Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Dybiec, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Akredytacja kierunków[Accreditation of studies] / Henryk DYBIEC // W: Programy badań i kształcenie w inżynierii materiałowej : VIII [ósme] seminarium : Poznań–Będlewo, 5–8 maja 2002 / Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej ; Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Poznań : Wydawnictwo PP, 2002. — S. 109–113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alternatywny proces recyklingu trudno przerabianych złomów z metali lekkich[An alternative process of recycling of hardly processed scrap of light metals] / Henryk DYBIEC // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 505–513. — Bibliogr. s. 513, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aluminium – materiał przyszłości : wykład inaugurujący rok akademicki 2004/2005 na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-HutniczejAluminium – material of the future : the lecture opening academic year 2004/2005 at the Faculty of Non-Ferrous Metals of the AGH University of Science and Technology / Henryk DYBIEC // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 12, s. 621–626

 • słowa kluczowe: miedź, aluminium, stop, samochód, historia, zastosowanie, przyszłość, aluminizacja

  keywords: aluminium, copper, application, alloy, history, car, aluminisation, future

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania mikrostruktury i plastyczności odkształcanego na gorąco szybko-krystalizowanego i wyciskanego stopu 5083Microstructure and plasticity of rapidly solidified and extruded 5083 aluminum alloy / Tomasz TOKARSKI, Łukasz WZOREK, Henryk DYBIEC // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyczne cechy mikrostruktury ściskanych monokryształów aluminiumCharacteristic features of the microstructure of compressed aluminum monocrystals / Maria RICHERT, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Jan RICHERT, Henryk DYBIEC, Agnieszka Wusatowska-Sarnek, Beata DUBIEL // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2000 R. 21 nr 4, s. 149–156. — Bibliogr. s. 155–156, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • High cycle fatigue bending strength of rapid solidified and plastic consolidated RS442 aluminium alloy / Maciej Motyka, Tomasz TOKARSKI, Waldemar Ziaja, Henryk DYBIEC, Jan Sieniawski // W: E-MRS 2012 Fall Meeting [Dokument elektroniczny] : September 17–21, 2012, Warsaw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — S. [18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Symposium O)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Hot extrusion of aluminium powders / H. DYBIEC, P. KOZAK // Aluminium (Düsseldorf) ; ISSN 0002-6689. — 2004 vol. 80 iss. 1/2, s. 39–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of grain refining on abrasive wear of submicrocrystalline ${Al-Si}$ alloys / DYBIEC Henryk, Motyka Maciej // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vol. 674, s. 97–103. — Bibliogr. s. 103, Abstr.. — Novel materials, coats and nanoengineering : [E-MRS 2010 Fall Meeting, Warsaw, September 13–17, 2010]. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.674.97.pdf

 • keywords: grain refining, rapid solidification, plastic consolidation, submicrocrystalline materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Jakościowe aspekty kształcenia inżynierów materiałowców[Quantitative aspects of materials engineers education] / Henryk DYBIEC // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 2, s. 81–84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kalorymetryczne badania skonsolidowanych plastycznie proszków aluminium przewodowego[Calorimetric study of plastic consolidated aluminium powders for power lines] / Grzegorz WŁOCH, Henryk DYBIEC // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 736–743. — Bibliogr. s. 743, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Konfrontacje poglądów i doświadczeń na temat zjawiska Portevina-LechatelieraConfrontation of different views and empirical arguments on Portevin-Lechatelier effect / Henryk DYBIEC // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 5 / pod red. Leszka Stocha ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2012. — ISBN: 978-83-7676-125-1. — S. 51–60. — Bibliogr. s. 59–60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Konsolidacja plastyczna metalicznych materiałów proszkowych : [abstrakt][Plastic consolidation of metallic powders] / Henryk DYBIEC // W: PLASTMET'2006 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : V seminarium naukowe : 28 listopada–1 grudnia 2006, Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2006]. — S. 16–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Load parameters for consolidation of $AlSiNiFe$ powders by hot extrusion process / DYBIEC H., KOZAK P. // W: DF PM 2002 : Deformation and Fracture in structural PM materials : proceedings of the international conference : Stará Lesná, Slovak Republic September 15–18, 2002, Vol. 2 / eds. L'udovít Parilák, Herbert Danninger ; Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic. Institute of Materials Research, European Powder Matallurgy Association EPMA, Vienna University of Technology TU, Austria. — Košice : IMR SAS, 2002. — S. 102–105. — Bibliogr. s. 105, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Mechanical properties of new generation light materials with refined structure / Henryk DYBIEC, Paweł KOZAK, Rafał PASTUSZEK, Ludwik BŁAŻ // W: Aluminium in transport 2003 : proceedings of IX international conference : Cracow–Tomaszowice, October 22–25, 2003 / CentrAL. — Kraków : FOTOBIT, 2003. — S. 27–38. — Bibliogr. s. 37–38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Microstructure and plasticity of hot deformed 5083 aluminium alloy produced by rapid solidification and hot extrusionBadania mikrostruktury i plastyczności odkształcanego na gorąco szybko-krystalizowanego i wyciskanego stopu aluminium 5083 / T. TOKARSKI, Ł. WZOREK, H. DYBIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 1253–1259. — Bibliogr. s. 1259

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0140-2

18
 • Mission of Non-Ferrous Metals Faculty for development of knowledge, technology and staff for metallurgical industry / Henryk DYBIEC // W: “The European cooperation and transformation process in the mining, metallurgy and petroleum industry – the role of universities” [Dokument elektroniczny] : Kraków, 23–24 June 2005 : post-conference materials / Network of Mining, Metallurgy and Petroleum Institutions of University and Economics Sector, AGH – University of Science and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [227–282]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mobilność transgraniczna studentów wyzwaniem dla polskich szkół wyższych[Transborder mobility of students - challenge for Polish universities] / Henryk DYBIEC // W: Historia wychowania : misja i edukacja : Profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej / red. Kazimierz Szmyd, Julian Dybiec. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. — (Galicja i Jej Dziedzictwo ; ISSN 1895-0361 ; t. 20). — ISBN: 978-83-7338-359-3. — S. 557–562

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nano-refinement, nano-consolidation: different fabrication routes of nano-crystalline aluminium alloys / Małgorzata Lewandowska, Henryk DYBIEC, Mariusz Kulczyk, Jerzy Latuch, Krzysztof J. Kurzydłowski // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vols. 667–669,, s. 87–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.. — Nanomaterials by Severe Plastic Deformation : NanoSPD5 : selected peer-reviewed papers from 5th international conference : Nanjing, China, March 21–25, 2011, Part 1 / eds. Jing Tao Wang, Roberto B. Figueiredo, Terence G. Langdon. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.667-669.87.pdf

 • keywords: aluminium alloys, mechanical properties, microstructure, nano refinement, nano consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.667-669.87

21
 • Nieakwiwalentność naprężenia płynięcia podczas rozciągania i ściskania szybkokrystalizowanych, konsolidowanych plastycznie siluminów nadeutektycznych[Unequivalence of flow stress at tension and compression of rapidly solidified hypereutectic silumins after plastic consolidation] / Henryk DYBIEC, Rafał PASTUSZEK // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — ISBN10: 8385982310. — S. 447–452. — Bibliogr. s. 452, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena możliwości odzysku chłodziw z wiórów po obróbce skrawaniem stopów aluminiowych na drodze obróbki termicznejAssesment of recovery potential of cooling emulsion from chips after aluminium alloys machining / Henryk DYBIEC, Anna Kabalak // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2009 R. 43 nr 4, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Odlewnicze siluminy cynkowe[Foundry zinc silumins] / E. Czekaj, H. DYBIEC, A. Fajkiel, P. Sadowski // W: Nauka i technologia : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane, 2–4 czerwca 2011 r. / przygot. do druku Eugeniusz Ziółkowski ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2011]. — ISBN: 978-83-60958-80-3. — S. 17–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Optymalne parametry wytrzymałościowe nanometali[The optimal parameters of strength of nanometals] / Henryk DYBIEC // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Parametry prasowania wstępnego wiórów po skrawaniu stopów aluminiowych oraz odzysk chłodziwa w procesie recyklinguParameters of preliminary pressing of chips from machining aluminium alloys and recovery of a coolant in the recycling process / Henryk DYBIEC // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 7, s. 416–421. — Bibliogr. s. 421

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: