Wykaz publikacji wybranego autora

Hanna Pamuła, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57038919000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Adaptation of deep learning methods to nocturnal bird audio monitoringZastosowanie metod uczenia głębokiego do akustycznego monitoringu ptaków migrujących nocą / Hanna PAMUŁA, Maciej KŁACZYŃSKI, Magdalena Remisiewicz, Wiesław WSZOŁEK, Dan Stowell // W: Postępy akustyki 2017 : [Piekary Śląskie, 11–15 września 2017] = Advances in acoustics / red. Dariusz Bismor ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski. — Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2017. — ISBN: 978-83-921663-7-5. — S. 149–158. — Bibliogr. s. 157

 • keywords: deep learning, convolutional neural networks, acoustic monitoring, night flight calls, birds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Automatic acoustic detection of birds through deep learning: the first Bird Audio Detection challenge / Dan Stowell, Michael D. Wood, Hanna PAMUŁA, Yannis Stylianou, Hervé Glotin // Methods in Ecology and Evolution [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2041-210X. — 2019 vol. 10 iss. 3, s. 368–380. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 379–380, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-10. — tekst: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/2041-210X.13103

 • keywords: machine learning, bird, sound, deep learning, passive acoustic monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1111/2041-210X.13103

4
5
6
 • Few-shot bioacoustic event detection: a new task at the DCASE 2021 challenge / Veronica Morfi, Inês Nolasco, Vincent Lostanlen, Shubhr Singh, Ariana Strandburg-Peshkin, Lisa Gill, Hanna PAMUŁA, David Benvent, Dan Stowell // W: DCASE 2021 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 6th workshop on Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events : November 15–19 2021, [Barcelona], online / eds. Frederic Font, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona : Universitat Pompeu Fabra], [2021]. — e-ISBN: 978-84-09-36072-7. — S. 145–149. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 149, Abstr.. — tekst: https://dcase.community/documents/workshop2021/proceedings/DCASE2021Workshop_Morfi_52.pdf

 • keywords: bioacoustics, sound event detection, few shot learning, DCASE challenge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Monitoring akustyczny ptaków migrujących nocą – zagadnienia związane z automatyczną detekcją głosówAcoustic monitoring of birds migrating at night – issues related to automatic detection of calls / Hanna PAMUŁA, Maciej KŁACZYŃSKI, Wiesław WSZOŁEK, Magdalena Remisiewicz // Ornis Polonica ; ISSN 2081-9706. — 2017 t. 58 z. 3, s. 187–196. — Bibliogr. s. 195–196, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wędrówki ptaków, głosy nocnych migrantów, pretwarzanie sygnałów, monitoring przyrodniczy

  keywords: bird migration, nocturnal flight calls, biodiversity monitoring, Acoustic Signal Processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Monitoring bioakustyczny - badania nad automatycznym rozpoznawaniem głosów ptaków podczas nocnej wędrówki : streszczenieBioacoustic monitoring - study on automatic identification of nocturnal flight calls of birds : abstract / Hanna PAMUŁA // W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 19. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Monitoring bioakustyczny: cele, metody i problemy związane z automatyczną identyfikacją głosów ptakówBioacoustic monitoring: objectives, methods and problems connected with automatic recognition of bird voices / Hanna PAMUŁA, Maciej KŁACZYŃSKI // W: Studium badawcze młodych akustyków / red. Adam Pilch. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-880-6. — S. 71–80. — Bibliogr. s. 78–80, Streszcz., Abstr.. — Toż pod adresem {http://oska2017.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Z-mikrofonem-po-%C5%9Bwiecie.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • NIPS4Bplus: a richly annotated birdsong audio dataset / Veronica Morfi, Yves Bas, Hanna PAMUŁA, Hervé Glotin, Dan Stowell // PeerJ Computer Science [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2376-5992. — 2019 art. no. e223, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-07. — tekst: https://peerj.com/articles/cs-223.pdf

 • keywords: bioinformatics, ecosystems, bioacoustics, ecoacoustics, audio signal processing, rich annotations, bird vocalisations, audio dataset

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7717/peerj-cs.223

11
 • Nuisance assessment of different annoying sounds based on psychoacoustic metrics and electroencephalographyOcena uciążliwości wybranych źródeł hałasu na podstawie parametrów psychoakustycznych i badań elektroencefalograficznych / Hanna PAMUŁA, Cezary KASPRZAK, Maciej KŁACZYŃSKI // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2016 vol. 17 no. 3, s. 67–74. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-19. — tekst: https://goo.gl/FKq6vQ

 • słowa kluczowe: EEG, psychoakustyka, jakość dźwięku, uciążliwość hałasu, uciążliwe dźwięki, ocena hałasu

  keywords: EEG, psychoacoustics, sound quality, sound nuisance, annoying sounds, noise assessments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena parametryczna toru głosowego osób po zabiegu laryngektomiiParametric assessment of post laryngectomy vocal tract / Hanna PAMUŁA, Mateusz GAWLIK, Wiesław WSZOŁEK, Monika Przysiężny // W: XXII konferencja Inżynierii akustycznej i biomedycznej : Kraków - Zakopane, 10-13 kwietnia 2018 = XXII conference on Acoustic and biomedical engineering / [red.] Janusz Piechowicz. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 18–19. — Toż. w: {http://www.iab2018.agh.edu.pl/materialy/iab2018_materialy.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • Pomiary hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe i ocena ich wpływu na środowiskoNoise measurements and environmental impact assessment of wind turbines / Hanna PAMUŁA, Maciej KŁACZYŃSKI // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska ; ISSN 2083-0157. — Tytuł poprz.: Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2016 vol. 6 no. 2, s. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, energia wiatrowa, hałas, farmy wiatrowe, monitoring środowiskowy

  keywords: sustainable development, wind energy, noise, environmental monitoring, wind farms

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/20830157.1201320

17
 • Towards the acoustic monitoring of birds migrating at night / Hanna PAMUŁA, Agnieszka Pocha, Maciej KŁACZYŃSKI // Biodiversity Information Science and Standards [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2535-0897. — 2019 [vol. 3], art. no. e36589, s. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3. — Biodiversity Next 2019 : [22–25 October 2019, Leiden, Netherlands]. — tekst: https://biss.pensoft.net/article/36589/

 • keywords: acoustic monitoring, night flight calls, bioacoustics, bird call detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3897/biss.3.36589