Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Kucha, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003817571

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • A multistage origin for Kupferschiefer mineralization / David H. M. Alderton, David Selby, Henryk KUCHA, Derek J. Blundell // Ore Geology Reviews ; ISSN 0169-1368. — 2016 vol. 79, s. 535–543. — Bibliogr. s. 542–543, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-15. — tekst: https://goo.gl/29B9k4

 • keywords: Poland, Kupferschiefer, red bed copper, Re-Os dating, Southern Permian Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.oregeorev.2016.05.007

2
 • A new genetic model for the copper mineralisation of the Polish Kupferschiefer / D. J. Blundell, [et al.], H. KUCHA // W: Mineral deposits at the beginning of the 21st century : proceedings of the joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting : Kraków 26–29 August 2001 / ed. Adam Piestrzyński [et al.]. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2001. — ISBN10: 9026518463. — S. 215–218. — Bibliogr. s. 217–218, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ag, Au, Pt i Pd w produktach hutniczych miedziAg, Au, Pt and Pd in copper smelting products / Renata CICHOWSKA, Henryk KUCHA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 697–702. — Bibliogr. s. 701–702, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Au-silicates from mesothermal gold deposits / H. KUCHA, I. R. Plimer // W: Mineral deposits at the beginning of the 21st century : proceedings of the joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting : Kraków 26–29 August 2001 / ed. Adam Piestrzyński [et al.]. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2001. — ISBN10: 9026518463. — S. 775–778. — Bibliogr. s. 778, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Authigenic, bacterial heavy metal sulphides and oxysulphides polluting Przemsza river sediments, $Zn-Pb$ and black coal mining area, Poland / H. KUCHA, M. SKWARCZEK // W: Goldschmidt2015 [Dokument elektroniczny] : 25\textsuperscript{th} anniversary : Prague, August 16–21 2015 : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — S. 1703. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goldschmidt.info/2015/uploads/abstracts/finalPDFs/A-Z.pdf [2015-08-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bacterially induced micro- and nano-textures of massive sulphides, Silvermines ${Zn-Pb}$ deposit, Ireland / KUCHA H., Raith J. G., Southam G. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2010 vol. 6, s. 381. — Toż W: IMA 2010 Budapest [Dokument elektroniczny] : bonds and bridges : the 20th General meeting of the International Mineralogical Association : 21–27 August 2010, Budapest, Hungary : CD of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — IMA2010 : 20th general meeting of the International Mineralogical Association : 21–27 August, 2010 Budapest, Hungary : abstracts / eds. Luminiţa Zaharia, [et al.]. — Szeged : Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bacteriogenic lead-zinc mineralization in the Bleiberg deposit, Austria / H. KUCHA, E. Schroll, E. F. Stumpel // Geochimica et Cosmochimica Acta : Journal of The Geochemical Society and The Meteoritical Society ; ISSN 0016-7037. — 2002 vol. 66 iss. 15A Suppl. 1, s. A688. — Bibliogr. s. A688. — Abstracts of the 12th annual V. M Goldschmidt conference : Davos, Switzerland August 18–23, 2002. — Oxford : Pergamon, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bacteriogenic zinc-lead mineralisation in the Bleiberg deposit, Austria / KUCHA Henryk, Schroll Erich, Stumpel Eugen F. // W: ITALIA 2004 [Dokument elektroniczny] : 32\textsuperscript{nd} IGC International Geological Congress : Florence, Italy, August 20–28, 2004 : abstracts / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol.. — S. 329–330, Poster 67-6. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania genezy cechsztyńskich złóż miedzi w PolsceGenetic investigations of copper Zechstein deposits, Poland / Henryk KUCHA, Maciej PAWLIKOWSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 4, s. 513–538. — Bibliogr. s. 532–537, Abstr., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-04/Geologia_2010_4_03.pdf

 • słowa kluczowe: halokineza, czarne łupki, autooksydacja, górna chłodna solanka, dolna gorąca solanka, KCl, mieszania solanek

  keywords: black shale, alokinesis, auto oxidation, lower hot brine, upper cold brine, sylvite, brine mixing,, onvection,, base metals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania mineralogiczne rud srebra z chilijskiej kolekcji Ignacego DomeykiMineralogical investigation of silver ores from Chilean collection of Ingacy Domeyko / Henryk KUCHA, Andrzej PAULO, Adam PIECZKA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2002 z. 21, s. 61–69. — Bibliogr. s. 68, Abstr.. — Tekst hiszp.: Ensayos mineralógicos de los minerales de plata de la colección Chilena de Ignacio Domeyko S. 71–79. — Bibliogr. s. 78–79. — Ignacy Domeyko (1802–1889) – mineralog, geolog, ojciec nauk górniczych w Chile = Ignacy Domeyko (1802–1889) – mineralogist, geologist and father of mining sciences in Chile = Ignacio Domeyko (1802–1889) – minerálogo, geólogo, padre de las ciencias de minas en Chile : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków – 12.12.2002 / red. zeszytu: Mariusz Krzak, Andrzej Paulo, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Banded ZnS from Bleiberg deposits: new data and concepts of formation / H. KUCHA, E. Schroll, E. F. Stumpfl // W: Mineral deposits at the beginning of the 21st century : proceedings of the joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting : Kraków 26–29 August 2001 / ed. Adam Piestrzyński [et al.]. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2001. — ISBN10: 9026518463. — S. 153–156. — Bibliogr. s. 156, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Base metal accumulation by sulphate reducing bacteria – examples from carbonate-hosted $Zn-Pb$ deposits and recent polluted river sediments / KUCHA H., Raith J. G., SKWARCZEK M., WÓJCIK R. // W: 29\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : sedimentology in the heart of the Alps : 10\textsuperscript{th}–-13\textsuperscript{th} September 2012, Schladming, Austria / eds. S. Missoni, HJ Gawlick ; International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leoben] : IAS, 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 611. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Charakterystyka mineralizacji kruszcowej Cechsztynu na obszarze Weisswasser w NiemczechThe characteristics of ore mineralization in the Weisswasser copper district, Germany / Henryk KUCHA, Bartłomiej W. Bil // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2017 nr 468, s. 143–151. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Abstr.. — 60. rocznica odkrycia złóż rud miedzi w Polsce oraz 100. rocznica urodzin ich odkrywcy – doc. dr. Jana Wyżykowskiego = The 60th anniversary of the discovery of the copper deposit in Poland and the 100th birthday anniversary of its discoverer Dr Jan Wyżykowski / pod red. Stanisława Z. Mikulskiego. — tekst: https://goo.gl/GcMbRZ

 • słowa kluczowe: łupek miedzionośny, mikrotektonika, pompowanie sejsmiczne, Weisswasser, niecka północnosudecka

  keywords: Kupferschiefer, microtectonics, seismic pumping, Weisswasser, North Sudetic Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.0108

14
15
 • Crystallochemistry of oxysulphides and their influence on mobility of $Zn$, $Pb$, $As$ and $Tl$, Upper Silesian $Zn-Pb$ deposits, Poland / H. KUCHA, B. RAJCHEL // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2006 Roč. 38 č. 4 dod.: Geovestník, s. 6–7. — VII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Modra-Harmónia, 4.–6. máj 2006 : [abstracts] / [eds.] Marianna Kováčová [et al.]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Determination of crystal structure of ${Cu_{9}Pb_{0.5}Fe_{0.4}S_{6}}$ by XRD Gandolfi and TEM single crystal measurements / H. KUCHA, M. WDOWIN // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2006 Roč. 38 č. 4, s. 7 [różna numeracja stron]. — VII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Modra-Harmónia, 4.–6. máj 2006 : [abstracts] / [eds.] Marianna Kováčová [et al.]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Determination of the new mineral cell parameters in the triclinic system / Magdalena WDOWIN, Henryk KUCHA // W: IX\textsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-60958-10-0. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Determination of the new mineral cell parameters in the triclinic system / M. WDOWIN, H. KUCHA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 vol. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 277. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl'any 2008, 3.–6. 4. 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Direct evidence for bacterial sulphur reduction in Bleiberg-type deposits / H. KUCHA, E. Schroll, E. F. Stumpfl // W: Mineral deposits at the beginning of the 21st century : proceedings of the joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting : Kraków 26–29 August 2001 / ed. Adam Piestrzyński [et al.]. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2001. — ISBN10: 9026518463. — S. 149–152. — Bibliogr. s. 152, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Environmental implications of trace element mobility in fly ash from wood biomass as “carbon debt payback” fuel alternative to coal / Sebastian Stefaniak, Ewa Miszczak, Henryk KUCHA, Ewa KMIECIK, Klaudia SEKUŁA, Irena Twardowska // W: ICOBTE&ICHMET 2023 [Dokument elektroniczny] : 1st joint international conference : 16th International Conference of Biochemistry of Trace Elements & 21st International Conference of Heavy Metals : 6–10 September 2023, Wuppertal, Germany : clean environment - human health - our future : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wuppertal : International Society of Trace Element Biogeochemistry Inc. : Bergische Universität], [2023]. — S. 306. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://icobte-ichmet-2023.com/custom/media/ICOBTE23/Abstract_Book_Final_3.pdf [2023-09-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Evidence for microbial activity in the formation of carbonate-hosted Zn-Pb deposits / H. KUCHA, J. Raith // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : General Assembly 2009 : Vienna, Austria, 19–24 April 2009 / EGU. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : EGU], [2009]. — 1 dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; 2009 vol. 11). — S. [1–2] nr 3738. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Factors controlling entrapment of platinum-group minerals in chromite, Troodos, Cyprus / H. KUCHA, E. F. Stumpfl, R. Bakker, J. Lekki // W: Mineral deposits at the beginning of the 21st century : proceedings of the joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting : Kraków 26–29 August 2001 / ed. Adam Piestrzyński [et al.]. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2001. — ISBN10: 9026518463. — S. 657–660. — Bibliogr. s. 660,Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Fossil sulfide bacterial mats from Bleiberg Zn-Pb deposit, Austria / H. KUCHA, J. G. Raith // W: Goldschmidt 2009 [Dokument elektroniczny] : "Challenges to our volatile Planet" : June 21–26 Davos, Switzerland] : abstracts / Geochemical Society and the European Association of Geochemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2009]. — 1 dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Genesis of the Silesian-Krakow ${Zn-Pb}$ deposits, Poland: based on tectogenetic and petrogenetic analysis / Wiesław V. Bogacz, Harry H. KUCHA, Philip F. Klimkiewicz // W: Let's talk ore deposits : proceedings of the eleventh biennial SGA meeting : Antofagasta, Chile, 26–29 September 2011, Vol. 1 / Society for Geology Applied to Mineral Deposits, Universidad Catolica del Norte, Chile. — Antofagasta : Ediciones Universidad Católica del Norte, [2011]. — ISBN: 978-956-287-329-1. — S. 309–311. — Bibliogr. s. 311, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Geochemia[Geochemistry] / Henryk KUCHA, Wojciech MAYER // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 197–207. — Bibliogr. [dla całej części 2] s. 287–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: