Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Hałat, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Górotwór a naprężenia termiczneRock mass and thermic stresses / Włodzimierz HAŁAT // W: Geotechnika górnicza i budownictwo podziemne na początku XXI wieku : XXIV [dwudziesta czwarta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Lądek Zdrój, 12–16 marca 2001 r. = Mining geotechnics and underground building : 24\textsuperscript{th} Winter School of Rock Mechanics / red. nauk. Dariusz Łydżba, Jarosław Rybak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 73. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 40). — S. 211–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Graficzna metoda wyznaczania wartości reakcji w obudowach prostychGraphical method for determination of reaction values within simple supports / Wlodzimierz HAŁAT // W: Geotechniczne zabezpieczenie podziemnych wyrobisk górniczych i tunelowych : materiały konferencyjne XXII [dwudziestej drugiej] Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu Karpacz, 15–19 marca 1999 r. — Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999. — S. 107–117. — Bibliogr. s. 117, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • «Metoda Everlinga» a nauka o wytrzymałości materiałów[The method of «Everling» versus the mechanics of materials] / Włodzimierz HAŁAT // W: Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym : konferencja naukowo-techniczna poświęcona 50-leciu pracy Prof. zw. dr hab. inż. Henryka FILCKA. Kraków, 9–10 grudnia 1999 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, [1999]. — ISBN10: 83-905407-1-1. — S. 93–112. — Bibliogr. s. 111–112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metoda prognozowania zasięgu strefy rozrzutu przy prowadzeniu robót strzałowychThe method of forcecasting the range dispersal of fragments during blasting works / Włodzimierz HAŁAT, Ryszard MORAWA // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/I, s. 28–32. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 1: Technika strzelnicza : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Návrh výstuže stenovej prerážky za účelom zdokonalenia vystužovania vyrúbaného priestoruSuggestion of wall reinforcement for the excated rooms / Włodzimierz HAŁAT, Jacek SEPIAŁ, Marek Kaminski // W: Slovenské baníctvo a geológia pred vstupom do Európskej únie : Demänovská dolina-Slovak Republic, 9.–10. October 2003 : zborní prednášok z medzinárodnej konferencie = Slovakian mining and geology before joining the European Union : conference proceedings from the international conference / zb. zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnost' = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic] : Slovenská banícka spoločnost', 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 80-968998-8-0. — S. 134–145. — Bibliogr. s. 145, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nośności odrzwi obudów łukowych obciążonych niesymetrycznieSupport capacity of yielding steel arch under asymmetrical loading / Włodzimierz HAŁAT // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 487–497. — Bibliogr. s. 497, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nośności odrzwi wybranych obudów łukowychBearing capacity of selected steel arch support / Włodzimierz HAŁAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 3/1, s. 247–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-03-1/GG_2005_3-1_20.pdf

 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, nośność odrzwi, stalowa obudowa łukowa

  keywords: numerical simulations, bearing capacity, steel arch support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Numeryczna analiza obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowychNumerical analysis of loading upon support of tunnel excavations / Włodzimierz HAŁAT // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000 : Szczyrk 21–25 lutego 2000 = Proceedings of the School of Underground Mining 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 41). — ISBN10: 83-87854-56-5. — S. 215–232. — Bibliogr. s. 231–232, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • O poprawności podstawowych obliczeń wytrzymałościowych według „Skomputeryzowanego Systemu Obliczeniowego – OBUD-2”About correctness of basic strength calculations within the „Compurized Calculation System – OBUD-2” / Włodzimierz HAŁAT // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99 : Szczyrk, 22–26 lutego 1999 = Proceedings of the School of Underground Mining'99 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 36). — ISBN10: 83-87854-50-6. — S. 349–368. — Bibliogr. s. 368, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rozwiązania klasyczne a wyniki obliczeń numerycznych w geomechanice[Classical solutions versus numerical calculation results in geomechanics] / Włodzimierz HAŁAT // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — ISBN10: 83-905407-3-8. — S. 93–111. — Bibliogr. s. 110–111, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rozwiązywanie belek z wykorzystaniem funkcji Heaviside'a i DiracaSolution of beams with use of Heaviside's and Dirac's functions / Włodzimierz HAŁAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 161–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_14.pdf

 • słowa kluczowe: zginanie belek, abstrakcyjny operator różniczkowania D, funkcje Heaviside’a i Diraca, metoda A. Clebscha, rachunek symboliczny CAS

  keywords: beams’ bending, abstract differential operator D, Heaviside’s and Dirac’s functions, A. Clebsch’s method, symbolic calculations CAS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Stan naprężenia według modeli filarów 3D i 2DStress in pillars according to 3D and 2D models / Włodzimierz HAŁAT // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie : XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 13–18 marca 2005 r. / PW IGiH. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 75. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 41). — S. 205–212. — Bibliogr. s. 212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Teoria II. rzędu obudowy wyrobisk korytarzowychTheory of the II. order and excavation gallery supports / Włodzimierz HAŁAT // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie : XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 11 –16 marca 2007 r. = Geotechnics in civil engineering and mining / zespół red. Tomasz Adach, Marek Kawa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 76. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 42). — S. 245–252. — Bibliogr. s. 252

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ kształtu strefy odprężonej górotworu na pracę obudów wyrobisk korytarzowychShape effect of strata destressed zone on roof support in roadways / Włodzimierz HAŁAT // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 2 / [red. wyd. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 861–874. — Bibliogr. s. 873, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ podatności sprężystej obudowy na jej nośnośćImpact of elastic yield od roof support on its loading capacity / Włodzimierz HAŁAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 285–293. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_27.pdf

 • słowa kluczowe: program typu CAS, równanie pięciu momentów, układ równań kanonicznych metody sił, wpływ podatności sprężystej stojaków

  keywords: CAS type programe, set of canonical equations of forces method, individual props, elastic yielding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ wartości spójności skał na wielkość stref zniszczenia górotworu w otoczeniu wyrobisk korytarzowych o przekroju prostokątnym – rozwiązania analityczneImpact of rockmass cohesion upon the size of the caving zones around tunnels with square cross-section – analytical solutions / Włodzimierz HAŁAT // W: Budownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 = Underground construction / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — ISBN10: 83-88408-16-X. — S. 208–228. — Bibliogr. s. 227–228, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ wartości spójności skał na wielkość stref zniszczenia górotworu w otoczeniu wyrobisk korytarzowych o przekroju prostokątnym – rozwiązania numeryczneImpact of rockmass cohesion upon the size of the caving zones around tunnels with square cross-section – numerical solutions / Włodzimierz HAŁAT // W: Budownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 = Underground construction / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — ISBN10: 83-88408-16-X. — S. 229–244. — Bibliogr. s. 243–244, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ wzajemnego oddziaływania wyrobisk korytarzowych w zależności od ich lokalizacji[The influence of gallaries interaction depending on their lacalization] / Włodzimierz HAŁAT // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 92–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ wzmocnienia odrzwi obudowy na jej nośnośćImpact of support set reinforcement on its loading capacity / Włodzimierz HAŁAT // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — (Sympozja i Konferencje ; nr 69). — Na okł. dodatkowo: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007. — S. 785–797. — Bibliogr. s. 796–797, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie komputerowego rachunku symbolicznego do zagadnień zginania belekUse of Computer Algebra System for beam's bending problems / Włodzimierz HAŁAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 171–182. — Bibliogr. s. 182, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_15.pdf

 • słowa kluczowe: linia ugięcia, zginanie belek, rachunek symboliczny CAS, pakiety CAS, reakcje, momenty zginające, siły tnące, kąty ugięcia

  keywords: bending moment, beam bending, reactions, bending profile line, bending angles, transversal forces, CAS packages, cymbolic calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie procedur obliczeniowych do rozwiązywania zginanych belekUse of calculation procedures for solution of bent beams / Włodzimierz HAŁAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 95–107. — Bibliogr. s. 106–107, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_08.pdf

 • słowa kluczowe: Maple, rysunek symboliczny CAS, rachunek dystrybucyjny, procedury obliczeniowe, zginanie belek, wykresy linii ugięcia, wykresy kątów obrotu przekroju belek, wykresy momentów zginających, wykresy sił tnących

  keywords: symbolic calculus CAS, distribution calculus, calculation procedures, beam bending, beam deflection charts, charts of rotation angles of beam cross section, bending moments' charts, charts of shear forces, Maple, worksheet

  cyfrowy identyfikator dokumentu: