Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Handzlik, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8376-8178

ResearcherID: brak

Scopus: 23976016700

PBN: 903332

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Ammonical leaching and recovery of copper from alloyed low-grade e-waste / Ewa RUDNIK, Maciej Pierzynka, Piotr HANDZLIK // Journal of Material Cycles and Waste Management ; ISSN 1438-4957. — 2016 vol. 18 iss. 2, s. 318–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-11-26. — tekst: https://goo.gl/kcilwA

 • keywords: copper, recovery, electrolysis, ammoniacal leaching, e-waste

2
3
 • Electrochemical synthesis of oxide nanotubes on Ti6Al7Nb alloy and their interaction with the simulated body fluid / Michał STĘPIEŃ, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. — 2016 vol. 20 iss. 10, s. 2651–2661. — Bibliogr. s. 2660–2661, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-02. — tekst: https://goo.gl/b82V2V

 • keywords: Ti6Al7Nb alloy, electrochemical measurements, oxide nanotubes, apatite formation

4
 • Electrochemical synthesis of $TiO_{2}$ nanotubes on Ti6Al7Nb alloy and their interaction with the simulated body fluid / Michał STĘPIEŃ, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // W: AST 2014 [Dokument elektroniczny] : 2nd international symposium on Anodizing Science and Technology : Sapporo, Japan, June 4–6, 2014 : meeting abstract / ARS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2014]. — S. [1], poz. O-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.dropbox.com/s/78c6fy94t5lpq0y/AST2014-forUSB.pdf?dl=0 [2015-03-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Nanostructures synthesis on titanium, zirconium and niobium using electrochemical oxidation / Piotr HANDZLIK, Michał STĘPIEŃ, Krzysztof FITZNER // W: HU-AGH Joint Symposium 2013 : July 18 to 20, 2013, Sapporo : program & abstracts / AGH University of Science and Technology, Hokkaido University. — [Japan : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Oddziaływanie między ${Ti/TiO_{2}}$ a kwasem tetrachlorozłotowym jako przyczyna zjawiska cementacji złota w wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych reaktorach tytanowychInteraction between ${Ti/TiO_{2}}$ and chloroauric acid as an explanation of the phenomena of gold cementation in high pressure and high temperature reactor made of titanium / Marek WOJNICKI, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 9, s. 593–597. — Bibliogr. s. 597

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Semiconducting properties of anodic oxide films grown on titanium in Ringer and PBS solutionsWłaściwości półprzewodnikowe anodowych warstw tlenkowych otrzymanych na tytanie w roztworze Ringera i soli fizjologicznej buforowanej fosforanami / P. HANDZLIK, K. FITZNER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 521–532. — Bibliogr. s. 532

 • keywords: thin films, titanium, impedance spectroscopy, anodic oxides, semiconductivity

10
 • Synthesis of $ZrO_{2}$ nanotubes by anodization in inorganic and organic electrolytes / M. STĘPIEŃ, P. HANDZLIK, K. FITZNER // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • Thermodynamic properties of liquid $Cu-Ga$ and $Ag-Cu-Ga$ alloys determined from calorimetric measurements and phase equilibria in $Ag-Cu-Ga$ system / D. JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, P. HANDZLIK, K. FITZNER // W: 15\textsuperscript{th} International congress on Thermal analysis and calorimetry & 48\textsuperscript{th} Japanese conference on Calorimetry and thermal analysis : 20–24 August, 2012, Higashi-Osaka, Japan : programme / ICTAC, CTA. — [Japan : s. n.], [2012] + dysk Flash. — S. [1]. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Warstwy i powłoki ochronne zastępujące kadm na bazie stopów cynku z żelazowcami oraz manganem otrzymywane elektrolitycznie z kąpieli kompleksowychCadmium-free protective layers and coatings based on zinc alloys with iron group metals and manganese obtained by electrodeposition from the citrate baths / Piotr Ozga, Zbigniew Świątek, Adam Dębski, Jan Bonarski, Leszek Tarkowski, Elżbieta Bielańska, Piotr HANDZLIK, Bogusław ONDERKA, Marek Michalec // W: Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych : nr PBZ-MNiSW-3/3/2006 = Modern technologies and advanced materials and products in sustainable development of non-ferrous metals industry. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2010. — ISBN: 978-83-925546-6-0. — S. 295–306. — Bibliogr. s. 305–306, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wpływ pH i temperatury na odporność korozyjną tytanu w buforowanym fosforanami roztworze soli fizjologicznej PBSThe influence of pH and temperature on the corrosion resistance of titanium in phosphate buffered saline solution / Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 11, s. 570–574. — Bibliogr. s. 574. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XV ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Jastrząb / Poraj, 24–26 listopada 2010 r. : 338. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

 • słowa kluczowe: tytan, odporność na korozję, roztwór fizjologiczny, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna EIS

  keywords: titanium, biomaterials, corrosion resistance, EIS, physiological solution

15
 • Zastosowanie ogniw słonecznych w procesie elektrolizy cynkuSolar cells application in zinc electrolysis process / Michał STĘPIEŃ, Iwona DOBOSZ, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 9, s. 490–496. — Bibliogr. s. 496

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, elektroliza cynku, ogniwa słoneczne, ekonomia procesu elektrolizy

  keywords: renewable energy sources, solar cells, zinc electrolysis, economics of electrolysis process