Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Hałasik, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • CRS, environment-friendly investments and innovations – the three elements necessary to build a modern and strong enterprise? / Joanna KULCZYCKA, Katarzyna HAŁASIK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 76

 • keywords: innovations, CSR, environment-friendly investments, Polish hard coal mining sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Koncepcja modelu biznesu a realizacja działań z zakresu CSR na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydobywczej w PolsceBusiness model concept and corporate social responsibility in mining enterprises in Poland / Katarzyna HAŁASIK, Agnieszka KABALSKA // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne ; ISSN 1689-8966. Zarządzanie. — 2016 R. 43 nr 2, s. 81–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, model biznesu

  keywords: corporate social responsibility, business models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12775/AUNC_ZARZ.2016.019

3
 • Nowa propozycja strategii niwelowania konfliktów społecznych dla inwestycji górniczych w Polsce[The new proposal for the strategy for social conflicts resolution for mining investments in Poland] / Katarzyna HAŁASIK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 74–75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena skuteczności Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz Rozwoju Województwa ŚląskiegoAssessment of efficacy Regional Perational Programme for the Development of Silesia Province / Katarzyna HAŁASIK // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2015 nr 11, s. 63–79. — Bibliogr. s. 78–79. — Afiliacja K. Hałasik: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Podejście firm wydobywczych do problematyki konfliktów społecznych - analiza wybranych podmiotów z branży górniczej w Polsce[The approach of mining companies to the problems of social conflicts - analysis of selected entities from the mining industry in Poland] / Katarzyna HAŁASIK // W: II seminarium interdyscyplinarne pt. Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi : 28–29 września 2017, Sosnowiec : streszczenia referatów / red. Jarosław Badera. — [Sosnowiec : s. n.], [2017]. — S. 16. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach branży energetycznejRole of social responsibility in small and medium-sized enterprises in energy sector / Katarzyna HAŁASIK, Wioletta Bajdur // W: Energetyka prosumencka : próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym : praca zbiorowa / pod red. Jana Popczyka, [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016. — (Monografia / Politechnika Śląska ; 624). — ISBN: 978-83-7880-407-9. — S. 268–280. — Bibliogr. s. 278–279, Stresz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w rodzinnych firmach z sektora MSP branży energetycznejCorporate social responsibility in family-owned businesses in the SME sector of the energy industry / Katarzyna HAŁASIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 z. 2, s. 109–118. — Bibliogr. s. 117–118, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-02

 • słowa kluczowe: sektor MSP, społeczna odpowiedzialność biznesu, OZE, branża energetyczna, firma rodzinna

  keywords: corporate social responsibility, RES, SME sector, energy industry, family business

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The analysis of factors, barriers and conditions that affect the attractiveness of mining investment in Poland – own research / Joanna Kulczycka, Agnieszka Nowaczek, Katarzyna HAŁASIK, Herbert Whirt, Rafał Szkop // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2017 vol. 24, s. 209–226. — Bibliogr. s. 225–226, Abstr.. — J. Kulczycka – afiliacja: Polish Academy of Sciences. — tekst: https://goo.gl/o6UK3b

 • keywords: mining sector, investment attractiveness, mining investment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/msc172414

9
 • Wpływ przepisów i norm środowiskowych obowiązujących w Unii Europejskiej na sytuację i rozwój polskiej energetykiThe impact of legislation and environmental standards in the European Union on the situation and development of the Polish energy sector / Katarzyna HAŁASIK // W: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 1, Polityka – gospodarka – technika – transport / red. nauk. Julian Maj, [et al.]. — Poznań : Wojskowa Akademia Techniczna ; Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — Książka z cyklu: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. — ISBN: 978-83-64541-04-9. — S. 411–425. — Bibliogr. s. 425, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, branża energetyczna, dyrektywy

  keywords: energy policy, directives, energy industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wykorzystanie teorii sieci społecznych w mapowaniu interesariuszy projektów górniczychThe using of social network theory in mapping of mining project stakeholders / Katarzyna HAŁASIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 40–41. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: górnictwo, teoria sieci społecznych, SNA

  keywords: social network analysis, SNA, mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: