Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Smyk, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-0196-9158 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-1386-2017

Scopus: 56556946400

PBN: 5e7092b9878c28a04739b739

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Accounting for the inhomogeneity of deformation in identification of microstructure evolution modelNiejednorodność odkształcenia w identyfikacji modelu rozwoju mikrostruktury / D. Szeliga, R. Kuziak, R. Kopp, G. SMYK, M. PIETRZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 3087–3094. — Bibliogr. s. 3094. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-23. — D. Szeliga - błędna afiliacja: Institute for Ferrous Metallurgy, Gliwice. — tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/105376/edition/91222/content

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amim-2015-0494

2
 • Coupling microstructure evolution model with FE code for numerical simulation of rolling-cooling sequence for rails / SMYK Grzegorz, Kuziak Roman, PIETRZYK Maciej, Frantzke Martin // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 114. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 418–424. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 423–424, Abstr.. — Autor M. Frantzke podany tylko w wersji elektronicznej.

 • keywords: cooling, FE software, users procedures, manufacturing of rails, microstructure evolution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Komputerowa symulacja sekwencji procesu walcowania na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia szyn uwzględniająca własności termomechaniczne oraz rozwój mikrostrukturyNumerical simulation of hot rolling-cooling sequence of rails taking into account thermo-mechanical properties and microstructure development / Grzegorz SMYK, Monika PERNACH, Maciej PIETRZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 6, s. 270–274. — Bibliogr. s. 274

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, walcowanie szyn, kontrolowane chłodzenie, rozwój mikrostruktury

  keywords: microstructure, phase transformation, controlled cooling, rail rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2016.6.2

5
 • Komputerowa symulacja sekwencji procesu walcowania na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia uwzględniająca własności termomechaniczne oraz rozwój mikrostruktury[Numerical simulation of hot rolling-cooling sequence taking into account thermo-mechanical properties and microstructure development] / Grzegorz SMYK, Monika PERNACH, Maciej PIETRZYK // W: Walcownictwo 2014 : procesy – narzędzia – materiały : VI konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 20–22 października 2014 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — ISBN: 978-83-63663-51-3. — S. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz.

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, walcowanie szyn, kontrolowane chłodzenie, rozwój mikrostruktury

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Numerical simulation of microstructure evolution involving recrystallization phenomena during multistep hot strip rolling schedules / Grzegorz SMYK, Danuta SZELIGA // W: KomPlasTech 2017 : XXIV international conference on Computer methods in materials technology : January 15–18, 2017, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. by Danuta Szeliga, Łukasz Rauch ; AGH University of Science and Technology ; Silesian University of Technology. — [Zakopane : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-947091-0-5. — S. 190–192. — Bibliogr. s. 192

 • keywords: recrystallization, cooling, microstructure evolution, PSC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Numerical simulation of rolling-cooling sequence for railsNumeryczna symulacja sekwencji walcowanie-chłodzenie dla szyn / Grzegorz SMYK, Martin Franzke, Roman Kuziak, Maciej PIETRZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 t. 80 nr 8, s. 593–597. — Bibliogr. s. 597

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, mikrostruktura, walcowanie szyn, chłodzenie

  keywords: mechanical properties, microstructure, cooling, rail rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Numeryczne modelowanie rozwoju mikrostruktury stali niskowęglowej podczas wielostopniowej próby ściskaniaNumerical simulation of multistage PSC test including microstructure development for low carbon steel / Grzegorz SMYK, Roman Kuziak, Danuta SZELIGA, Maciej PIETRZYK // W: OMIS' 2015 : Odkształcalność Metali i Stopów : XI konferencja naukowa : 17–20 listopada 2015, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Polska : [s. n.], [2015]. — S. 87–88. — Bibliogr. s. 87–88. — Tekst pol.-ang.. — G. Smyk, D. Szeliga, M. Pietrzyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Symulacja numeryczna rozwoju mikrostruktury uwzględniająca wpływ wydzieleń na zjawiska rekrystalizacji w czasie sekwencji procesów walcowania blachNumerical simulation of microstructure evolution involving influence of precipitates on recrystallization phenomena during hot strip rolling schedules / Grzegorz SMYK, Danuta SZELIGA // W: KomPlasTech 2018 : materiały XXV jubileuszowej konferencji „Informatyka w technologii metali” : Wisła - Jawornik, 21-24 stycznia 2018 : streszczenia prac / ed. Monika Hyrcza-Michalska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2018]. — ISBN: 978-83-65955-05-0. — S. 45–47. — Bibliogr. s. 47. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rekrystalizacja, chłodzenie, rozwój mikrostruktury, wydzielenia, PSC

  keywords: recrystallization, cooling, microstructure evolution, precipitates, PSC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Thermal-mechanical-microstructural model of rolling and cooling of railsCieplno-mechaniczno-mikrostrukturalny model walcowania i chłodzenia szyn / Grzegorz SMYK, Monika PERNACH, Mateusz AMBROZIŃSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2015 vol. 15 no. 3, s. 416–426. — Bibliogr. s. 425–426, Abstr., Streszcz.

 • keywords: modelling, controlled cooling, validation, pearlitic steels, rails

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Universal interface implementation for a multiscale model of hot strip rolling schedules / Grzegorz SMYK, Danuta SZELIGA // W: YIC 2019 [Dokument elektroniczny] : 5\textsuperscript{th} ECCOMAS Young Investigators Conference : September 1–6, 2019, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. by Konrad Perzyński, Krzysztof Bzowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : AKNET, [2019]. — S. 396–398. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://yic2019.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2019/08/YIC2019_book_of_abstracts.pdf [2019-09-06]. — Bibliogr. s. 397

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: