parametric analysis, input parameters selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena warunków geotechnicznych podłoża budowy hydrokompleksu na terenie R. N. „Glimar” w Gorlicach[Geotechnical condition of Hydrocomplex basement of the area of oil distillery “Glimar” in Gorlice] / oprac. zespół: Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK ; AGH [Akademia Górniczo-Hutnicza] Kraków. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze. — Kraków : [AGH WG], 2002. — 18 s. + wykr.. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Opracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń : sprawozdanie końcowe, cz. 1[Composition of principles determining geotechnical engineering conditions for purposes disposal of mines] / Paweł Dobak, [et al.], Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [etc.]. — Kraków : [s. n.], 2008. — V, 314 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Opracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń : sprawozdanie końcowe, Cz. 2[Composition of principles determining geotechnical engineering conditions for purposes disposal of mines] / Paweł Dobak, [et al.], Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [etc.]. — Kraków : [s. n.], 2008. — S. 315–631. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Osiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowejSettlement of dump soil deposited in an inactive open pit / Henryk WOŹNIAK, Aleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 1, s. 69–83. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-01/Geologia_2008_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: grunt zwałowany, zwałowisko nadkładowe, osiadanie od obciążenia własnego, osiadanie zapadowe, potencjał osiadania zapadowego

  keywords: dump soil, collapse potential, collapse settlement, overburden dump, self weight settlement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Osiadanie gruntów zwałowanych w świetle badań modelowychThe settlement of dump soil – data from modelling / Henryk WOŹNIAK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2009. — 162 s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 149). — Bibliogr. s. [148–156], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-60195-02-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: