Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Sieklucki, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2925-3071

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909828

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Analysis of the transfer-function models of electric drives with controlled voltage sourceAnaliza transmitancyjnych modeli napędów elektrycznych ze sterowanym źródłem napięciowym / Grzegorz SIEKLUCKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 7a, s. 250–255. — Bibliogr. s. 255, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=69247

 • słowa kluczowe: silnik indukcyjny, transmitancja, sterowane źródło napięcia, silnik obcowzbudny prądu stałego, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM), bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC), sterowanie wektorowe

  keywords: induction motor, transfer-function, controlled voltage source, separately excited DC motor, permanent magnet synchronous motor (PMSM), brushless DC (BLDC) motor, vector control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyka napędu[Automation of the drive ] / Grzegorz SIEKLUCKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 274 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 320). — Bibliogr. s. 266–269, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-208-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania naukowe w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii AGH Akademii Górniczo-Hutniczej[Scientific research of the Department of Power Electronics and Energy Control Systems, AGH University of Science and Technology] / Robert STALA, Andrzej FIRLIT, Tomasz DRABEK, Jakub GRELA, Zbigniew MIKOŚ, Adam PENCZEK, Grzegorz SIEKLUCKI, Aleksander SKAŁA, Zbigniew WARADZYN, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof CHMIELOWIEC, Krzysztof PIĄTEK // W: ENiD 2016 : XV sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce : Gliwice – Tarnowskie Góry, 12–14 maja 2016 : materiały / Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki. — Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-911058-2-5. — S. 53–81. — Bibliogr. s. 76–81, Streszcz.

4
 • Cyfrowe i ślizgowe sterowanie silnikiem obcowzbudnymDigital and sliding mode control of separately excited motor / BISZTYGA Barbara, SIEKLUCKI Grzegorz, ZDROJEWSKI Antoni, SYKULSKI Rajmund // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 53–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cyfrowe pośrednie sterowanie polowo zorientowane (IFOC) silnikiem indukcyjnymDigital indirect field oriented control (IFOC) of induction motor / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2009 [wyd. 2011] t. 28 z. 1–2, s. 32–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cyfrowy obserwator LQ w układzie 2-masowymDigital LQ observer in two-mass system / Adam Pracownik, Grzegorz SIEKLUCKI, Maciej TONDOS // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2010 [wyd. 2011] t. 29 z. 1–2, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Dyskretne obserwatory momentu obciążenia w napędach elektrycznychDiscrete-time load torque observers in electric drives / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 14 z. 1, s. 113–132. — Bibliogr. s. 131–132, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-01/Auto08pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Loopshaping of motor torque controller / Grzegorz SIEKLUCKI // Archives of Control Sciences ; ISSN 1230-2384. — 2013 vol. 23 no. 2, s. 213–228. — Bibliogr. s. 226–228

 • keywords: robust control, electric drive, II2 controller, parametric optimization, stability region, nonlinear programming, modulus criterion, waterbed effect, weighted sensitivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda określenia ruchu pojazdu na podstawie obserwacji przyspieszeńThe method of vehicle motion determination by accelerations measurement / Grzegorz SIEKLUCKI, Andrzej BIEŃ, Józef GROMBA, Sylwester SOBIERAJ // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2017 nr 54, s. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz.. — XLIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 2017 : Częstochowa-Koszęcin, 4–6 września 2017

 • słowa kluczowe: moc, czas próbkowania, wyznaczenie prędkości pojazdu, dynamika ruchu, akcelerometr

  keywords: power, motion dynamics, vehicle speed determination, sampling time, accelerometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metoda regulacji o zmiennej strukturze dla dwumasowego układu napędowegoVariable structure control method of a two-mass drive system / Grzegorz SIEKLUCKI, Maciej TONDOS, Adam Pracownik // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2007 t. 26 z. 1–2, s. 69–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1000032i30da0.wbg2.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/26-1-2/elektro11.pdf

 • słowa kluczowe: napęd elektryczny, problem LQ, układ 2-masowy, regulacja kaskadowa

  keywords: electric drive, LQ problem, two-mass system, cascade control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modele i zasady sterowania napędami elektrycznymi[Models and methods in electrical drives control] / Grzegorz SIEKLUCKI, Barbara BISZTYGA, Antoni ZDROJEWSKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 303 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0585). — Bibliogr. s. 293–298. — ISBN: 978-83-7464-735-9. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Od modelu do kodowania współczynników regulatorów w napędach elektrycznych, Cz. 1From model to controller factors coding in electric drives, Pt. 1 / Grzegorz SIEKLUCKI, Tomasz Kołacz, Grzegorz Aksamit // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2008 t. 27 z. 1, s. 37–47. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/mD5JVl

 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, napędy z silnikami bezszczotkowymi, kryteria optymalizacji regulatorów, stałoprzecinkowe przetwarzanie sygnałów

  keywords: DC drive, drives with brushless motors, optimization criterion of controllers, fixed-point signals processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Od modelu do kodowania współczynników regulatorów w napędach elektrycznych, Cz. 2From model to controller factors coding in electric drivers, Pt. 2 / Grzegorz SIEKLUCKI, Tomasz Kołacz, Grzegorz Aksamit // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2009 [wyd. 2011] t. 28 z. 1–2, s. 26–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/28-1-2/elektro05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Optimization of a digital controller and observer in a two-mass system – the LQ problemOptymalizacja cyfrowego regulatora i obserwatora w układzie 2-masowym : problem LQ / Adam Pracownik, Grzegorz SIEKLUCKI, Maciej TONDOS // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 2, s. 341–348. — Bibliogr. s. 348, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=65997

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Optymalizacja obserwatora momentu obciążenia przy kwadratowym wskaźniku jakościOptimization of load torque observer at quadratic performance index / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Maciej TONDOS, Rajmund SYKULSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 R. 84 nr 7, s. 29–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, napęd z silnikiem indukcyjnym, obserwator zmiennych stanu, problem LQ, algebraiczne równanie Riccatiego (ARE)

  keywords: DC drive, induction motor drive, state variables observer, LQ problem, Algebraic Riccatti Equation (ARE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pole placement method for DC motor torque controller / Grzegorz SIEKLUCKI // Archives of Control Sciences ; ISSN 1230-2384. — 2009 vol. 19 no. 3, s. 307–324. — Bibliogr. s. 323–324, Summ.

 • keywords: electric drive, oscillatory element, pole placement, brushless DC (BLDC) motor, state-space, separately excited DC motor (brush), normalized bessel polynomials, motor torque controller

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Porównanie regularności próbkowania przetworników analogowo-cyfrowych stosowanych w akcelerometrach wybranych urządzeń mobilnychA comparison of sample time regularity in analog-to-digital converters used in accelerometers for selected mobile devices / Grzegorz SIEKLUCKI, Andrzej BIEŃ, Sylwester SOBIERAJ, Józef GROMBA // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2017 nr 54, s. 207–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz.. — XLIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 2017 : Częstochowa-Koszęcin, 4–6 września 2017

 • słowa kluczowe: Android, akcelerometr, MEMS, IMU, iOS, częstotliwość próbkowania, rejestracja ruchu pojazdów

  keywords: Android, MEMS, sampling frequency, vehicle motion, iOS, IMU, accelerometers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Problem LQ w optymalizacji regulatora momentu elektromagnetycznegoLQ problem in electromagnetic torque controller optimization / Grzegorz SIEKLUCKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2010 [wyd. 2011] t. 29 z. 1–2, s. 26–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/29-1-2/Elektro_1-2-2010_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Projektowanie i wdrażanie cyfrowego sterowania napędem elektrycznym z uwzględnieniem rozdzielczości i zakresu przetworników pomiarowychDesign and implementation of digital control of electric drives, including resolution and range of measurement converters / Tomasz Kołacz, Grzegorz SIEKLUCKI, Grzegorz Aksamit // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2009 nr 26, s. 69–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2009 = Application of computers in science and technology 2009 : XIX cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = proceedings of the XIX seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section / PTETiS, IEEE Polish Section. — Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Proportional-integral LQ control of a two-mass system / Maciej TONDOS, Grzegorz SIEKLUCKI, Adam PRACOWNIK // W: EPE–PEMC 2006 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} international Power Electronics and Motion Control conference : Portorož, Slovenia August 30 – September 1, 2006 : conference proceedings / PEMC East-West Technology Bridge [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 1115–1120. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1119–1120, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Reconstruction of the unmeasured signals in a two-mass system – filtering analysisOdtwarzanie niemierzalnych sygnałów w układzie dwu-masowym – analiza filtracji / Grzegorz SIEKLUCKI, Adam Pracownik, Tadeusz ORZECHOWSKI // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 49, s. 99–103. — Bibliogr. s. 102, Abstr.. — MKM 2016 : XLVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 5–7 września 2016

 • słowa kluczowe: obserwator, problem LQ, system dwu-masowy, charakterystyki Bodego

  keywords: observer, LQ problem, two-mass system, Bode diagram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sliding mode control of the DC drive with relative degree higher than oneSterowanie ślizgowe w napędzie pozycyjnym prądu stałego przy stopniu relatywności większym od jeden / Barbara BISZTYGA, Grzegorz SIEKLUCKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 11a, s. 38–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=72079

 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, układ o zmiennej strukturze, ruch ślizgowy, geometria różniczkowa, stopień relatywności

  keywords: DC drive, variable structure system, sliding mode, differential geometry, relative degree

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25