Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Hejmanowska, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55902503800

PBN: 900564

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • 4D reconstruction and visualisation of Krakow fortress / Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Sławomir MIKRUT, Piotr KRAMARCZYK, Agnieszka Struś, Krystyna Michałowska, Piotr Opaliński // W: BGC Geomatics 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : 22–25 June 2017, Gdansk, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5090-6040-5. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-19. — tekst: https://goo.gl/B7y1Lb

 • keywords: laser scanning, visualization, digital images, reconstruction, cultural heritage, 3D/4D modelling, unmanned aerial vehicles – UAV

2
 • 4D reconstruction and visualisation of Krakow Fortress / Beata HEJMANOWSKA, Ewa Glowienka, Piotr Opaliński, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michalowska, Pitor KRAMARCZYK // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 13–14. — Bibliogr. s. 14. — Toż na: $http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf$

 • keywords: laser scanning, UAV, cultural heritage, fortifications, time-varying 3D models, 4D

3
 • Analysis of GIS-based spatial variability and risk assessment / ZHU Qingjie, Beata HEJMANOWSKA // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research ; ISSN 0975-7384. — 2013 vol. 5 iss. 9, s. 372–380. — Bibliogr. s. 380, Abstr.

 • keywords: risk assessment, geostatistics, GIS analysis, IDRISI, spatial variability

4
 • Application of GIS and remote sensing in multi-temporal study of cities spatial development / Ewa Głowienka, Krystyna Michałowska, Beata HEJMANOWSKA // W: WMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-270-1974-8. — S. [710]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Application of GIS and remote sensing techniques in multitemporal analyses of soil properties in the foreland of the Carpathians / Ewa Głowienka, Krystyna Michałowska, Agnieszka Pękala, Beata HEJMANOWSKA // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2016 vol. 44 art. no. 052044, s. 1–6. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-19. — World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016) : 5–9 September 2016, Prague, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/V8Wifk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • A new approach to DTM error estimation basing on Laplacian probability distribution function / Beata HEJMANOWSKA, Simon Kay // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 55–56. — Afiliacja B. Hejmanowska: University of Science and Technology, Faculty of Mine Surveying and Environmental Engineering ; dod. afiliacja: European Comission JRC, Institute for Environment and Sustainability, Italy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • A new approach to DTM error estimation basing on Laplacian probability distribution function / Beata HEJMANOWSKA, Simon Kay // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2011 vol. 22, s. 201–213. — Bibliogr. s. 212–213, Abstr.. — B. Hejmanowska – afiliacja: University of Science and Technology, Faculty of Mine Surveying and Environmental Engineering, Krakow ; dod. afiliacja: European Commission JRC, Italy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Cultural Heritage Through Time – modelowanie 3/4D Twierdzy KrakówCultural Heritage Through Time – 3/4D modeling the Fortress of Krakow / Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michałowska, Piotr KRAMARCZYK // W: 8\textsuperscript{th} International scientific conference In series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 42–44. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: NMT, LIDAR, dziedzictwo kulturowe, modelowanie 3D/4D, NMPT, forty

  keywords: DTM, LIDAR, 3D/4D modeling, Cultural Heritage, fortress

9
 • Example of the assessment of data integration accuracy on the base of airbone and terrestrial laser scanning / Artur WARCHOŁ, Beata HEJMANOWSKA // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 109–110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Free satellite imagery for monitoring reclaimed sulphur mining region Tarnobrzeg, Poland / Beata HEJMANOWSKA, Ewa Głowienka, Krystyna Michałowska // W: Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — e-ISBN: 978-83-934609-4-6. — S. 64. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf [2016-07-29]

 • keywords: mining area, River Earth Observing System, hyperspectral imaging, hazards floods, groundwater flooding, Sentinel2, Aster, NDVI, Landsat8

11
 • Free satellite imagery for monitoring reclaimed sulphur mining region Tarnobrzeg, Poland / Beata HEJMANOWSKA, Ewa Głowienka, Krystyna Michałowska // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 134–139. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 138–139, Abstr.. — B. Hejmanowska – dod. afiliacja: Kielce University of Technology. — tekst: http://goo.gl/wViXN9

 • keywords: mining area, hyperspectral imaging, hazards floods, groundwater flooding, Sentinel2, Aster, NDVI, Landsat8, Earth observing system

12
 • Geodezyjne, fotogrametryczne i teledetekcyjne metody wsparcia procesów rozpoznania podłoża gruntowego na potrzeby drogownictwa[Geodetic, photogrammetric and remote sensing methods for supporting subsoil recognition processes for road construction] / Łukasz ORTYL, Beata HEJMANOWSKA, Tomasz OWERKO, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ // W: 6WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20.10.2017, Rzeszów : książka abstraktów. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. — ISBN: 978-83-7863-771-4. — S. 67–68. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska [Dokument elektroniczny][GIS and remote sensing in environmental monitoring] / aut.: Andrzej Borkowski, Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Jolanta Kwaitkowska-Malina, Mateusz Kwolek, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Agnieszka Pękala, Tomasz PIROWSKI, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek ; pod red. Ewy Głowienki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 160 s.. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/06/GIS-srodek.pdf [2015-11-23]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 139–155. — ISBN: 978-83-60507-27-8. — B. Hejmanowska - dod. afiliacja: Politechnika Świętokrzyska, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Influence of the number of measured parcel boundary points on the accuracy of land parcel area calculationAnaliza wpływu liczby mierzonych punktów granicznych działki na dokładność określania jej pola powierzchni / Beata HEJMANOWSKA, Wojciech Woźniak // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 123–133. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • ISO5725-2 standard application to verification of orthophoto-based impervious surface area and imperviousness factor determination / B. HEJMANOWSKA, W. DRZEWIECKI, A. WRÓBEL // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2008 vol. 37 Pt. B4 Commisision 4, s. 1329–1334. — Bibliogr. s. 1334. — XXI ISPRS Congress : 3–11 July 2008, Beijing, China / eds. Chen Jun, Jiang Jie, Ammatzia Peled ; International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Komisja VII – przegląd prac badawczych prezentowanych na XXI. Kongresie MTFIT w PekinieTechnical Commission VII – review of the research papers presented at the 21st ISPRS Congress in Beijing / Stanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Ewa GŁOWIENKA, Beata HEJMANOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 433–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Maussane study on GNSS measurements: preliminary results / Beata HEJMANOWSKA, Philippe Loudjani, Cozmin Lucau, Krasimira Gansiheva, Dominique Fasbender // W: Geomatics in support of The common agricultural policy [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 17th GeoCAP annual conference : Tallin (Estonia) 2011 / eds. D. Fasbender, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], cop. 2012. — (EUR (Luxembourg) ; ISSN 1018-5593). — ISBN: 978-92-79-26645-4 ; e-ISBN: 978-92-79-26644-7. — S. 40–48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://mars.jrc.ec.europa.eu/mars/News-Events/17-GeoCAP-conference/proceedings [2013-10-03]. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Modern remote sensing and the challenges facing education systems in terms of its teaching / Beata HEJMANOWSKA, Waldemar Kamiński, Marek Przyborski, Krystian PYKA, Jerzy Pyrchla // W: EDULEARN15 : 7th international conference on Education and new learning technologies : 6th–8th July, 2015, Barcelona, Spain : conference proceedings. — [Valencia : IATED Academy], [2015]. — ISBN: 978-84-606-8243-1. — ISSN 2340-1117. — S. 6549–6558

 • keywords: remote sensing, high school education, education of engineers

19
 • Możliwości wykorzystania wieloczasowych obrazów znormalizowanego indeksu wegetacji (NDVI) i archiwalnych ortofotomap do badania zmienności wybranych elementów środowiskaA possibility of using temporal images of Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) for detection of environmental changes / Krystyna MICHAŁOWSKA, Beata HEJMANOWSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 397–407. — Bibliogr. s. 406–407, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • On-line GIS analysis and image processing for geoportal Kielce/Poland development / B. HEJMANOWSKA, E. Głowienka, R. Florek-Paszkowski // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2016 vol. 41-B2, s. 197–200. — Bibliogr. s. 199–200, Abstr.. — B. Hejmanowska – dod. afiliacja: Kielce University of Technology. — XXIII ISPRS Congress : 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic. — tekst: http://goo.gl/TsdGMP

 • keywords: GIS, geoportal, Sentinel-2, Landsat-8, WorldView-2, MCE, OWA

21
 • On-line GIS analysis and image processing for geoportal Kielce/Poland development / B. HEJMANOWSKA, E. Głowienka, R. Florek-Paszkowski // W: XXIII ISPRS congress [Dokument elektroniczny] : 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, Commission II / eds. L. Halounova, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : ISPRS], [2016]. — (The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750 ; vol. 41-B2). — S. 197–200. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/TsdGMP [2017-03-07]. — Bibliogr. s. 199–200, Abstr.. — B. Hejmanowska – dod. afiliacja: Kielce University of Technology

 • keywords: GIS, geoportal, Sentinel-2, Landsat-8, WorldView-2, MCE, OWA

22
 • Porównanie modeli 3D obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i skaningu laserowegoComparison of 3D models of an engineering object using terrestrial photogrammetry and laser scanning / Beata HEJMANOWSKA, Jakub KOLECKI, Piotr Kramarczyk, Małgorzata SŁOTA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 7, s. 25–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Porównanie możliwości aktualizacji bazy danych GIS z wykorzystaniem ortofotomap i odbiorników GPS typu: Mobile MapperComparision of possibilities GIS database update with an orhophotomap and GPS Mobile Mapper receivers / Beata HEJMANOWSKA, Joanna Grabowska // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 177–188. — Bibliogr. s. 188, Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Problemy teledetekcyjnego monitoringu środowiska. T. 2, Teledetekcja wód i powierzchni ziemiProblems of remote sensing monitoring of the environment. Pt. 2, [Remote sensing of water and the Earth's surface] / Tadeusz Zbigniew DWORAK, Beata HEJMANOWSKA, Krystian PYKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 185, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0379). — Bibliogr. s. 175–[186], Summ.. — ISBN: 978-83-7464-335-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Przetwarzanie lotniczych danych lidarowych dla potrzeb generowania NMT i NMPTAirborne lidar data processing for digital surface model and digital terrain model generation / Beata HEJMANOWSKA, Natalia BOROWIEC, Monika BADURSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 151–162. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych