Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Szaciłowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-0469-7699 połącz konto z ORCID

ResearcherID: F-6528-2019

Scopus: 57193773519

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka gamma radionuklidów w glebach pobranych z obszarów chronionych Polski Południowej[Gamma radionuclides in soil samples taken from natural reserves in southern Poland] / K. SZARŁOWICZ, M. STOBIŃSKI, G. SZACIŁOWSKI, B. KUBICA // W: VII krajowa konferencja radiochemii i chemii jądrowej : Lublin, 17-20 kwietnia 2016 r. : streszczenia. — [Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2016]. — ISBN: 978-83-65133-04-5. — S. 39. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Determination of the radioactivity of artificial $^{137}Cs$ and natural $^{40}K$ and selected heavy metals in Tatra Mountains / Barbara KUBICA, Marcin STOBIŃSKI, Grzegorz SZACIŁOWSKI, Katarzyna SZARŁOWICZ // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 129

 • keywords: radioactivity, 137Cs, Tatra Mountains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Ocena zawartości sztucznego radionuklidu 137Cs oraz naturalnego 40K na obszarze Beskidu Wyspowego[Determination of concentration of artificial radionuclide 137Cs and natural 40K in the area of Beskid Wyspowy] / Grzegorz SZACIŁOWSKI, Katarzyna SZARŁOWICZ, Barbara KUBICA // W: Współczesne problemy ochrony środowiska III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-942601-3-2. — S. 273–282. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago [2015-12-21]. — Bibliogr. s. 282, Streszcz.. — Tekst dostępny w zakładce: Współczesne problemy ochrony środowiska III

 • słowa kluczowe: radionuklidy, zanieczyszczenie środowiska, spektrometria gamma, 137Cs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Określenie zawartości sztucznego gamma radionuklidu $^{137}Cs$ i naturalnego $^{40}K$ w próbkach gleby pobranej z niecek stawów tatrzańskich[Determination of the concentrations of artificial gamma radionuclide $^{137}Cs$ and natural $^{40}K$ in soil samples taken from lakes basins in Tatra Mountains] / B. KUBICA, M. STOBIŃSKI, G. SZACIŁOWSKI, K. SZARŁOWICZ // W: VII krajowa konferencja radiochemii i chemii jądrowej : Lublin, 17-20 kwietnia 2016 r. : streszczenia. — [Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2016]. — ISBN: 978-83-65133-04-5. — S. 29. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Oznaczenia radionuklidów naturalnych i sztucznych w osadach dennych wybranych stawów górskichDetermination of concentration of natural and artificial radionuclides in sediments taken from selected mountain lakes / Grzegorz SZACIŁOWSKI // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 16

 • słowa kluczowe: radionuklidy, osady denne, metody radiometryczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Preliminary characterization of the radioactivity in sediments taken from Jamske Pleso Lake (Slovakia)Wstępna ocena zawartości radionuklidów w osadzie dennym pobranym z Jamskiego Stawu (Słowacja) / Grzegorz SZACIŁOWSKI, Katarzyna SZARŁOWICZ, Barbara KUBICA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2018 vol. 25 no. 2, s. 215–222. — Bibliogr. s. 221–222, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://ecesociety.com/ecological-chemistry-and-engineering-a-ece-a/

 • słowa kluczowe: osady denne, Jamski Staw, sztuczne i naturalne radionuklidy, radioekologia

  keywords: sediments, Jamskie Pleso, artificial and natural radionuclides, radioecology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2428/ecea.2018.25(2)19

9
 • Radioaktywność naturalnych izotopów promieniotwórczych w produktach spalania węgli energetycznych[The radioactivity of natural radioisotopes in combustion products from fossil-fuels power generation] / M. STOBIŃSKI, K. SZARŁOWICZ, G. SZACIŁOWSKI, B. KUBICA // W: VII krajowa konferencja radiochemii i chemii jądrowej : Lublin, 17-20 kwietnia 2016 r. : streszczenia. — [Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2016]. — ISBN: 978-83-65133-04-5. — S. 36. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Radionuklidy w profilach głębokościowych osadów dennych pobranych z Jamskiego Stawu (Tatry Wysokie, Słowacja)[Radionuclides in sediments core samples taken from Jamske pleso lake (High Tatra, Slovakia)] / G. SZACIŁOWSKI, K. SZARŁOWICZ, M. STOBIŃSKI, B. KUBICA // W: Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie : [20.06.2017, Lublin, Polska] / pod red. Doroty Kołodyńskiej ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii, MNiSW. — Lublin : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-939465-9-4. — S. 218–221. — Bibliogr. s. 221, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rozkład $^{137}Cs$ w glebach na wybranym obszarze chronionym Małopolski[$^{137}Cs$ in soils taken from selected preserved area of Lesser Poland] / Grzegorz SZACIŁOWSKI, Katarzyna SZARŁOWICZ // W: ChemSession'15 : XII warszawskie seminarium doktorantów chemików : Warszawa, 8 maja 2015 : streszczenia / Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2015. — ISBN: 978-83-60988-21-3. — S. 193. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sztuczna promieniotwórczość osadów dennych pobranych z jezior górskich[The artificial radioactivity of bottom sediments taken from high altitude mountain lakes] / G. SZACIŁOWSKI, K. SZARŁOWICZ, B. KUBICA // W: Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie : [ogólnopolska konferencja] : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kołodyńskiej ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii, MNiSW. — Lublin : [s. n.], 2016. — ISBN: 978-83-939465-8-7. — S. 279–281. — Bibliogr. s. 281, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Tracking human impact in a mining landscape using lake sediments : a multi-proxy palaeolimnological study / Peter Bitušik, [et al.], Katarzyna SZARŁOWICZ, Grzegorz SZACIŁOWSKI, [et al.] // Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology ; ISSN 0031-0182. — 2018 vol. 504, s. 23–33. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-27

 • keywords: pollen, diatoms, man-made reservoirs, water-level oscillation, chironmids, cladocerans

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.palaeo.2018.04.021

15
 • Use of $^{210}Po$ in geochronology research / Grzegorz SZACIŁOWSKI, Katarzyna SZARŁOWICZ // W: 9th GeoSymposium of young researchers Silesia 2016 : Kroczyce, 31.08–02.09.2016 / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Poland : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-934005-9-1. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie alfa spektrometrii w badaniach osadów dennych[Application of alpha spectrometry in studies on sediments] / G. SZACIŁOWSKI, P. Bitusik, K. SZARŁOWICZ // W: Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie : [ogólnopolska konferencja] : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kołodyńskiej ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. — Lublin : [s. n.], 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-939465-4-9. — S. 90–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie radionuklidów w określeniu wieku osadów dennych[Application of radioisotopes in sediments dating] / K. SZARŁOWICZ, G. SZACIŁOWSKI, B. KUBICA // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii. — Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017. — ISBN: 978-83-945225-3-7. — S. 600–602. — Bibliogr. s. 602, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zawartość naturalnych radioizotopów w osadach dennych wybranych jezior górskich[The content of natural radioisotopes in sediments taken from selected mountain lakes] / G. SZACIŁOWSKI, K. SZARŁOWICZ, M. STOBIŃSKI, B. KUBICA // W: Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie : [25.06.2017, Lublin, Polska] : praca zbiorowa / pod red. Doroty Kołodyńskiej ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii. — Lublin : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-945225-5-1. — S. 166–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zawartość radionuklidów w węglach energetycznych i produktach ich spalania[Concentration of radionuclides in energetic coals and products of their combustion] / M. STOBIŃSKI, K. SZARŁOWICZ, G. SZACIŁOWSKI, M. Pater, K. Pliszka, M. Staniec // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. — Lublin : [s. n.], 2015. — Dla całości: ISBN 978-83-939465-5-6. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-939465-7-0. — S. 653–663. — Bibliogr. s. 663, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zawartość sztucznego gamma radionuklidu $^{137}Cs$ w próbkach gleby pobranej z wybranych niecek stawów tatrzańskich[Determination of the concentrations of artificial gamma radionuclide $^{137}Cs$ in soil samples taken from lakes basins in Tatra Mountains] / B. KUBICA, M. STOBIŃSKI, G. SZACIŁOWSKI, F. Jędrzejek, K. SZARŁOWICZ // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii. — Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017. — ISBN: 978-83-945225-3-7. — S. 592–599. — Bibliogr. s. 598–599, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zmiany zawartości $^{137}Cs$ w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego[Changes in concentration of $^{137}Cs$ in sediments taken from Zbiornik Dobczycki] / B. KUBICA, K. SZARŁOWICZ, M. STOBIŃSKI, G. SZACIŁOWSKI, J. GOŁAŚ // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. — Lublin : [s. n.], 2015. — Dla całości: ISBN 978-83-939465-5-6. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-939465-7-0. — S. 636–644. — Bibliogr. s. 643–644, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: