Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Gubernat, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-5424-1091

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Badanie wytrzymałości zakotwień metalowych na taśmach CFRP do sprężania konstrukcji budowlanych[Strength of steel-CFRP anchorage investigation for strengthening of building construction] / Tomasz LIS, Maciej GUBERNAT, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Kompozyty-Nauka-Przemysł'2014 : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 3–5 grudnia 2014, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Toruń : Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-6355-41-2. — S. 37. — Bibliogr. s. 37. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Comparative study of the structure and microstructure of PAN-based nano- and micro-carbon fibers / Patrycja Musioł, Piotr SZATKOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aleksandra Wesełucha-Burczyńska, Stanisław BŁAŻEWICZ // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2016 vol. 42 iss. 10, s. 11603–11610. — Bibliogr. s. 11610, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-12. — tekst: https://goo.gl/wpH8AF

 • keywords: microstructure, structure, carbon nanofibers, carbon fibers, PAN nanofiber, carbon nanofiber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ceramint.2016.04.055

5
 • Comparison of selected properties of carbon materials obtained with use of conventional coal tar pitch and modified hard coal tar pitch / Maciej GUBERNAT, Katarzyna Kopala, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: CESEP'15 : 6th international conference on Carbons for Energy Storage/Conversion and Environment Protection : Poznań, Poland, October 18\textsuperscript{th} to 22\textsuperscript{nd}, 2015 : program and abstracts book. — Poznan : Poznan University of Technology, cop. 2015. — S. 43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • De-agglomeration and homogenisation of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials / Maciej GUBERNAT, Janusz Tomala, Wilhelm Frohs, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Journal of Nanoparticle Research : an Interdisciplinary Forum for Nanoscale Science and Technology ; ISSN 1388-0764. — 2016 vol. 18 iss. 3, s. 56-1–56-13. — Bibliogr. s. 56-13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-19. — tekst: https://goo.gl/3gGID2

 • keywords: carbon, coal tar pitch, carbonisation, nanoparticle, dispersants, particle processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11051-016-3362-9

7
 • Deagglomeration and homogenization of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials / Maciej GUBERNAT, Katarzyna Jasińska, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon materials in science and technology : the 9\textsuperscript{th} Torunian carbon symposium : 14–18 September 2014, Toruń : book of abstracts. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2014]. — ISBN: 978-83-231-3281-3. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dispersion of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials / Maciej GUBERNAT, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1–2] (2-Tuesday, S_04, P2-11). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2. — Zawarte w części: Poster

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Effect of montmorillonite nanoparticles on thermal conversion of coal tar pitch / Maciej GUBERNAT, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1–2] (1-Monday, S_04, 03-2). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Zawarte w części: Oral

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Implementation into pilot plant scale modified coal tar pitch, used for eco-friendly carbon & graphite manufacture / Jakub Kawala, Tomasz LIS, Maciej GUBERNAT, Patrycja Musioł, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 kwietnia 2016 / oprac. Lidia Kurzeja. — [Polska : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-63555-49-8. — S. 38. — Tomasz Lis, Maciej Gubernat, Patrycja Musioł, Aneta Fraczek-Szczypta, Stanisław Błażewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Lignin as a source of carbon / Musioł Patrycja, FRĄCZEK-SZCZYPTA Aneta, LIS Tomasz, GUBERNAT Maciej, Frohs Wilhelm, Tomala Janusz, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon 2015 : innovation with carbon materials : the annual world conference on Carbon : Dresden, Germany, July 12–17, 2015 : abstracts: posters. — Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2015. — S. 63. — Pełny tekst W: Carbon 2015 [Dokument elektroniczny] : innovation with carbon materials : the annul world conference on carbon : Dresden, Germany, July 12–17, 2015 : extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e. V., cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Autor S. Błażewicz wymieniony tylko w wersji elektronicznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Materiały węglowe ze spoiwem ceramicznym[Carbon materials with vitrified bond] / Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Maciej GUBERNAT, Tomasz LIS, Małgorzata Świętek, Krystian Sokołowski, Janusz Tomala, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 kwietnia 2016 / oprac. Lidia Kurzeja. — [Polska : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-63555-49-8. — S. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modification of coal tar pitch-based carbon binders with nano- and micro-sized components for carbon & graphite technology / GUBERNAT Maciej, Frohs Wilhelm, Tomala Janusz, Kawala Jakub, FRĄCZEK-SZCZYPTA Aneta, BŁAŻEWICZ Stanisław // W: Carbon 2015 : innovation with carbon materials : the annual world conference on Carbon : Dresden, Germany, July 12–17, 2015 : abstracts: posters. — Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2015. — S. 201. — Pełny tekst W: Carbon 2015 [Dokument elektroniczny] : innovation with carbon materials : the annul world conference on carbon : Dresden, Germany, July 12–17, 2015 : extended abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft e. V., cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — W publikacji błędnie podano nazwisko autora: Bazewicz Stanisaw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modification of coal tar pitch – based binders by silicon carbide nanoparticles for synthetic carbon and graphite manufacture / Maciej GUBERNAT, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 kwietnia 2016 / oprac. Lidia Kurzeja. — [Polska : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-63555-49-8. — S. 22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modification of pitch-based carbon binders with ceramic nanoparticles for the manufacture of synthetic carbon and graphite materials / Maciej GUBERNAT, Katarzyna Jasińska, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon materials in science and technology : the 9\textsuperscript{th} Torunian carbon symposium : 14–18 September 2014, Toruń : book of abstracts. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2014]. — ISBN: 978-83-231-3281-3. — S. 83–84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modyfikacja powierzchni węgli w celu uzyskania spiekalnych materiałów węglowych[Carbons surface modification in order to obtain a sintered carbon materials] / Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Piotr SZATKOWSKI, Maciej GUBERNAT, Tomasz LIS, Janusz Tomala, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 kwietnia 2016 / oprac. Lidia Kurzeja. — [Polska : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-63555-49-8. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Raman studies of the interactions of fibrous carbon nanomaterials with albumin / Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Krzysztof Morajka, Ewa STODOLAK-ZYCH, Elżbieta DŁUGOŃ, Maria Dużyja, Tomasz LIS, Maciej GUBERNAT, Magdalena ZIĄBKA, Marta BŁAŻEWICZ // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2018 vol. 196, s. 262–267. — Bibliogr. s. 266–267, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-07. — ICAVS9 : international conference on Advanced vibrational spectroscopy : Victoria, June 11-16, 2017. — tekst: https://goo.gl/azkr2p

 • keywords: carbon nanomaterials, Raman microspectroscopy, human serum albumin (HSA), multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), pyrolytic carbon C (CVD), carbon nano fibers (CNFs)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.saa.2018.02.027

18
19
20
 • Węglowe kompozyty ziarniste modyfikowane nanocząstkami węglika krzemu[Carbon granular composites modified with silicon carbide] / Maciej GUBERNAT, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe: postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu ; Kompozyty – polimery – nauka – przemysł'2017 : X jubileuszowa konferencja nukowo-techniczna ; III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 4–7 kwietnia 2017, Ustroń-Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-63555-52-8. — S. 42. — Bibliogr. s. 42. — M. Gubernat, A. Frączek-Szczypta, S. Błażewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zwiększenie efektywności zakotwienia sprężonych taśm CFRP stosowanych w konstrukcjach budowlanych[Augmentation of anchorage efficiency of prestressed CFRP plates used in building constructions] / Maciej GUBERNAT, Tomasz LIS, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Kompozyty-Nauka-Przemysł'2014 : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 3–5 grudnia 2014, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Toruń : Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-6355-41-2. — S. 36. — Bibliogr. s. 36. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: