Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Smoła, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0587-9125 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 35226606500

PBN: 5e70920b878c28a04738f006

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Badanie składu fazowego zgorzelin powstających na materiałach powłokowych z układu $Ni-Al$ utlenianych w temperaturze $1150^{\circ}$C metodą spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS)Investigation of the phase composition of the oxide scales grown on the $Ni-Al$ system bond coat materials oxidized in $1150^{\circ}$C using photoluminescence spectroscopy (PLS) / Grzegorz SMOŁA, Jerzy JEDLIŃSKI, Marek NOCUŃ, Anna RAKOWSKA, Jean-Luc Grosseau-Poussard, Gilles Bonnet, Brian M. Gleeson // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 R. 54 nr 6, s. 335–337. — Bibliogr. s. 337. — G. Smoła, J. Jedliński, M. Nocuń, A. Rakowska – afiliacja: Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Analiz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011

 • słowa kluczowe: spektroskopia fotoluminescencyjna, utlenianie wysokotemperaturowe, materiały powłokowe Ni-Al, zgorzelina ochronna alfa-Al2O3

  keywords: photoluminescence spectroscopy, high temperature oxidation, Ni-Al bond coats, alpha-Al2O3 protective scale

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Characteristic of cyclic oxidation of chosen austenitic steels in a steam atmosphereCharakterystyka cyklicznego utleniania w parze wodnej wybranych stali austenitycznych / Barbara Kościelniak, Grzegorz SMOŁA, Zbigniew GRZESIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2016 vol. 59 nr 1, s. 2–5. — Bibliogr. s. 5

 • słowa kluczowe: para wodna, utlenianie cykliczne, stale austenityczne

  keywords: austenitic steels, steam, cyclic oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2016.1.1

3
4
5
6
7
8
9
 • High-temperature resistance of the austenitic stainless steels used for exhaust systems in cars with combustion enginesŻaroodporność stali austenitycznych do produkcji układów wydechowych pojazdów o napędzie spalinowym / Grzegorz SMOŁA, Zuzanna Majewska, Zbigniew GRZESIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11, s. 429–431. — Bibliogr. s. 431

 • słowa kluczowe: wstrząsy cieplne, utlenianie, stale żaroodporne

  keywords: oxidation, thermal shocks, high temperature resistivity steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.11.16

10
11
 • Influence of thin Cr-based metallic coatings on the high-temperature oxidation of valve steels / Monika DROŻDŻ, Grzegorz SMOŁA, Karol KYZIOŁ, Zbigniew Jurasz, Zbigniew GRZESIK // W: 18\textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł.. — S. 27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 27

 • keywords: oxidation, thermal cycling, high temperature corrosion, valve steel, metal coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kinetics and mechanism of high-temperature reduction of NiS and CoS sulphides / Grzegorz SMOŁA, Krzysztof Pasterak, Zbigniew GRZESIK // W: ICMT24 [Dokument elektroniczny] : 24 mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah : 28.–30. september 2016, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 24\textsuperscript{th} international conference on Materials and technology : 28–30 September 2016, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts / ed. by Matjaž Godec [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, cop. [2016]. — Na s. red. pomyłka w roku wydania. — e-ISBN:  978-961-94088-0-3. — S. 192. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icmt24.com/e_files/content/Book%20of%20Abstracts.pdf [2016-09-29]. — Bibliogr. s. 192

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Mechanism of the early oxidation stages of $\beta$-NiAl: unmodified and containing alloyed or implanted additions / Jerzy JEDLIŃSKI, Grzegorz SMOŁA, Marek NOCUŃ, Kazimierz KOWALSKI, Andrzej BERNASIK, Józef CAMRA // W: Vienna [Dokument elektroniczny] : 216\textsuperscript{th} ECS Meeting : Vienna, Austria, October 4–9, 2009 / The Electrochemical Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pennington : ECS, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2009-2). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Metoda markerów w układach z ceramicznym substratem o dużym stężeniu defektów punktowychMarker method in systems containing ceramic substrate with high concentration of point defects / Zbigniew GRZESIK, Grzegorz SMOŁA, Stanisław MROWEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2013 R. 56 nr 11, s. 531–534. — Bibliogr. s. 534

 • słowa kluczowe: eksperyment markerowy, niestechiometria, ceramiczny substrat

  keywords: marker experiment, ceramic substrate, non stoichiometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • New generation of thin coatings in protection against high temperature corrosion / G. SMOŁA, R. GAWEŁ, K. KYZIOŁ, Z. Jurasz, Z. GRZESIK // W: 7\textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 15–16. — Tryb dostępu: http://workshop.ujs.sk/abstracts/ [2018-07-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Non-stoichiometry and diffusion in $(Co, Cr, Fe, Mn, Ni)_{3}O_{4}$ high entropy oxide / M. MISZCZAK, G. SMOŁA, M. STYGAR, J. DĄBROWA, M. DANIELEWSKI, Z. GRZESIK // W: 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface engineering & 4\textsuperscript{th} international workshop on Applied and sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : from 02.06.2019 to 08.06.2019, Koszalin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : Koszalin University of Technology], [2019]. — Ekran [23]. — Tryb dostępu: http://workshop.tu.koszalin.pl/abstracts.html [2019-09-11]

 • keywords: chemical diffusion, spinel structure, deviation from stoichiometry, high entropy oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nowe powłoki żaroodporne SiCO otrzymane na bazie polimerowych prekursorów ceramicznychNew heat-resistant coatings SiCO obtained on the basis of polymer-derived ceramics / Anna NYCZYK-MALINOWSKA, Grzegorz SMOŁA, Zbigniew GRZESIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2017 vol. 60 nr 5, s. 170–174. — Bibliogr. s. 174, Summ.. — Tekst pol.-ang.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: piroliza, stal austenityczna, utlenianie wysokotemperaturowe, powłoka żaroodporna, polimerowe prekursory ceramiczne

  keywords: pyrolysis, high temperature oxidation, austenitic steel, heat resistant scale, polymer-derived ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2017.5.9

21
22
23
 • Oxidation resistance of austenitic steels under thermal shock conditions in an environment containing water vapor / Barbara Koscielniak, Grzegorz SMOŁA, Zbigniew GRZESIK, Adam Hernas // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2018 vol. 37 iss.4, s. 341–350. — Bibliogr. s. 349–350, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-09

  orcid iD
 • keywords: oxidation, water vapor, thermal shocks, austenitic steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/htmp-2016-0209

24
25
 • Oxide scale mechanical failure during thermal cycling of $FeCrAl$-based alloys at high temperaturesMechaniczne niszczenie zgorzelin tlenkowych podczas cyklicznego utleniania stopów $FeCrAl$ w wysokich temperaturach / Jerzy JEDLIŃSKI, Grzegorz SMOŁA, Józef CAMRA, Andrzej BERNASIK, Kazimierz KOWALSKI, Krystian Mazur, Marek NOCUŃ, Anna RAKOWSKA, Günter Borchardt // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2007 R. 28 nr 3–4, s. 778–782. — Bibliogr. s. 782, Abstr.. — AMT 2007 : Advanced Materials & Technologies : XVIII physical metallurgy and materials science conference : 18–21 June 2007, Warsaw, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: