Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Sieklucki, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2925-3071 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6505513950

PBN: 5e70922c878c28a0473911df

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
 • An investigation into the induction motor of Tesla Model S vehicle / Grzegorz SIEKLUCKI // W: SME 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 international Symposium on Electrical Machines : LIV Sympozjum Maszyn Elektrycznych : Andrychów, Poland, 10–13 June 2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — Dod.: ISBN 9781538652091 (USB). — ISBN: 9781538652114 ; e-ISBN: 978-1-5386-5210-7. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr s. 6, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047cx01c2.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8442648

 • keywords: electric vehicles, induction motors, kinematics, mathematical models, engineering education, electromechanical systems, field weakening, Kloss' formula, motor torque, Tesla Model S, traction motors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISEM.2018.8442648

2
 • Analysis of the transfer-function models of electric drives with controlled voltage sourceAnaliza transmitancyjnych modeli napędów elektrycznych ze sterowanym źródłem napięciowym / Grzegorz SIEKLUCKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 7a, s. 250–255. — Bibliogr. s. 255, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: silnik indukcyjny, transmitancja, sterowane źródło napięcia, silnik obcowzbudny prądu stałego, sterowanie wektorowe, bezszczotkowy silnik prądu stałego, BLDC, PMSM, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim

  keywords: induction motor, BLDC, transfer-function, controlled voltage source, separately excited DC motor, vector control, PMSM, brushless DC motor, permanent magnet synchronous motor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatyka napędu[Automation of the drive ] / Grzegorz SIEKLUCKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 274 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 320). — Bibliogr. s. 266–269, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-208-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania naukowe w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii AGH Akademii Górniczo-Hutniczej[Scientific research of the Department of Power Electronics and Energy Control Systems, AGH University of Science and Technology] / Robert STALA, Andrzej FIRLIT, Tomasz DRABEK, Jakub GRELA, Zbigniew MIKOŚ, Adam PENCZEK, Grzegorz SIEKLUCKI, Aleksander SKAŁA, Zbigniew WARADZYN, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof CHMIELOWIEC, Krzysztof PIĄTEK // W: ENiD 2016 : XV sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce : Gliwice – Tarnowskie Góry, 12–14 maja 2016 : materiały / Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki. — Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-911058-2-5. — S. 53–81. — Bibliogr. s. 76–81, Streszcz.

5
 • Control of dynamic system with state variables constraints, applied to DC drive / Tadeusz ORZECHOWSKI, Grzegorz SIEKLUCKI // Systems Analysis, Modelling, Simulation : a journal of mathematical modelling and simulation in systems analysis ; ISSN 0232-9298. — 2000 vol. 38 iss. 3, s. 601–620. — Bibliogr. s. 620, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cyfrowe i ślizgowe sterowanie silnikiem obcowzbudnymDigital and sliding mode control of separately excited motor / BISZTYGA Barbara, SIEKLUCKI Grzegorz, ZDROJEWSKI Antoni, SYKULSKI Rajmund // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 53–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cyfrowe pośrednie sterowanie polowo zorientowane (IFOC) silnikiem indukcyjnymDigital indirect field oriented control (IFOC) of induction motor / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2009 t. 28 z. 1–2, s. 32–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/28-1-2/elektro06.pdf

 • słowa kluczowe: optymalizacja parametryczna, silnik indukcyjny, regulacja cyfrowa, pośrednie sterowanie polowo zorientowane (IFOC)

  keywords: induction motor, parametric optimization, indirect field oriented control (IFOC)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cyfrowy obserwator LQ w układzie 2-masowymDigital LQ observer in two-mass system / Adam Pracownik, Grzegorz SIEKLUCKI, Maciej TONDOS // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2010 t. 29 z. 1–2, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/29-1-2/Elektro_1-2-2010_03.pdf

 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, obserwator zmiennych stanu, układ 2-masowy, połączenie sprężyste, dyskretny problem LQ

  keywords: DC drive, flexible shaft, 2-mass system, state variable observer, discrete time LQ problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Czasy realizacji algorytmów PID2DOF w sterownikach serii S7Speed of the PID algorithm written in Structured Control Language (SCL) / Józef GROMBA, Grzegorz SIEKLUCKI, Sylwester SOBIERAJ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2019 R. 95 nr 9, s. 193–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2019/9/41.pdf

 • słowa kluczowe: PLC, czas obliczeń algorytmu, PID anti-windup, Siemens S7

  keywords: PLC, time of algorithm calculation, PID anti-windup, Siemens S7

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2019.09.41

10
 • Design and modelling of energy conversion with the two-region torque control of a PMSM in an EV powertrain / Grzegorz SIEKLUCKI, Dawid Kara // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 13 art. no. 4887, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-03. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/13/4887/pdf?version=1656934877

 • keywords: control system, vector control, PMSM, field weakening, two-region control of motor torque, constant torque

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15134887

11
12
13
 • Dobór parametrów regulatora prędkości w bezpośrednim sterowaniu momentem silnika indukcyjnegoSpeed controller parameters selection in direct torque control (DTC) / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2005 t. 24 z. 1, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/24-1/elektro09.pdf

 • słowa kluczowe: falownik napięcia, silnik indukcyjny, bezpośrednie sterowanie momentem (DTC), regulacja prędkości kątowej

  keywords: voltage source inverter, induction motor, direct torque control (DTC), angular speed control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Dyskretny model matematyczny napędu prądu stałegoDiscrete-time mathematical model of DC drive / Grzegorz SIEKLUCKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 1, s. 47–51. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, dyskretyzacja, kanoniczna postać Jordana

  keywords: DC drive, discretization, Jordan canonical form

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Linear-quadratic optimization for discrete-time load torque observer / Grzegorz SIEKLUCKI, Maciej TONDOS // W: EPE – PEMC 2004 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} international Power Electronics and Motion Control conference : 2–4 September 2004, Riga, Latvia / The EPE European Power Electronics and Drives Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Latvia : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–3, A71413. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 6.0 ; Microsoft Windows 2000 ; Windows ME ; Windows NT 4.0 ; Windodows XP ; Microsoft. NET Framework Version 1.1 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Abstr.. — Dod. wymagania systemowe: Microsoft Data Access Components 2.6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Loopshaping of motor torque controller / Grzegorz SIEKLUCKI // Archives of Control Sciences ; ISSN 1230-2384. — 2013 vol. 23 no. 2, s. 213–228. — Bibliogr. s. 226–228

 • keywords: robust control, electric drive, II2 controller, parametric optimization, stability region, nonlinear programming, modulus criterion, waterbed effect, weighted sensitivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metoda określenia ruchu pojazdu na podstawie obserwacji przyspieszeńThe method of vehicle motion determination by accelerations measurement / Grzegorz SIEKLUCKI, Andrzej BIEŃ, Józef GROMBA, Sylwester SOBIERAJ // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2017 nr 54, s. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz.. — XLIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 2017 : Częstochowa-Koszęcin, 4–6 września 2017

 • słowa kluczowe: moc, czas próbkowania, wyznaczenie prędkości pojazdu, dynamika ruchu, akcelerometr

  keywords: power, motion dynamics, vehicle speed determination, sampling time, accelerometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metoda regulacji o zmiennej strukturze dla dwumasowego układu napędowegoVariable structure control method of a two-mass drive system / Grzegorz SIEKLUCKI, Maciej TONDOS, Adam Pracownik // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2007 t. 26 z. 1–2, s. 69–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/26-1-2/elektro11.pdf

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, problem LQ, układ 2-masowy, regulacja kaskadowa

  keywords: electric drive, LQ problem, two-mass system, cascade control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metody numeryczne rozwiązania problemu LQ dla napędu prądu stałegoNumerical methods in solution LQ problem for DC drive / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 1, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Model matematyczny napędu z silnikiem indukcyjnym – metoda DTC-SVMMathematical model of induction motor – DTC-SVM method / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2010 t. 29 z. 1–2, s. 33–40. — Bibliogr. s. 39, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/29-1-2/Elektro_1-2-2010_06.pdf

 • słowa kluczowe: model matematyczny, bezpośrednie sterowanie momentem (DTC), silnik indukcyjny klatkowy, metoda wektora przestrzennego w modulacji szerokości impulsu (SVM lub SVPWM)

  keywords: mathematical model, direct torque control (DTC), squirrel cage induction motor, space vector pulse with modulation method (SVM or SVPWM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modele i zasady sterowania napędami elektrycznymi[Models and methods in electrical drives control] / Grzegorz SIEKLUCKI, Barbara BISZTYGA, Antoni ZDROJEWSKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 303 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0585). — Bibliogr. s. 293–298. — ISBN: 978-83-7464-735-9. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Neuronowy obserwator udarowego momentu obciążenia w napędzie prądu stałegoThe neural observer of the load stroke moment in DC motor / Grzegorz SIEKLUCKI // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe (MSN) studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra, 11–12 maja 1998. T. 2, Elektrotechnika i elektronika = 20\textsuperscript{th} international scientific symposium of students and young research workers : Vol. 2, Electronical engineering and electronics / Politechnika Zielonogórska. — [Zielona Góra : PZ ; ALDEC Inc. The Source for EDA Solutions], [1998]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 75–79. — Bibliogr. s. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Od modelu do kodowania współczynników regulatorów w napędach elektrycznych, Cz. 1From model to controller factors coding in electric drives. Pt. 1 / Grzegorz SIEKLUCKI, Tomasz Kołacz, Grzegorz Aksamit // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2008 t. 27 z. 1, s. 37–47. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/27-1/elektro06.pdf

 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, kryteria optymalizacji regulatorów, stałoprzecinkowe przetwarzanie sygnałów

  keywords: DC drive, napędy z silnikami bezszczotkowymi, drives with brushless motors, optimization criterion of controllers, fixed-point signals processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: