Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Grzesiak, dr inż.

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9090-4702

ResearcherID: T-1134-2017

Scopus: brak

PBN: 913540

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych[CAF as a path to TQM in public institutions] / Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zarządzanie Jakością ; ISSN 1734-3534. — 2010 nr 3–4, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skaliEconomic assessment of coal gasification technologies with particular focus on sequential compound option to wait and growth option / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: wycena, zgazowanie węgla, analiza opcji rzeczowych, wartość strategiczna ROV (XNPV), sekwencyjne opcje składane, model wyceny

  keywords: valuation, appraisal model, sequential compound options, IGGC coal gasification, real option analysis, the strategic value ROV (XNPV)

3
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych – przegląd stosowanych podejśćEconomic assessment of coal gasification technologies using real option analysis – review of applied approaches / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 89, s. 143–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, analiza opcji rzeczowych, elastyczność decyzyjna, wartość strategiczna (XNPV), model wyceny

  keywords: coal gasification, real options analysis, managerial flexibility, valuation model, the strategic value (XNPV)

4
 • Emisyjność technologii naziemnego zgazowania węgla ukierunkowanych na wytwarzanie energii elektrycznejThe emissivity of technologies of ground-based coal gasification focused on electricity production / Paweł GRZESIAK // W: Innowacje technologiczne procesów produkcji w ochronie środowiska : monografia / red. Wioletta M. Bajdur, Joanna Kulczycka ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63500-55-9. — S. 68–80. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, gaz syntezowy, oczyszczanie syngazu, IGCC

  keywords: coal gasification, synthesis gas, syngas cleaning, IGCC

5
6
 • Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznymThe concept of statistical process control application in the energy sector / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński, Radosław KAPŁAN, Paweł GRZESIAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2017 nr 6, s. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: karty kontrolne, sektor energetyczny, zarządzanie jakością, zdolność procesu, statystyczne sterowanie procesem

  keywords: energy sector, quality management, process capability, statistical process control, control charts

7
 • Mechanizmy wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych zgazowania węgla – przegląd rozwiązań światowychSupport mechanisms of coal gasification investments overview of global solutions / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 99–114. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, polityka przemysłowa, pomoc publiczna, finansowe mechanizmy wsparcia

  keywords: coal gasification, industrial policy, public assistance, financial support mechanisms

8
 • Metan - paliwo gazowe do pojazdów : technologia CNG[Methane - gas fuel to vehicles : CNG technology] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 87, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0672). — Bibliogr. s. 85–88. — ISBN: 978-83-7464-919-3. — Na dołączonym CD-ROM-ie model finansowy "cng_model_v31" (arkusz Exel)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Metodyka wyceny technologii zgazowania węgla w analizie opcji rzeczowychValuation methodology of coal gasification technologies in the real options analysis / Paweł GRZESIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wycena, zgazowanie węgla, opcje rzeczowe, wartość strategiczna

  keywords: coal gasification, valuation, real options, strategic value

10
 • Modele Data Envelopment Analysis (DEA) wykorzystywane do oceny efektywności energochemicznego przetwórstwa węglaData envelopment Analysis (DEA) models used to efficiency evaluation of the energo-chemical coal processing / Piotr ŁEBKOWSKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2, s. 43–59. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, zgazowanie węgla, ocena efektywności, DEA, analiza obwiedni danych

  keywords: clean coal technologies, coal gasification, DEA, Data Envelopment Analysis, efficiency evaluation

11
 • Ocena efektywności ekonomicznej wybranych technologii zgazowania węglaAssessment of economic selected coal gasification technologies / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Michał Kopacz // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 R. 59 nr 4, s. 202–213. — Bibliogr. s. 212–213

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, miary i ocena efektywności ekonomicznej

  keywords: coal gasification, measures an economic effectiveness

12
 • Ocena ekonomiczna wytwarzania metanolu przez zgazowanie węglaEconomic assessment of methanol production by coal gasification / Michał Kopacz, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Dominik Kryzia // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 1, s. 130–137. — Bibliogr. s. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Ocena ekonomiczna wytwarzania wodoru przez zgazowanie węglaEconomic assessments of hydrogen production by coal gasification / Michał Kopacz, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Dominik Kryzia // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 2, s. 241–249. — Bibliogr. s. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Potential support mechanisms of clean coal technology investmentsPotencjalne mechanizmy wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z czystymi technologiami węglowymi / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 214–225. — Bibliogr. s. 224–225, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, mechanizmy wsparcia, wsparcie finansowe, zgazowanie węgla

  keywords: clean coal technologies, support mechanisms, coal gasification, financial support

15
 • Prototypes of a Web system for citizen provided information, automatic knowledge extraction, knowledge management and GIS integration / Antoni LIGĘZA, Weronika T. ADRIAN, Sebastian ERNST, Grzegorz J. NALEPA, Marcin SZPYRKA, Michał Czapko, Paweł GRZESIAK, Marcin Krzych // W: Multimedia communications, services and security : 4th international conference MCSS 2011 : Krakow, Poland, June 2–3, 2011 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 + CD. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 149). — ISBN: 978-3-642-21511-7. — S. 268–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • keywords: knowledge management, security, GIS, INDECT, citizens

16
 • Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznejUsing the CAF self-assessment model in public administration / Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznejUsing the CAF self-assessment model in public administraction / Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // W: Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-476-1. — S. 111–[125]. — Bibliogr. s. 124–[125], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Zgazowanie węgla : uwarunkowania, efektywność i perspektywy rozwoju[Coal gasification – conditions, effectiveness and perspectives for development] / pod red. Krzysztofa KWAŚNIEWSKIEGO i Michała Kopacza ; aut.: Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 227, [1] s., 10 k. złoż.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 223–[228]. — ISBN: 978-83-7464-831-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych