Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Hendel, mgr inż.

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-9382-0590 orcid iD

ResearcherID: V-4049-2018

Scopus: 56416153200

PBN: 5e709298878c28a047398a95

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
2
 • Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla (Deep CMB) na terenie Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoEconomic analysis of deep coalbed methane exploitation in Upper Silesian Coal Basin / Jacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY // W: Pozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla : konferencja naukowo-techniczna : Jastrzębie-Zdrój, 15–16 maja 2014. — [Jastrzębie-Zdrój] : AKNET-PRess, [2014]. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, analiza ekonomiczna, eksploatacja metanu z głębokich pokładów węgla (deep CBM)

  keywords: Monte Carlo simulation, deep CBM exploitation, economic analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoEconomical analysis of methane extraction from deep coal seams in the Upper Silesia Coal Basin / Jacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 2, s. 26–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.. — Jacek Hendel, Katarzyna Cieślak, Stanisław Nagy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Ines Badecka - afiliacja: International Centre for Decision Sciences and Forecasting, Progress & Business Foundation, Kraków

 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, analiza ekonomiczna, eksploatacja metanu z głębokich pokładów węgla

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Application of Monte Carlo simulations for economic efficiency evaluation of carbon dioxide enhanced oil recovery projects / Szymon KUCZYŃSKI, Jacek HENDEL // W: SGEM2014 : GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-07-0. — S. 663–670. — Bibliogr. s. 670, Abstr.

 • keywords: Monte Carlo simulation, CCS, net present value, economic efficiency, NPV, CO2-EOR, carbon capture and storage, carbon dioxide enhanced oil recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania atmogeochemiczne w rejonie zlikwidowanych szybów górniczychSurface atmospheric geochemistry investigation in neighborhood of liquidated mining shafts / Jacek HENDEL // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 80. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zlikwidowane szyby górnicze, atmogeochemia, niemetanowe lotne związki organiczne, NM LZO

  keywords: shafts liquidated, surface atmosphere geochemistry, Non Methane Volatile Organic Compounds, NM VOCs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Coal gas composition as a critical profitability factor of coal bed methane & coal mine methane production / Jacek HENDEL, KUCZYŃSKI Szymon // W: 27th International Conference on Research in Science & Technology (ICRST) [Dokument elektroniczny] : 29–30 December 2017, Bangkok, Thailand : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bangkok : s. n.], [2017]. — (MATTER: International Journal of Science and Technology ; ISSN 2454-5880). — S. 41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://wasrti.org/proceeedings/62.pdf [2018-01-09]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Coal mine methane production by vertical boreholes drilled from surface / Jacek HENDEL, Jan MACUDA // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-99-5. — S. 127–133. — Bibliogr. s. 132–133, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: coal mine methane, gobs, methane production, drilling costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/12/S02.017

9
 • Demand for heat from rock mass and borehole heat exchangers for a ventilation system in case of the auditorium at the Faculty of Drilling, Oil and Gas at AGH UST in Krakow / Jacek HENDEL, Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Rafał ŁUCZAK, Łukasz Gałuszka, Joanna Kowalczyk // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 2, s. 223–235. — Bibliogr. s. 234–235, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/7mGgNx

 • keywords: heat pumps, ventilation, geothermics, heat demand, calculation of thermal balance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.2.223

10
 • Development of a new monitoring system based on Raman spectroscopy and its application in a unconventional gas reservoirs / Szymon KUCZYŃSKI, Tomasz WŁODEK, Jacek HENDEL // W: XXIV ICORS [Dokument elektroniczny] : XXIV International Conference on Raman Spectroscopy at the Friedrich Schiller University Jena, Germany : August 10–15, 2014 : conference proceedings / eds. Jürgen Popp, Volker Deckert. — Wersja do Winsows. — Dane tekstowe. — [Leibniz] : Leibniz-Institute Photonic Technology (IPHT), cop. 2014. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — Abstract W: XXIV. ICORS : XXIV. International Conference on Raman Spectroscopy : Jena, Germany, August 10–15, 2014. — [Germany : s. n., 2014]. — S. 148

 • keywords: Raman spectroscopy, unconventional natural gas, shale, gas composition analysis, gas concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Economic evaluation of $CO_{2}$ enhanced oil recovery and sequestration on small offshore field / Szymon KUCZYŃSKI, Jacek HENDEL, Andrzej Sikora // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 3–6 December, 2018, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, oil and gas exploration ; Water resources, forest ecosystems. Iss. 1.5, Oil and gas exploration, hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-72-0. — S. 61–75. — Bibliogr. s. 73–75, Abstr.. — W bazie SCOPUS podane strony: 61–76

  orcid iD
 • keywords: CCS, economic analysis, carbon dioxide sequestration, CO2-EOR, methods of enhanced oil recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Geological setting and gas/oil exploration potential of Poland / Paweł POPRAWA, Jacek HENDEL, Andrzej P. SIKORA, Szymon KUCZYŃSKI // W: SGEM 2015 : science and technologies in geology, exploration and mining : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015. Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, mineral processing, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-31-5. — S. 189–205. — Bibliogr. s. 202–205, Abstr.. — P. Poprawa, A. Sikora – dod. afiliacja: Energy Studies Institute - ISE, Warsaw, Poland

 • keywords: natural gas reserves, conventional natural gas, gas bearing formations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • History and current status of EU funds' and national agencies' support for coalbed methane development projects in Poland / Jacek HENDEL, Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA // W: SGEM 2019 : 19\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 9–11 December 2019, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 19, Oil and gas exploration, hydrology and water resources, forest ecosystems. Iss. 1.4, Science and technologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-97-3. — S. 35–41. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: coalbed methane, Upper Silesian Coal Basin, UE funds, National Center for Research and Development (NCBR), UE 5 Framework Programm (5FP)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2019V/1.4/S01.005

14
 • Hydrauliczne aspekty przepływu gazu przez przewód eksploatacyjny o niewielkiej średnicy typu macaroniSelected hydraulic issues of gas flow through small tubing e. g. macaroni / Andrii OLIINYK, Stanisław NAGY, Jan MACUDA, Jacek HENDEL // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 66. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: eksploatacja metanu ze zrobów górniczych, przewód eksploatacyjny o niewielkiej średnicy typu macaroni

  keywords: macaroni pipe, small tubing, coal mine methane production, abandoned gob methane production, CMM/AGM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Implementacja technologii wiercenia z równoczesnym rurowaniem w górotworze naruszonym eksploatacją górnicząImplementation of Casing-while-Drilling technique for drilling boreholes through unconsolidated formations, crushed during hard coal exploitation / Jacek HENDEL, Jan MACUDA, Marzena GANCARZ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 65. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: techniki i technologie wiertnicze, wykorzystanie metanu z kopalń węgla, zroby górnicze

  keywords: gobs, Casing-while-Drilling (CwD), unconsolidated strata, drilling fluid lost

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Occurrence of microbial and thermogenic gases in post-mining areas / Jacek HENDEL // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 393–398. — Bibliogr. s. 397–398, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: coal mine methane, surface atmosphere geochemistry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.050

17
 • Porównanie metod oceny oddziaływania budynków na środowisko – wkład Laboratorium Geoenergetyki Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w rozwój metodologii porównawczejSystems of building influence on the environment comparison – Geoenergetics Laboratory of Drilling, Oil and Gas Faculty AGH-UST contribution to evaluation methodology / Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Jacek HENDEL, Paweł Durdziński, Łukasz URUSKI, Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 1, s. 99–118. — Bibliogr. s. 116–117, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, BREEAM, LEED, magazynowanie ciepła w górotworze, racjonalizacja zużycia energii

  keywords: underground thermal energy storage, sustainable building engineering, BREEAM, LEED, improvement of energy use

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Recent drilling techniques and technologies for Coal Mine Methane (CMM) production from gobs / MACUDA Jan, HENDEL Jacek // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 60

 • keywords: gobs, drilling technologies, drilling techniques, coal mine methane utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Selected problems of large scale modeling of Coal Mine Methane (CMM) production / Jacek HENDEL, Marzena GANCARZ, Damian JANIGA // W: 26th International Conference on Researches in Science and Technology (ICRST) [Dokument elektroniczny] : 22–23 December 2017, Dubai, UAE : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Dubai : s. n.], [2017]. — (MATTER: International Journal of Science and Technology ; ISSN 2454-5880). — S. 28–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://wasrti.org/proceeedings/61.pdf [2018-01-09]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Shale gas revolution in Poland - challenges with replication of the US success / Jacek HENDEL, Szymon KUCZYŃSKI, Andrzej P. SIKORA // W: Proceedings of the international conferences [Dokument elektroniczny] : CSCC 2015, PMAMCM 2015, COME 2015, MEROSTA 2015, EEDE 2015, CIVILENG 2015, WHH 2015, GESE 2015, EMET 2015, CCE 2015, MATERIALS 2015, INDE 2015, MANASE 2015 : Zakynthos Island, Greece, July 16–20, 2015 / eds. Xiaodong Zhuang [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-61804-326-9. — S. 22–31 (ENG-02). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.. — Publikacja zamieszczona w części: Recent advances in environmental and earth sciences and economics. — (Energy, Environmental and Structural Engineering Series ; ISSN 2227-4359 ; 38). — ISBN 978-1-61804-324-5

 • keywords: shale gas resources, unconventional hydrocarbons, concessions, natural gas resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Surface geochemical survey in the vicinity of decommissioned coal mine shafts / Jacek HENDEL, Łukasz ŁUKAŃKO, Jan MACUDA, Paweł KOSAKOWSKI, Krzysztof Łoboziak // Science of the Total Environment ; ISSN 0048-9697. — 2021 vol. 779 art. no. 146385, s. 1–24. — Bibliogr. s. 23–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-10

  orcid iD
 • keywords: stable carbon isotopes, methane origin, soil gas geochemistry, abandoned/decommissioned mine shafts, atmospheric conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.scitotenv.2021.146385

22
 • Technical and economic issues of offshore pipeline carbon dioxide transportation / Tomasz WŁODEK, Szymon KUCZYŃSKI, Jacek HENDEL // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 2 dod.: CD, s. 341–354. — Bibliogr. s. 353–354, Summ.

 • keywords: carbon dioxide, CO2, pipeline, CO2 transport, pipeline transportation, offshore pipeline

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.2.341

23
 • Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania podmorskiego rurociągowego transportu dwutlenku węglaTechnical and economic issues of offshore pipeline carbon dioxide transportation / Tomasz WŁODEK, Szymon KUCZYŃSKI, Jacek HENDEL // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 30. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: dwutlenek węgla, rurociąg, transport CO2, transport rurociągowy, rurociąg podmorski

  keywords: carbon dioxide, CO2, pipeline, CO2 transport, pipeline transportation, offshore

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The economic analysis of deep coal bed methane exploitation using pinnate horizontal well in Upper Silesian Coal Basin / Damian JANIGA, Jacek HENDEL // W: SGEM2014 : GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-07-0. — S. 777–784. — Bibliogr. s. 783–784, Abstr.

 • keywords: Monte Carlo simulation, economic efficiency, deep coal bed methane (CBM) exploitation, pinnate horizontal well

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25