Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Hansel, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900866
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • 65 lat badań magnetycznych lin nośnych górniczych wyciągów szybowych w Polsce65 years of shaft mine hoist rope testings in Poland / Józef HANSEL // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 7–9 listopada 2012 r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : CBiDGP], [2012] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — S. 8–9. — Pełny tekst W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja : 7–9 listopada 2012 r. : referaty ; prezentacja CDiDGP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. — [Lędziny : CBiDGP, 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Sesja I: Bezpieczeństwo prowadzenia transportu w zakładach górniczych). — Bibliogr. s. [13–14], Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Katedra Transportu Linowego, Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Advancements in magnetic inspection of wire ropes and rubber – coated ropes in Poland / Józef HANSEL // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 5 mimoriadne = spec. iss., s. 54–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 62. — Abstrakt W: Výskum, výroba a použitie ocel'ových lán, dopravníkov a t'ažných zariadení 2008 = Investigation, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines 2008 : zborník abstraktov = book of abstracts : 15. medzinárodnej konferencie = 15th international conference : 7.–10. október 2008 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická univerzita v Košicach. Fakulta BERG. Ústav logistiky priemyslu a dopravy. — Košice : Technická univerzita. Fakulta BERG, 2008. — ISBN 978-80-553-0074-0. — S. 35. - Tytuł: Pokroky v magnetickej kontrole ocel'ových lán a pogumované ocel'ové laná v Pol'sku. — W czasopiśmie pełne teksty konferencji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego[Analysis and evaluation of occupational risk] / Bogusław Chrószcz, Józef HANSEL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 156, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0404) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 152–[157]. — ISBN: 978-83-7464-394-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza i ocena wyników badań i ryzyka związanego ze stosowaniem wykładzin modar®Analysis and assessment of the test results and risk connected with application of modar® linings / Józef HANSEL // W: Transport szybowy : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2013. — ISBN: 978-83-60708-73-6. — S. 73–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza metod oceny bezpieczeństwa pracy w górnictwie polskimAnalysis of the methods of work safety assessment in Polish mining / Józef HANSEL, Bogusław Chrószcz // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 4, s. 203–214. — Bibliogr. s. 212–213, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania magnetyczne lin stalowych – 65 lat rozwoju metodyki w AGHMagnetic inspection of wire ropes at AGH-UST – 65 years of methodology / Józef HANSEL // W: Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 60). — ISBN10: 83-89772-62-0. — S. 77–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania wpływu smarowania na sprzężenie cierne pomiędzy liną a wykładzinami kół i bębnów linowychResearch on effect of lubrication onto friction coupling between ropes and lining of koeppe wheels and rope drums / Józef HANSEL // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarowych i esploatacyjnych w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Ustroń, 16–18. 04. 2008 / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — Lędziny : CBiDGP, 2008. — ISBN10: 83-922183-7-X. — S. 127–137. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; autorzy monografii: Marek Adamusiński [et al.], Kazimierz FURMANIK [et al.], Józef HANSEL [et al.], Wacław OLEKSY [et al.], Marek PŁACHNO [et al.], Stanisław PYTKO [et al.], Andrzej TYTKO [et al.], Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2011. — 271 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-929335-3-3. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na VI Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”, 3–5 listopada 2010 r., Ustroń.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Marek BOROWSKI, [et al.], Kazimierz FURMANIK, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Grzegorz OLSZYNA, [et al.], Marek PŁACHNO, [et al.], Stanisław PYTKO, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Nikodem SZLĄZAK, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2012. — 240 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-929335-6-4. — Monografia zawiera artykuły oraz referaty przygotowane i wygłoszone na VII międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”: 8–10 listopada 2011 r.

10
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Bronisław Biel, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, Grzegorz OLSZYNA, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, Hubert RUTA, [et al.], Andrzej SIOMA, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013. — 246 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-929335-9-5. — Monografia zawiera artykuły wygłoszone na VIII międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” : 7–9 listopada 2012 r., Ustroń Śląski

11
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Daniel Adamecki, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, [et al.], Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, [et al.], Wacław OLEKSY, Grzegorz OLSZYNA, Mirosław Pieniążek, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, [et al.], Andrzej TYTKO, Małgorzata Wieczorek, Marian WÓJCIK [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2014. — 278 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-936657-1-6. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IX. międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” : 6–8 listopada 2013 r., Ustroń

12
 • Bezpieczeństwo transportu pionowego w górnictwie : wybrane problemy rozwiązane w AGH : monografia wydana z okazji jubileuszowej X. międzynarodowej konferencji Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie[Safety of vertical transport in mining – selected problems solved in AGH University] / Józef HANSEL ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemngo Sp z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2014. — 101 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-936657-3-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Bezpieczeństwo transportu pionowego w górnictwie – wybrane problemy rozwiązane w AGH[Safety of vertical transport in mining – selected problems solved in AGH University] / Józef HANSEL // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : X międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2014 : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 8. — Toż W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja : 5–7 listopada 2014 : referaty / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Headgear wheel and drum linings $modar®$ manufactured in Poland / Józef HANSEL // W: TIORIR'11 : integrated international symposium : ISTI, ORRE i IRSE : 8\textsuperscript{th} International symposium Mine haulage and hoisting ISTI'11 ; International symposium Sustainable development of mining and energy industry ORRE'11 : September 11–15, 2011 Zlatibor : proceedings, Vol. 1 / ed. Miloš Grujić. — Beograd : Univerzitet u Beogradu. Rudarsko-geološki fakultet, 2011. — ISBN: 978-86-7352-257-9. — S. 65–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr., Apstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Innowacje Katedry Transportu Linowego chronione patentami i rozwiązaniami {\em know-how} Akademii Górniczo-Hutniczej[Innovations of the Rope transport Department protected by patents and {\it know-how} solutions of the University of Science and Technology] / Józef HANSEL // Innowacyjny Start / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ; ISSN 1898-5009. — 2008 nr 3, s. 7–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Komputerowy system wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych[Computer system supporting management of mine winders safety] / Józef HANSEL, Agnieszka Wcisło // W: Niezawodność systemów antropotechnicznych : XXXVII Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2009 / red. Tadeusz Salamonowicz ; Polska Akademia Nauk. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2009. — ISBN: 978-83-7204-737-3. — S. 117–125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Kształtowanie bezpieczeństwa systemów maszynowych transportu pionowego w kopalniachSafety control of mine machine systems of vertical transport / Józef HANSEL // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2011 nr 1, s. 103–116. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Magnetic inspection of wire ropes at AGH-USTMagnetsko ispitivanje čeličnih užadi na AGH-UST / Józef HANSEL // W: ISTI'08 : sadašnje stanje i razvoj rudničkog transporta i izvoza : VII Internacionalni Simpozijum o Transportu i Izvozu : Tara, jun 01–04. 2008 : zbornik radova = ISTI'08 : current situation and development of mine haulage and hoisting : 7th international symposium on mine haulage and hoisting : proceedings / University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mine Haulage and Hoisting. — Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2008. — ISBN: 978-86-7352-197-8. — S. 100–103. — Bibliogr. s. 103, Abstr., Apstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Management of safety systems of selected rope transport installationsUpravljanje bezbednosnim sistemima izabranih postrojenja užetnog transporta / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO // Transport & Logistics = Transport i Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 no 15, s. 8–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr., Apstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Management through goals of ropeway transport safety system in Poland / Józef HANSEL, Agnieszka Wcisło // W: Sborník přednášek a referátů ze IV. konference Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy : pořádané ve dnech 13.–14. května 2009 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mechanical Engineering. — [Ostrava : VŠB.], [2009]. — S. 172–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Methodology of improving the safety of mine hoist installations in PolandMethodologija za povećanje bezbednosti na rudničkim izvoznim postrojenjima u Poljskoj / Józef HANSEL // W: ISTI'08 : sadašnje stanje i razvoj rudničkog transporta i izvoza : VII Internacionalni Simpozijum o Transportu i Izvozu : Tara, jun 01–04. 2008 : zbornik radova = ISTI'08 : current situation and development of mine haulage and hoisting : 7th international symposium on mine haulage and hoisting : proceedings / University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Mine Haulage and Hoisting. — Beograd : Rudarsko-geološki fakultet, 2008. — ISBN: 978-86-7352-197-8. — S. 58–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr., Apstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Metodyka ograniczania zagrożeń wypadkowych w szybach górniczychMethodology of the limitation of accident dangers in mine shafts / Józef HANSEL // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-922183-88. — S. 56–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich kopalniach[Methodology of improving the safety of mine hoist installations in Poland] / Józef HANSEL // W: Transport szybowy : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2009. — Na s. tyt. dod.: Transport Szybowy 2009. — ISBN: 978-83-60708-37-8. — S. 21–31. — Bibliogr. s. 30–31, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Metody i sposoby oceny bezpieczeństwa pracy w górnictwie polskimMethods and means of work safety assessment in Polish mining / Józef HANSEL, Bogusław Chrószcz // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : II międzynarodowa konferencja : 16–18 czerwca 2010 r. Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach. — [Polska : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg. okładki. — S. 13–14. — Pełny tekst W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego [Dokument elektroniczny] : II międzynarodowa konferencja : referaty : Ustroń 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / CBiDGP. — [S. l. : s. n., 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Metody i sposoby oceny bezpieczeństwa pracy w górnictwie polskimMethods and means of work safety assessment in Polish mining / Józef HANSEL, Bogusław Chrószcz // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2010. — ISBN: 978-83-929335-0-2. — S. 24–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych