Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Tęcza, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8075-6526 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55861279000

PBN: 5e709208878c28a04738ee4b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
2
 • Badanie mikrostruktury staliwa $Cr-Ni-Nb$ z mikrododatkami przeznaczonego na rury dla instalacji petrochemicznych[Microstructural investigations of $Cr-Ni-Nb$ cast steel with microelements used as tubes for petrochemical installations] / Renata ZAPAŁA, Jan GŁOWNIA, Wiktoria RATUSZEK, Grzegorz TĘCZA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 431–436. — Bibliogr. s. 436, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Changes in abrasive wear resistance during Miller test of high-manganese cast steel with niobium carbides formed in the alloy matrix / Grzegorz TĘCZA // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2021 vol. 11 iss. 11 art. no. 4794, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-24. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/11/4794/pdf

 • keywords: abrasion, high-manganese cast steel, primary carbides, microstructure , hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app11114794

5
 • Changes in impact strength and abrasive wear resistance of cast high manganese steel due to the formation of primary titanium carbides / G. TĘCZA, R. ZAPAŁA // W: KiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6\textsuperscript{th}–8\textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne = ”Solidification and crystallization of metals 2017” : 58\textsuperscript{th} international scientific conference ; 25\textsuperscript{th} international defence industry exhibition MSPO 2017 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: microstructure, abrasion, microhardness, primary carbides, impact strength, cast high-manganese steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Charakterystyka połączeń spawanych w modyfikowanym staliwie $Cr-Ni-Nb$ odlewanym odśrodkowoCharacteristics of joints welded in centrifugally cast inoculated $Cr-Ni-Nb$ steel / Grzegorz TĘCZA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 t. 57 nr 6, s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka stali na odlewy[Characterization of steel for castings] / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Renata ZAPAŁA, Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Paulina MALATYŃSKA, Ireneusz Telejko, Maciej Brzeziński. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 233, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1718). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka strukturalna staliwa $Cr-Ni$ z mikrododatkami[Structural characterization of $Cr-Ni$ cast steel with microadditives] / Renata ZAPAŁA, Grzegorz TĘCZA // W: Spolupráce = Współpraca 2005 : XI międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich: Zakopane–Kościelisko 7–9 kwietnia 2005 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Odlewnicza Izba Gospodarcza, Krakowskie Zakłady Odlewnicze ZREMB, Strojnícka Fakulta Žilinskiej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, VŠB-Technická univerzita Ostrawa. Katedra slévárenství. — [Kraków : CCNS Sp. z o. o.], [2005]. — S. 183–188. — Bibliogr. s. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Charakterystyka wytrzymałościowa i strukturalna staliwa $Cr25-Ni32-Nb$ modyfikowanego $Ti, Zr$, i $Ce$, odlewanego metodą odśrodkową[Yield strenght and structural characterization of $Cr25-Ni32-Nb$ steel modified by $Ti, Zr, Ce$ and cast by centrifugal method] / Grzegorz TĘCZA, Jan GŁOWNIA, Grzegorz BOCZKAL, Renata ZAPAŁA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 329–334. — Bibliogr. s. 334, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of CaSiAl modification on the microstructure and mechanical properties of low-carbon microalloyed cast steel with $0.04\%$ Nb and $0.07\% V$ / Barbara KALANDYK, Renata ZAPAŁA, Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 369–370. — Bibliogr. s. 370. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: microstructure, nonmetallic inclusions, low-carbon microalloyed cast steel, mechanical property

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Effect of inoculation on high temperature plastic properties of the centrifugally cast $Cr-Ni-Nb$ steel / G. TĘCZA, J. GŁOWNIA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 4, s. 209–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/Helebl

 • keywords: centrifugal casting, columnar and equiaxial structure, austenitic Cr-Ni-Nb cast steel, high-temperature mechanical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Inoculation-induced change in carbides content in the columnar and equiaxed structure of centrifugally cast tubes from ${32Ni-25Cr-Nb}$ steelZmiany ilości węglików w strukturze kolumnowej i równoosiowej rur odlewanych odśrodkowo ze staliwa ${32Ni-25Cr-Nb}$ wywołane jego modyfikacją / Grzegorz TĘCZA, Sebastian SOBULA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2011 vol. 37 no. 2, s. 179–184. — Bibliogr. s. 183–184. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-02/metalur07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kształtowanie plastyczności i wytrzymałości w maksymalnej temperaturze pracy staliwa Cr-Ni-Nb odlewanego odśrodkowo przez modyfikację składu chemicznegoForming of ductility and strength – at a maximum operating temperature – of centrifugally cast Cr-Ni-Nb steel – by the modification of its chemical composition / Grzegorz TĘCZA, Renata ZAPAŁA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 t. 59 nr 3, s. 120–124. — Bibliogr. s. 124. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Microstructure and hardness of high vanadium martensitic cast steel for wear resistant applications / Grzegorz TĘCZA, Łukasz Rogal, Jan GŁOWNIA, Jan Dutkiewicz // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 475–476. — Toż na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: microstructure, carbides, cast steel, wear resistant, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Microstructure of cast high-manganese steel containing titanium / G. TĘCZA, A. GARBACZ-KLEMPKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 4, s. 163–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • keywords: microstructure, microhardness, primary carbides, innovative foundry technologies and materials, cast high-manganese steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modyfikacja staliwa niskostopowego $Cr-Mn-Si-Ni-Mo$ borem, tytanem i MZR[Grain refinement of low alloy $Cr-Mn-Si-Ni-Mo$ cast steel, with boron, titanium and rare elements additions] / Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Oswald Krasa, Wojciech Wajda // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • słowa kluczowe: modyfikacja staliwa, staliwo niskostopowe, właściwości mechaniczne staliwa, obróbka cieplna staliwa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modyfikacja staliwa niskostopowego Cr-Mn-Si-Ni-Mo borem, tytanem i MZRGrain refinement of low alloy Cr-Mn-Si-Ni-Mo cast steel with boron, titanium and rare elements additions / S. SOBULA, G. TĘCZA, O. Krasa, W. Wajda // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 153–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modyfikacja staliwa, staliwo niskostopowe, właściwości mechaniczne staliwa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Możliwości usuwania azotu i tlenu podczas argonowania stali HadfieldaPossibility of reducing of nitrogen and oxygen contents during argon stirring of Hadfield steel / Jan GŁOWNIA, S. SOBULA, Z. Sierant, G. FURGAŁ, A. Pietrzak, G. TĘCZA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2003 t. 53 nr 9, s. 319–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-eng.

 • słowa kluczowe: odlew, odlewnictwo, masa formierska, stal Hadfielda, argonowanie

  keywords: foundry, cast, mouldings sand, Hadfield steel, argon stirring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Odporne na zużycie wybrane staliwa z węglikami Ti, Nb, V, W i MoSelected wear resistant cast steels with Ti, Nb, V, W and Mo carbides / Grzegorz TĘCZA. — Katowice, Gliwice : Wydawnictwo Komisja Odlewnictwa PAN, 2019. — 126 s.. — Bibliogr. s. 117–122, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-63605-41-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Odporność na zużycie staliwa niskostopowego z zawartością austenitu szczątkowego[Influence of retained austenite on wear resistance of low allyed steel] / Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Jan GŁOWNIA // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 163–168. — Bibliogr. s. 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Resistance to abrasive wear and volume fraction of carbides in cast high-manganese austenitic steel with composite structure / G. TĘCZA, J. GŁOWNIA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 iss. 4, s. 129–133. — Bibliogr. s. 133, Abstr.

 • keywords: microstructure, cast high-manganese steel, vanadium carbides, resistance to abrasive wear, solution treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Stabilizacja mikrostruktury staliwa Hadfielda w podwyższonej temperaturze w obecności chromuStabilisation of the Hadfield cast steel microstructure at increased temperatures in the presence of chromium / Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 t. 59 nr 3, s. 132–137. — Bibliogr. s. 137. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: