Wykaz publikacji wybranego autora

Halina Nieciąg, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7949-9745 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55537739900

PBN: 5e709368878c28a0473a8dac

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
2
 • Analiza Pareto ANOVA cech geometrycznych wyrobów kształtowanych w ZSW w cyklu adaptacyjnym EDMPareto ANOVA analysis of geometrical features of the products machined during EDM adaptive cycle in the Integrated Manufacturing System / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2017 R. 21 nr 4, s. 67–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: technika współrzędnościowa, zintegrowane systemy wytwarzania, inspekcja elektrod

  keywords: coordinate technique, integrated manufacturing systems, electrode inspection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14313/PAR_226/67

3
 • Badania możliwości diagnostycznych stanu procesu cięcia stali wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernymInvestigation of diagnostic possibilities of the state cutting process of steel with high-pressure abrasive water jet / Rafał KUDELSKI, Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 12 dod.: CD, s. 495–499. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 499. — tekst: http://ojs.inw-spatium.pl/index.php/Autobusy/article/view/570/504

 • słowa kluczowe: diagnostyka, drgania mechaniczne, analiza sygnału, water jet

  keywords: signal analysis, mechanical vibrations, diagnostic, water jet cutting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2018.440

4
 • Badanie możliwości zastosowania dwusensorycznej fuzji danych w skanowaniu powierzchni po obróbce przyrostowejThe study of the possibilities of data fusion from scanning the surface after additive manufacturing / Halina NIECIĄG, Piotr DUDEK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2016 R. 75 nr 12, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skanowanie, fuzja danych, obróbka przyrostowa

  keywords: data fusion, scanning, additive technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/148.2016.12.9

5
6
7
8
 • Kontrola dokładności drążonych elementów w Zintegrowanym Systemie Wytwarzania[Inspection of the machined parts in Integrated Manufacturing System] / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 139–140. — Bibliogr. s. 140. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, WMP, współrzędnościowa maszyna pomiarowa, ZSW, zintegrowany system wytwarzania

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Multisensoryczna fuzja danych w celu poprawy jakości skanu 3DData fusion for better quality 3D scanning / Piotr DUDEK, Halina NIECIĄG, Jacek CIEŚLIK, Łukasz KOWALSKI // W: III Krajowa konferencja naukowa Szybkie prototypowanie : modelowanie - wytwarzanie - pomiary w strukturze Przemysłu 4.0 : Rzeszów, 12-14 września 2018 : materiały konferencyjne. — [Rzeszów : s. n.], [2018]. — S. 26. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: skanowanie, konsolidacja danych, rekonstrukcja powierzchni

  keywords: data fusion, 3D scan, surface reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena stanu geometrycznego powierzchni po kształtowaniu przyrostowym : [streszczenie][Assessment of the geometric state of the surface after incremental shaping : abstract] / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Piotr DUDEK // W: VIII Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : 09.06–13.06.2019, Augustów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Białystok : Politechnika Białostocka], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • słowa kluczowe: druk 3D, chropowatość profilu i powierzchni

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena wpływu strategii pomiaru elektrod na ustawienie narzędzia w ZSWStrategy impact assessment of electrode measurements on tool settings in integrated producing systems / Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 11, s. 1069–1072. — Bibliogr. s. 1072, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: technika współrzędnościowa, zintegrowane systemy wytwarzania

  keywords: integrated producing systems, coordinate technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena wpływu strategii pomiaru geometrii elektrod na ustawienie narzędzia w ZSWImpact assessment of strategy of electrode geometry measurements on tool settings in integrated systems producing / Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI // W: PPM'14 : Podstawowe Problemy Metrologii : [X konferencja] : Kościelisko, 15–18 czerwca 2014 / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. — Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN, 2014. — (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje ; nr 19). — ISBN: 978-83-930505-9-8. — S. 202–206. — Bibliogr. s. 206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Problematyka krzywoliniowego cięcia wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym elementów ze stopu Al[Problems of curvilinear WaterJet cutting elements of aluminum] / Edward WANTUCH, Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2013 R. 86 nr 8–9 dod.: 2 CD, s. 705. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 406–416. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 416, Streszcz., Summ.. — XXXVI Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej NSOŚ : Baranów Sandomierski 18–20.09.2013

 • słowa kluczowe: dokładność, strumień wodnościerny, stopy lekkie, szczelina robocza

  keywords: light alloys, precision, working gap, water jet

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Symulacja wpływu czynników systematycznych i losowych na wyniki pomiarów współrzędnościowych maszyn pomiarowychSimulation of influence of systematic and random factors on measurement results of coordinate measuring machines / Roman A. Tabisz, Halina NIECIĄG // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 12, s. 1065–1067. — Bibliogr. s. 1067, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Wykorzystanie logiki rozmytej w podejmowaniu decyzji o stanie narzędzia w procesach EDMThe use of fuzzy logic in making decision about the state of the tool in the EDM processes / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2018 R. 77 z. 12, s. 12–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logika rozmyta, inspekcja elektrod, proces EDM

  keywords: fuzzy logic, electrode inspection, EDM process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/148.2018.12.1

19
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do modelowania stanu geometrycznego powierzchni po obróbce EDM stali narzędziowychThe use of artificial intelligence to model the geometric state of the surface after EDM machining of tool steels / Halina NIECIĄG, Rafał KUDELSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 12 dod.: CD, s. 570–574. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 574. — tekst: http://ojs.inw-spatium.pl/index.php/Autobusy/article/view/585/518

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, inspekcja elektrod, technologia EDM

  keywords: electrode inspection, EDM technology, ANNs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2018.454