Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Hejmanowski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0269-0565 orcid iD

ResearcherID: B-4382-2010

Scopus: 24779589900

PBN: 5e709207878c28a04738edcd

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 171, z ogólnej liczby 174 publikacji Autora


1
 • 21st World Mining Congress : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. of iss. 3/1 Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wiktoria SOBCZYK, Anna OSTRĘGA, Radosław POMYKAŁA, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — 470, [5] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 3D Movement analysis on the terrain surface above a copper ore exploitation / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Tomasz STOCH, Marek Warchala // Das Markscheidewesen ; ISSN 0174-1357. — 2008 Jg. 115 Nr. 3, s. 21–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 3D survey of terrain surface deformation in the area of underground copper mining / R. HEJMANOWSKI, A. MALINOWSKA, T. STOCH, G. Patykowski, W. Skobliński // W: Proceedings of the XIV international congress of the International Society for Mine Surveying [Dokument elektroniczny] : 20–24 September 2010, Sun City, South Africa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. l. : Beta Products cc, [2010]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-620-48540-1. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A fuzzy logic approach to the building damage assessment of the mining area / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA // W: ISM XIII International congress of the International Society for Mine Surveying : Budapest, Hungary, 24–28 September 2007 : proceedings. — [Budapest : University of Technology and Economics], [2007]. — Tyt. także w j. niem i ros.. — Opis wg okł.. — S. [1–5], 081. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A novel approach to gas pipeline risk management under influence of horizontal strains / Agnieszka A. MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI // W: WMCAUS 2016 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 13–17 June, 2016, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-260-9947-5. — S. 505. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: fuzzy logic, GIS, horizontal strains, gas pipeline risk management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • A novel approach to gas pipeline risk management under influence of horizontal strains / Agnieszka A. MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI // W: WMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-270-1974-8. — S. [719]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Abbaubedingte Bodenbewegungen und deren Beobachtung in GPS-Netzen[GPS Monitoring of land subsidence in mining area's] / Ryszard HEJMANOWSKI, Tomasz STOCH, Agnieszka MALINOWSKA, Marek Warchala // W: 10. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 7. und 8. Mai 2009, Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2009. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2009-1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-053-2. — S. 326–331. — Bibliogr. s. 331, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Aktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTKUpdating of mining area relief on the basis of GPS-RTK measurements / Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 154–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • An analysis of the interaction during simultaneous use of copper ore and salt deposits in the LGOM mines with regard to displacement and deformation of rock massAnaliza wzajemnego oddziaływania równoczesnej eksploatacji złoża rud miedzi i złoża soli w kopalniach LGOM w zakresie przemieszczeń i deformacji górotworu / Edward POPIOŁEK, Zdzisław Kłeczek, Zygmunt NIEDOJADŁO, Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech Skobliński, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 2, s. 535–548. — Bibliogr. s. 548. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93888/PDF/10267-Volume60_Issue2-07_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: wpływ eksploatacji górniczej, zagrożenia górnicze, przemieszczenia i deformacje górotworu, prognozy wpływów górniczych

  keywords: impact of mining, mining risks, displacements and deformation of rock mass, forecasts of mining impact

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2015-00035

13
 • Analiza awaryjności sieci wodociągowej w świetle rozkładu ciągłych deformacji powierzchni terenu w czasiePipelines' failure analysis in the light of space-time distribution of ground deformation / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Michał Szadziul // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 1, s. 23–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dynamika ciągłych deformacji powierzchni terenu, ocena zagrożenia, uszkodzenia wodociągów

  keywords: hazard assessment, pipelines' failure, dynamics of the ground deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza dokładności wyznaczania odkształceń poziomych w oparciu o wyniki pomiarów geodezyjnych w sieciach pomiarowych w formie gwiazdy[Accuracy analysis of estimation of horizontal deformations derived from surveying of starshaped geodetic network] / Ryszard HEJMANOWSKI, Andrzej Kwinta // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 156–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza prędkości lodowca Jakobshavn w oparciu o satelitarne zobrazowania radarowe[Analysis of the speed of Jakobshavn glacier based on satellite radar images] / Magdalena ŁUKOSZ, Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech WITKOWSKI // W: XXIV Ogólnopolska konferencja fotointerpretacji i teledetekcji [Dokument elektroniczny] : Poznań, 27–28 września 2021. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : Polskie Towarzystwo Geograficzne], [2021]. — S. 28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://skrol-ztgold.home.amu.edu.pl/XXIV-program-and-summaries.pdf [2021-11-19]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza przemieszczeń i rozwarstwień stropu w górotworze solnym na przykładzie Kopalni Soli Wieliczka[The analysis of the displacements and delaminations of the roof in the rock mass on the example of the salt mine in Wieliczka] / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka A. MALINOWSKA, Piotr Koczwara, Paweł Ulmaniec // W: Współczesne problemy miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kowalskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, 2023. — ISBN: 978-83-65503-56-5. — S. 65–80. — Bibliogr. s. 78–80. — R. Hejmanowska, A. A. Malinowska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analiza ruchów powierzchni terenu wynikających z konwergencji komór solnych przy wykorzystaniu zobrazowania radarowego satelity z misji Sentinel 1Analysis of ground movements caused by salt cavern convergence with the use of radar imaging from the Sentinel 1 mission satellite / Agnieszka MALINOWSKA, Artur Guzy, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł Ulmaniec // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 5, s. 24–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.. — A. Malinowska, A. Guzy, W. Witkowski, R. Hejmanowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kopalnia soli, Sentinel-1A, interferometria różnicowa, powolne osiadanie powierzchni terenu

  keywords: salt mine, Sentinel-1A, differential interferometry, slow mining subsidence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Application of land subsidence inversion for salt mining-induced rock mass movement / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka A. MALINOWSKA // W: Advances and applications in geospatial technology and earth resources : proceedings of the international conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources 2017 : [GTER-2017 : October 5–6, 2017, Hanoi, Vietnam] / eds. Dieu Tien Bui, [et al.]. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2018. — ISBN: 978-3-319-68239-6 ; e-ISBN: 978-3-319-68240-2. — S. 340–354. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-06. — tekst: https://goo.gl/u9Q28A

  orcid iD
 • keywords: inversion method, salt mine, stochastic model, rock mass movement modeling, subsidence and convergence measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-68240-2_21

20
 • Application of satellite radar interferometry to the examination of the areas of mining exploitationAnwendung der Radarinterferometrie für die Untersuchung von Bergbauregionen / E. POPIOŁEK, R. HEJMANOWSKI, A. KRAWCZYK, Z. Perski // Surface Mining : Braunkohle & Other Minerals ; ISSN 0931-3990. — 2002 vol. 54 no. 1, s. 74–82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Approach to surface structures damage assessment on the Polish mining areas – discussion of problems / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA // W: 8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2007-2). — Dodatkowo na okł.: Abstandsbild zur photogrammetrischen Haufwerksanalyse. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-7739-1512-2. — S. 308–315. — Bibliogr. s. 315, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania dynamicznych zjawisk przemieszczeniowych z wykorzystaniem radarowych zobrazowań satelitarnych - SentinelStudy of dynamic displacement phenomena with the use of imaging radars from the Sentinel mission / Agnieszka MALINOWSKA, Wojciech WITKOWSKI, Artur GUZY, Ryszard HEJMANOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 101, s. 229–245. — Bibliogr. s. 243–245, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: eksploatacja podziemna, DInSAR, wstrząs pochodzenia górniczego, przemieszczenie pionowe, misja Sentinel

  keywords: underground mining, DInSAR, vertical displacement, mining induced tremors, Sentinel mission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania i prognoza deformacji górotworu w rejonie szybu Św. Kingi w Kopalni Soli „Wieliczka”Study of and research on rock mass deformation in the area of St. Kinga shaft in Wieliczka salt mine / Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Kajetan d'Obyrn, Paweł Ulmaniec, Andrzej Kwinta // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 150–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przemieszczenia, pomiary geodezyjne, deformacje, szyb górniczy, prognoza deformacji

  keywords: deformation, surveying, displacements, mining shaft, deformation prognosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania pogórniczych deformacji terenu przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych[The studies on post-mining deformations with the use of modern measurement techniques] / Edward POPIOŁEK, Ryszard HEJMANOWSKI, Artur WÓJCIK // W: IV [Czwarte] Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Rytro, 24–27 września 1997 r. / Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [etc.]. — [Kraków : AGH], [1997]. — S. 99–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25