Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Hałat, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Metoda prognozowania zasięgu strefy rozrzutu przy prowadzeniu robót strzałowychThe method of forcecasting the range dispersal of fragments during blasting works / Włodzimierz HAŁAT, Ryszard MORAWA // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/I, s. 28–32. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 1: Technika strzelnicza : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Nośności odrzwi obudów łukowych obciążonych niesymetrycznieSupport capacity of yielding steel arch under asymmetrical loading / Włodzimierz HAŁAT // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 487–497. — Bibliogr. s. 497, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Rozwiązywanie belek z wykorzystaniem funkcji Heaviside'a i DiracaSolution of beams with use of Heaviside's and Dirac's functions / Włodzimierz HAŁAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 161–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/ffxFJ4

 • słowa kluczowe: zginanie belek, abstrakcyjny operator różniczkowania D, funkcje Heaviside’a i Diraca, metoda A. Clebscha, rachunek symboliczny CAS

  keywords: beams’ bending, abstract differential operator D, Heaviside’s and Dirac’s functions, A. Clebsch’s method, symbolic calculations CAS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Teoria II. rzędu obudowy wyrobisk korytarzowychTheory of the II. order and excavation gallery supports / Włodzimierz HAŁAT // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie : XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 11 –16 marca 2007 r. = Geotechnics in civil engineering and mining / zespół red. Tomasz Adach, Marek Kawa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 76. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 42). — S. 245–252. — Bibliogr. s. 252

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ podatności sprężystej obudowy na jej nośnośćImpact of elastic yield od roof support on its loading capacity / Włodzimierz HAŁAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 285–293. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_27.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ wzmocnienia odrzwi obudowy na jej nośnośćImpact of support set reinforcement on its loading capacity / Włodzimierz HAŁAT // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — (Sympozja i Konferencje ; nr 69). — Na okł. dodatkowo: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007. — S. 785–797. — Bibliogr. s. 796–797, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie komputerowego rachunku symbolicznego do zagadnień zginania belekUse of Computer Algebra System for beam's bending problems / Włodzimierz HAŁAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 171–182. — Bibliogr. s. 182, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1000032i30109.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_14.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie procedur obliczeniowych do rozwiązywania zginanych belekUse of calculation procedures for solution of bent beams / Włodzimierz HAŁAT // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 95–107. — Bibliogr. s. 106–107, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_08.pdf

 • słowa kluczowe: Maple, rysunek symboliczny CAS, rachunek dystrybucyjny, procedury obliczeniowe, worksheet, zginanie belek, wykresy linii ugięcia, wykresy kątów obrotu przekroju belek, wykresy momentów zginających, wykresy sił tnących

  keywords: symbolic calculus CAS, distribution calculus, calculation procedures, beam bending, beam deflection charts, charts of rotation angles of beam cross section, bending moments' charts, charts of shear forces, Maple

  cyfrowy identyfikator dokumentu: