Wykaz publikacji wybranego autora

Emil Hanc, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
2
 • Effect of mechanical milling on electrochemical properties of $Ti_{45}Zr_{38-x}Ni_{17+x}(x=0;8)$ quasicrystals produced by rapid-quenching / Dominika BASTER, Akito Takasaki, Chihiro Kuroda, Emil HANC, Sang-Hwa Lee, Konrad ŚWIERCZEK, Janusz S. SZMYD, Jae-Yong Kim, Janina MOLENDA // W: MH2012 : international symposium on Metal-Hydrogen systems – fundamentals and applications : October 21–26, 2012 Kyoto Japan : program and abstracts. — [Kyoto : s. n.], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 219. — Bibliogr. s. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of $Nd$ substitution in $Li_{7}La_{3}Zr_{2}O_{12}$ on physico-chemical properties of garnet-structure electrolyte / E. HANC, W. ZAJĄC, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2013 nr 7, s. 91. — Bibliogr.s. 91. — Smart Energy : conversion & storage : IV Polish Forum, 1–4.10.2013 Krynica

 • keywords: garnet structure, Li7La3Zr2O12, lithium-ion batteries, all solid state batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of $Zn-doping$ on densification of $Li_{7}La_{3}Zr_{2}O_{12}$ / Emil HANC, Wojciech ZAJĄC, Angelika Orzeszek, Janina MOLENDA // W: SSI 20 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international conference on Solid State Ionics : June 14–19, 2015, Keystone, Colorado, USA : program guide. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2015]. — S. 146. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.mrs.org/ssi-20/ [2015-07-03]. — Bibliogr. s. 146. — Tekst dostępny w zakładce Program

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Optymalizacja procesu wysokotemperaturowej syntezy $Li_{7}La_{3}Zr_{2}O_{12}$ poprzez zastosowanie dodatku związków cynkuOptimization of high-temperature synthesis process of $Li_{7}La_{3}Zr_{2}O_{12}$ by zinc compounds addition / HANC E., ZAJĄC W., MOLENDA J. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 81. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Phase transitions in $Li_{7}La_{3}Zr_{2}O_{12}$ – garnet-structure room temperature Li-ion conductor / E. HANC, W. ZAJĄC, J. MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : XIII sympozjum : Zakopane, 4–7 grudnia 2013 : książka streszczeń i program / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. — Poznań : [s. n.], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Protonowo przewodzące materiały tlenkowe o strukturze perowskitu z grupy $(Ba, Sr) (Ce, Zr)O_{3-\delta}$[Proton conducting perovskite-structured oxides of general formula $(Ba, Sr) (Ce, Zr)O_{3-\delta}$ / Emil HANC // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2014 nr 8, s. 73–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Strontium-substituted $Ba(Ce,Zr)O_{3-\delta}$ oxides for proton conducting membranes / Wojciech ZAJĄC, Emil HANC // Functional Materials Letters ; ISSN 1793-6047. — 2014 vol. 7 no. 6, s. 1440014-1–1440014-4. — Bibliogr. s. 1440014-4

 • keywords: crystal structure, perovskite, electrical conductivity, proton-conducting oxides, stability in CO2 atmosphere

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1142/S1793604714400141

11
 • Studies of phase transformation in garnet-type ${Li^{7}La^{3}Zr^{2}O^{12}}$ / Emil HANC, Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // W: SSI-19 [Dokument elektroniczny] : the 19th international conference on Solid State Ionics : June 2–7, 2013 Kyoto, Japan : abstract e-book ; oral & poster presentation. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1], Mon-D-089. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: Li-ion conductivity, garnet structure, Li7La3Zr2O12, lithium-ion batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Synthesis procedure and effect of Nd, Ca and Nb doping on structure and electrical conductivity of $Li_{7}La_{3}Zr_{2}O_{12}$ garnets / Emil HANC, Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2014 vol. 262 spec. iss., s. 617–621. — Bibliogr. s. 620, Abstr.. — Proceedings of the 19th international conference on Solid state ionics

 • keywords: Li-ion batteries, all solid state batteries, solid electrolyte, Li conductor, garnet

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ssi.2013.11.033

13
 • Thin and thick film lithium conducting garnet / E. HANC, L. Lu, B. Yan, M. Kotobuki, W. ZAJĄC, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 79. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: pulsed laser deposition, lithium-ion batteries, Li electrolyte, tape-casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: