Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Krawiec, dr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Analiza pracy silnika indukcyjnego w warunkach zapadu napięciaAnalysis of operation of an induction motor during voltage sag / Zygfryd GŁOWACZ, Henryk KRAWIEC // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 4 (104), s. 167–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/104/ref_29.pdf

 • słowa kluczowe: silniki indukcyjne, zapady napięcia

  keywords: induction motors, voltage sags

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza pracy silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w warunkach zapadu napięciaAnalysis of operation of a PM synchronous motor during voltage sag / Zygfryd GŁOWACZ, Henryk KRAWIEC // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 4 (104), s. 89–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/104/ref_16.pdf

 • słowa kluczowe: zapady napięcia, silniki synchroniczne z magnesami trwałymi

  keywords: voltage sags, PM synchronous motors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza spektralna prądów silnika synchronicznego z niesymetrią wewnętrzną uzwojeń stojanaSpectral analysis of currents in a synchronous motor with an internal assymetry of a stator windings / Jarosław KOZIK, Henryk KRAWIEC // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 199–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego napędu wentylatora spalinDiagnostics of induction motor used as exhaust-fan drive / Paweł DYBOWSKI, Henryk KRAWIEC, Waldemar MILEJ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 4 (104), s. 253–258. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/104/ref_43.pdf

 • słowa kluczowe: silnik indukcyjny, maszyny elektryczne, badania diagnostyczne, niecentryczność

  keywords: diagnostics, induction motor, electrical machines, eccentricity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Improvement of immunity of adjustable AC drives with induction motors on voltage sags / Z. GŁOWACZ, H. KRAWIEC // W: Analysis and simulation of electrical and computer systems / eds. Lesław Gołębiowski, Damian Mazur. — Cham; [etc.] : Springer, cop. 2015. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 324). — ISBN: 978-3-319-11247-3 ; e-ISBN: 978-3-319-11248-0. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-11248-0_13

6
 • Odporność układów elektromechanicznych z silnikami prądu przemiennego na zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu [Dokument elektroniczny]Immunity of electromechanical systems with AC motors on voltage sags and short supply interruptions / Henryk KRAWIEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 110 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; CD-ROM. — Bibliogr. s. 107–110, Streszcz., Abstr.. — e-ISBN: 978-83-7464-927-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Poprawa odporności regulowanych układów napędowych prądu przemiennego z silnikami indukcyjnymi na zapady napięciaImprovement of immunity of adjustable AC drivers with induction motors on voltage sags / Zygfryd GŁOWACZ, Henryk KRAWIEC // W: XI WZEE 2013 [Dokument elektroniczny] : Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki : Rzeszów 27-30 wrzesień 2013 : materiały konferencyjne / Wydział Elektrotechniki i Informatyki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s.  n.], cop. 2013. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: silniki indukcyjne, zapady napięcia

  keywords: induction motors, voltage sags

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przyczyny grzania się bednarki i żył powrotnych kabli 6 kVCauses heating of the earth bar and sheaths of 6 kV cables / Henryk KRAWIEC // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 1(101), s. 141–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/101/ref_27.pdf

 • słowa kluczowe: żyły powrotne kabli, bednarka uziemiająca

  keywords: earth bar, cable sheaths

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Układ do zasilania odbiornika prądem wielkiej częstotliwości[System for powering a receiver with high frequency current] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GŁOWACZ Zygfryd, KIEROŃSKI Roman, KOZIK Jarosław, ORLEWSKI Wacław, KRAWIEC Henryk. — Int.Cl.: H02M 5/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 409358 A1 ; Opubl. 2016-03-14. — Zgłosz. nr P.409358 z dn. 2014-09-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 6, s. 43. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL409358A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, przetwornica częstotliwości, częstotliwość wielka, odbiornik elektryczny

  keywords: frequency converter, frequency inverter, high frequency, electrical receiver

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Układ do zasilania odbiornika prądem wielkiej częstotliwości[System for powering a receiver with high frequency current] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zygfryd GŁOWACZ, Roman KIEROŃSKI, Jarosław KOZIK, Wacław ORLEWSKI, Henryk KRAWIEC. — Int.Cl.: H02M 5/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225637 B1 ; Udziel. 2016-08-12 ; Opubl. 2017-05-31. — Zgłosz. nr P.409358 z dn. 2014-09-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225637B1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, przetwornica częstotliwości, częstotliwość wielka, odbiornik elektryczny

  keywords: frequency converter, frequency inverter, high frequency, electrical receiver

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ filtrów wyjściowych napięciowych falowników częstotliwości na pracę silników indukcyjnych klatkowychInfluence of different type of output filter for frequency converters on operation of induction squirrel cage motors / Adam Pozowski, Henryk KRAWIEC // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2010 nr 85, s. 111–115. — Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/85/ref_19.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie przemienników częstotliwości do napędu wentylatorów spalin na przykładzie aplikacji w ENEA Wytwarzanie SA blok 230 MW oraz aplikacji w PAK SA Elektrownia KoninThe application of frequency converters to drive the ID fan on the example applications in the ENEA Wytwarzanie SA 230 MW block and PAK SA Power Plant Konin / Adam Pozowski, Kamil Ziółkowski, Henryk KRAWIEC // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 2(102), s. 191–199. — Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/102/ref_69.pdf

 • słowa kluczowe: przemiennik częstotliwości, regulacja wentylatora spalin, lotny start, buforowanie kinetyczne

  keywords: frequency converter, flying start, kinetic buffering, ID Fan regulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: