Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Zając, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali narzędziowej z niklemThe kinetic of phase transformations of undercooled austenite in tool steel containing nickel / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA, Katarzyna Skoczylas // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — ISBN10: 8385982310. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 217, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stalach nadeutektoidalnych $Ni-Cr-Mo$ zawierających 0,79 i 1,21\% $C$The kinetics of undercooled austenite phase transformations in hypereutectoid $Ni-Cr-Mo$ steels with 0,79 and 1,21\% $C$ / Katarzyna SKOCZYLAS, Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 19–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz.. — Toż w: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stalach podeutektoidalnych $Ni-Cr-Mo$ zawierających $0,1$ i $0,31\%C$The kinetics of undercooled austenite phase transformations in hypo-eutectoid $Ni-Cr-Mo$ steels with $0,1$ and $0,31\%C$ / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — ISBN10: 83-86256-70-2. — S. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz.. — Toż w: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji [Dokument elektroniczny] / AP im. KEN w Krakowie IT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IT AP im. KEN, 2005. — 1 dysk optyczny. — (Monografia / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Techniki). — S. 80–85. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 85, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kinetyka przemian fazowych przy odpuszczaniu stali Ni-Cr-Mo zawierających $0,10 \div 1,21$ \% węglaThe kinetics of phase transformations during tempering of Ni-Cr-Mo steels containing $0.10 \div 1.21$ wt. \% of carbon / Jerzy PACYNA, Grzegorz ZAJĄC, Robert DĄBROWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 3, s. 133–138. — Bibliogr. s. 138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowa technologia obróbki cieplnej żeliwa steroidalnego chromowo-niklowego[The new heat treatment technology of spheoroidal chromium-nickel cast iron] / Jerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK, Grzegorz ZAJĄC // W: „Kierunki rozwoju produkcji walców” : IX [dziewiąta] konferencja naukowo-techniczna : 13.III.–15.III.2002 Wisła-Malinka : materiały konferencyjne / red. nauk. Henryk Dyja ; koleguim red. Henryk Bala [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2002. — (Seria: Metalurgia ; nr 23). — Na k. tyt. dod.: 120 lat Huty Buczek S. A.. — Opis częśc. wg okł. — S. 9–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Odporność na pękanie stali Ni-Cr-Mo zawierających 0,10 i 0,31\% CFracture toughness of Ni-Cr-Mo steels with 0,10 and 0,31\% C / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 111–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz.. — Toż. W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. - [Kraków : AGH, 2005].- 1 dysk optyczny. - S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przemiany przechłodzonego austenitu w stalach o zróżnicowanym stężeniu nikluThe transformations of undercooled austenite in variable Ni content steels / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 443–445. — Bibliogr. s. 445. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004 / Politechnika Świętokrzyska. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • słowa kluczowe: wykres CTPc, nikiel, przemiana perlityczna, przemiana bainityczna

  keywords: CCT diagram, nickel, pearlitic transformation, bainitic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przemiany przy odpuszczaniu w stali narzędziowej z niklemThe transformations during tempering in tool steel containing nickel / Katarzyna Skoczylas, Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: Inżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — Opis. częśc. wg okł.. — S. 75–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The effect of nickel on mechanical properties of structural steels model alloys / ZAJĄC G., PACYNA J. // W: CAM3S'2005 : CAMMMS Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : programme and abstracts of the eleventh international scientific conference : 6\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} December 2005 Gliwice–Zakopane / ed. L. A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. — Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. — Na okł. dodatkowo: COMMENT accompanying event. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 67. — Pełny tekst W: CAM3S'2005 [Dokument elektroniczny] : Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : 6\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} December Gliwice–Zakopane : proceedings of the eleventh international scientific conference : COMMENT accompanying event. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ed. Leszek A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. - Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 1061–1065. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 1065, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The kinetics of phase transformations during tempering in structural steels with nickel / G. ZAJĄC, J. PACYNA // W: AMME'2005 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : proceedings of the 13th international scientific conference : Gliwice–Wisła, Poland, May 16–19, 2005 / ed. Leszek A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences – Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — ISBN10: 8389728117. — S. 719–722. — Bibliogr. s. 722, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • The kinetics of phase transformations during tempering in structural steels with nickel / ZAJĄC G., PACYNA J. // W: COMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — Na s. tyt. dod.: The worldwide congress 'COMMENT'2005' on the occasion of the 60\textsuperscript{th} anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. — S. 130. — Pełny tekst W: COMMENT [Dokument elektroniczny] : worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : 8\textsuperscript{th} international conference on Advances in Materials and Processing Technologies AMPT'2005 ; 13\textsuperscript{th} international scientific conference on Achievements of Mechanical and Materials Engineering AMME'2005 ; 7\textsuperscript{th} international conference on Computer Integrated Manufacturing – Intelligent Manufacturing Systems CIM'2005 ; 10\textsuperscript{th} jubilee countrywide conference on Contemporary Achievements in Materials Science CAMS'2005 ; international scientific conference on Environmental Friendly Technologies ENT'2005 ; 46\textsuperscript{th} international scientific conference on Foundry – Solidification and Crystallisation of Metals FOUND'2005 ; 3\textsuperscript{rd} scientific conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering MMME'2005 : 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2005, Gliwice–Wisła, Poland : proceedings : short papers. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ed. L. A. Dobrzański ; Politechnika Śląska. - 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 719–722. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 722, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Własności mechaniczne stali ${Ni-Cr-Mo}$ zawierających 0,10–0,79\%${C}$Mechanical properties of ${Ni-Cr-Mo}$ steels containing 0,10–0,79\%${C}$ / Jerzy PACYNA, Grzegorz ZAJĄC, Robert DĄBROWSKI // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-87139-56-1. — S. 40–45. — Bibliogr. s. 44–45, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ niklu na kinetykę przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stalach konstrukcyjnychThe effect of nickel on the kinetic phase transformations of undercooled austenite in constructional steel / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 143–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ niklu na przemiany fazowe przy nagrzewaniu w stalach konstrukcyjnychEffect of nickel on the phase transformations during heating in structural steels / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10:  8391753913. — S. 163–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ obróbki cieplnej na strukturę żeliwa sferoidalnego chromowo-niklowegoThe influence of heat treatment on structure of spheroidal chromium-nickel cast iron / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Grzegorz ZAJĄC // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5.X.2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicjatyw Ekologicznych], [2001]. — S. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ temperatury austenizowania na strukturę i twardość narzędziowej stali $Ni-Cr-Mo$Influence of austenitizing temperature on structure and hardness of tool steel containing $Ni-Cr-Mo$ / Katarzyna SKOCZYLAS, Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 9, s. 79–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Summ.. — Laureaci VII edycji konkursu DIAMENTY AGH : [publikacje laureatów VII edycji konkursu „Diamenty AGH” na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2004/2005] / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnicwo STN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: