Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Hebda, dr hab. inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Ekonomiczne skutki wypadków przy pracyEconomic consequences of industrial accidents / Andrzej HEBDA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99 : Szczyrk, 22–26 lutego 1999 = Proceedings of the School of Underground Mining'99 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 36). — ISBN10: 83-87854-50-6. — S. 649–663. — Bibliogr. s. 663, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ekonomiczne skutki wypadków przy pracyEconomic effects of accidents at work / Andrzej HEBDA // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 1999 R. 50 nr 5, s. 203–210. — Bibliogr. s. 210, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identyfikacja i monitorowanie zagrożeń w likwidowanych zakładach górniczychHazard identification in liquidated coal-mines / Andrzej HEBDA // W: Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego : projekt badawczy zamawiany nr 010/T12/1998 zrealizowany w roku 2000 ze środków Komitetu Badań Naukowych / Główny Instytut Górnictwa [et al.]. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Konsultingowa „GEO”, 2001. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 6). — Referaty zamieszczone w monografii były przedmiotem publicznego odbioru na specjalnej sesji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w dniu 20.02.2001 r.. — ISBN10: 83-914945-0-0. — S. 333–346. — Bibliogr. s. 346, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ilościowa metoda oceny ryzyka w podziemnej kopalni węgla kamiennegoA quantitative risk assessment method in a coal mine / Andrzej HEBDA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000 : Szczyrk 21–25 lutego 2000 = Proceedings of the School of Underground Mining 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 41). — ISBN10: 83-87854-56-5. — S. 577–588. — Bibliogr. s. 587, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ilościowe metody szacowania ryzyka szkody na zdrowiu w górnictwieQuantitative methods of evaluation risk to impair health in mining / Andrzej HEBDA, Dagmara NOWAK, Zbigniew Stryczek, Radosław Gonet // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 62–73. — Bibliogr. s. 72–73, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metoda techniczno-ekonomicznej oceny składników oraz uciążliwości ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennegoA method of engineering and economical assessment of components and occupational risk disutility in coal mines / Andrzej HEBDA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 126, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 145). — Bibliogr. s. 119–[127], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metodyka ilościowego szacowania ryzyka szkody na zdrowiu w górnictwieQuantitative methods of occupational risk assessment in mining / Andrzej HEBDA, Dagmara NOWAK, Radosław Gonet // W: Zagrożenia naturalne i techniczne a zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla kamiennego = Natural and technical hazards and risk management in hard coal mining / red. nauk. Tadeusz Pindór, Leszek Preisner. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-274-3. — S. 123–145. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w likwidowanych zakładach górniczychOccupational risk assessment in liquidated coal-mines / Andrzej HEBDA // W: Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego : projekt badawczy zamawiany nr 010/T12/1998 zrealizowany w roku 2000 ze środków Komitetu Badań Naukowych / Główny Instytut Górnictwa [et al.]. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Konsultingowa „GEO”, 2001. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 6). — Referaty zamieszczone w monografii były przedmiotem publicznego odbioru na specjalnej sesji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w dniu 20.02.2001 r.. — ISBN10: 83-914945-0-0. — S. 361–374. — Bibliogr. s. 373, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Określenie pojęcia oraz metody analizy zdarzeń prawie wypadkowychConcept and methodology of the quasi accidental event analysis / Andrzej HEBDA, Radosław Gonet // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/II, s. 112–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz.. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 7: Bezpieczeństwo pracy w górnictwie : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przykłady ilościowego szacowania ryzyka szkody na zdrowiu w górnictwieExamples of quantitative methods of occupational risk assessment in mining application / Andrzej HEBDA, Dagmara NOWAK, Zbigniew Stryczek // W: Zagrożenia naturalne i techniczne a zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla kamiennego = Natural and technical hazards and risk management in hard coal mining / red. nauk. Tadeusz Pindór, Leszek Preisner. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN: 978-83-7464-274-3. — S. 146–167. — Bibliogr. s. 164–166, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ryzyko zawodowe w odkrywkowych zakładach górniczych : metoda oceny dla zagrożeń ogólnokopalnianych i stanowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych robotami strzałowymi[Safe management in opencast mines] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej HEBDA, Józef LEWICKI, Paweł KAWALEC ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : AWK GEO ; AGH, 2004. — 118 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 22). — Bibliogr. s. 117–118. — ISBN10: 83-914945-7-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • System zarządzania bezpieczeństwem pracy w odkrywkowych zakładach górniczych : ilościowa ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracySafety management systems in open pit : quantitative occupational risk assessment on workplaces / Andrzej HEBDA, Wiesław KOZIOŁ // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Polanica Zdrój, 18–20 kwietnia 2001 = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 93. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 30). — S. 97–111. — Bibliogr. s. 110–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • System zarządzania bezpieczeństwem pracy w podziemnych zakładach górniczych – ocena ryzyka zawodowego metodą analizy zdarzeń pośrednichSafety management system in underground coalmines – an analysis of intermediate events in occupational risk assessment method / Andrzej HEBDA // W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — ISBN10: 8391211657. — S. 139–156. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykorzystanie ekonomicznych interpretacji oceny ryzyka zawodowego w doborze środków ograniczających zagrożenia[Application of economic interpretation of work-related risk assessment to methods of restructive hazard selection] / Marek Majcher, Włodzimierz Opalski, Andrzej HEBDA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 985–999. — Bibliogr. s. 998–999, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie ilościowej analizy ryzyka zawodowego w praktyce kopalnianejApplication of quantitative risk assessment in a coal mine practice / Andrzej HEBDA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 = Proceedings of the School of Underground Mining 2003 / red. naukowa Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje ; nr 58). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003. — S. 305–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wykorzystanie oceny ryzyka zawodowego w przygotowaniu audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracyUsing work-related risk assessment to develop an audit of the work safety and health management system / Leszek Łaskawiec, Włodzimierz Opalski, Andrzej HEBDA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 971–983. — Bibliogr. s. 982, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie analizy zdarzeń pośrednich do oceny ryzyka zawodowego w podziemnych kopalniach węglaThe application of an analysis of intermediate events for assessment of occupational risk in underground coal mines / Andrzej HEBDA // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2003 nr 9, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Zsfassung, Rez., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ryzyko zawodowe, kopalnie węgla, ocena ryzyka zawodowego, zarządzanie bezpieczeństwem pracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: