Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Rzym, mgr inż.

asystent

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-kt, Instytut Telekomunikacji


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9521-4284 orcid iD

ResearcherID: B-2529-2013

Scopus: 55998756100

PBN: 5e7092ae878c28a04739a9de

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • A comparison of QoS parameters of WebRTC videoconference with conference bridge placed in private and public cloud / Robert R. CHODOREK, Grzegorz RZYM, Krzysztof WAJDA, Agnieszka Chodorek // W: WETICE 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 IEEE 26th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises : 21–23 June 2017 Poznan, Poland : proceedings / ed. Sumitra Reddy, Wojciech Cellary, Mariagrazia Fugini. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — ISBN: 971-1-5386-1759-5 ; e-ISBN: 978-1-5386-1758-8. — S. 86–91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 91, Abstr.. — Toż na dysku Flash. — tekst: https://goo.gl/Er2JYi

  orcid iD
 • keywords: QoS, cloud, WebRTC, IoT, conference bridge

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/WETICE.2017.59

2
3
 • A time-efficient shrinkage algorithm for the Fourier-based prediction enabling proactive optimisation in software-defined networks / Grzegorz RZYM, Piotr BORYŁO, Piotr CHOŁDA // International Journal of Communication Systems ; ISSN 1074-5351. — 2020 vol. 33 iss. 12 art. no. e4448, s. 1–20. — Bibliogr. s. 19–20, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-29. — tekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/dac.4448

  orcid iD
 • keywords: Fourier based dynamic traffic prediction, shrinkage and selection, time constrained prediction, proactive optimisation in software-defined networks, SDNs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/dac.4448

4
 • An analysis of signaling in a hybrid WebRTC and SIP environmentAnaliza sygnalizacji w hybrydowym środowisku WebRTC i SIP / Robert R. CHODOREK, Grzegorz RZYM, Krzysztof WAJDA, Agnieszka Chodorek // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2018 vol. 39 no. 1, s. 5–14. — Bibliogr. s. 13–14, Summ., Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: SIP, WebRTC, VoIP, Asterisk, PBX

  keywords: VoIP, SIP, WebRTC, Asterisk, PBX

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21936/si2018_v39.n1.833

5
 • Analiza możliwości zarządzania ruchem w sieciach nakładkowych i środowiskach chmur obliczeniowych realizowana w projekcie FP7 SmartenIT[Analysis of potentials for traffic management in overlay networks and cloud environments in FP7 SmartenIT project] / Krzysztof WAJDA, Rafał STANKIEWICZ, Grzegorz RZYM, Piotr WYDRYCH, Mateusz WIELGOSZ, Arkadiusz Zwierz, Mirosław KANTOR, Zbigniew Duliński // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2013 R. 82 nr 8–9 dod.: CD, s. 981–989. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 988–989, Streszcz.. — Tekst na dołączonym CD-ROMie. — KSTiT'2013 : XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Gdańsk, 4–6 września 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza możliwości zarządzania ruchem w wielodomenowej sieci MPLS implementującej koncepcję sieci sterowanych programowoAnalysis of traffic management options in multidomain MPLS network implementing software defined networks paradigm / Grzegorz RZYM, Krzysztof WAJDA, Krzysztof Rzym // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2016 R. 88 nr 8–9, s. 960–969. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 969, Streszcz., Abstr.. — KSTiT'2016 : XXXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Gliwice, 26–28 września 2016 r.

 • słowa kluczowe: PCE, SDN, wielodomenowa sieć MPLS, BGP-LS

  keywords: PCE, SDN, BGP-LS, multi-domain MPLS network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2016.8-9.43

7
 • Analiza współpracy terminali mobilnych wykorzystujących technikę WebRTC z telefonią VOIP stosującą protokół SIPAn analysis of cooperation between WebRTC-based mobile terminals with SIP-based VOIP telephony / Robert R. CHODOREK, Grzegorz RZYM, Krzysztof WAJDA, Agnieszka Chodorek // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2016 R. 88 nr 6 dod.: CD, s. 340–343. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 343, Streszcz., Abstr.. — KKRRiT 2016 : XVI Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 27–29 czerwca 2016

 • słowa kluczowe: SIP, WebRTC, bramka, sygnalizacja

  keywords: SIP, WebRTC, gateway, signaling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2016.6.41

8
 • Analysis of PCE-based path optimization in multi-domain SDN/MPLS/BGP-LS network / Grzegorz RZYM, Krzysztof WAJDA, Krzysztof Rzym // W: ICTON 2016 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} International Conference on Transparent Optical Networks : July 10\textsuperscript{th} – 14\textsuperscript{th}, 2016, Trento, Italy / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-5090-1466-8. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.

 • keywords: PCE, SDN, LSP, MPLS, BGP-LS, AS, multi-domain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania wideokonferencji wykorzystującej WebRTC z mostkiem konferencyjnym w środowisku chmuryInvestigations of videoconference that use WebRTC with a conference bridge in cloud environment / Robert R. CHODOREK, Agnieszka Chodorek, Grzegorz RZYM, Krzysztof WAJDA // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2017 R. 90 nr 6 dod.: CD, s. 409–412. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 412, Streszcz., Abstr.. — KKRRiT 2017 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Poznań, 21–23 czerwca 2017

  orcid iD
 • słowa kluczowe: WebRTC, chmura, wideokonferencja, Kurento Media Server, mostek konferencyjny, OpenStack

  keywords: cloud, OpenStack, WebRTC, video conference, conference bridge, Kurento Media Server

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2017.6.58

10
 • Building a flow-based traffic model of personal cloud storage using a mixture of distributions / Grzegorz RZYM, Krzysztof WAJDA // W: Networks 2016 [Dokument elektroniczny] : 17th international network strategy and planning symposium : September 26–28, 2016, Montreal, Canada : conference proceedings / eds. Zbigniew Dziong, Jean-Charles Grégoire, Jacek Rak ; IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Montreal : École de Technologie Supérieure, 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4673-8991-4. — S. 111–116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 116, Abstr.

 • keywords: NetFlow, Online Social Networks, expectation maximization algorithm, distribution mixture, Dropbox, maximum likelihood estimation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dynamic Traffic Management for minimization of inter-domain traffic cost in the Inter-cloud Communication / Roman Łapacz, Jakub Gutkowski, Łukasz Łopatowski, Rafał STANKIEWICZ, Krzysztof WAJDA, Grzegorz RZYM, Piotr WYDRYCH, Zbigniew Duliński // W: TNC15 [Dokument elektroniczny] : connected communities : 15–18 June 2015, Porto, Portugal. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tnc15.terena.org/getfile/2057 [2015-09-23]. — Bibliogr. s. [3], Abstr.

 • keywords: clouds, network management, Internet Service Provider, interdomain network transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Dynamiczny wybór wag łączy służący do sterowania ruchem w sieciach SDN z wykorzystaniem transmisji wielościeżkowej i agregacji przepływówDynamic link metric selection for traffic control in SDN networks using multipath transmission and flow aggregation / Grzegorz RZYM, Zbigniew Duliński, Piotr CHOŁDA // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2018 R. 91 nr 8–9 dod.: CD-ROM, s. 756–759. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 759, Streszcz., Abstr.. — KSTiT 2018 : Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : 12–14 września 2018, Bydgoszcz

  orcid iD
 • słowa kluczowe: transmisja wielościeżkowa, agregacja przepływów, sieci sterowane programowo, MPLS

  keywords: multi-path transmission, flow aggregation, Software Defined Network, Multi-Protocol Label Switching

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2018.8-9.44

14
 • Evaluation of Xen-based node for Future Internet IIP initiative / Grzegorz RZYM, Krzysztof WAJDA // W: 17th Polish Teletraffic Symposium 2012 : Zakopane 2012 [5–7.12.] / eds. Tadeusz Czachórski, Mateusz Nowak ; Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. — [Warszawa : IITiS PAN], [2012]. — ISBN: 978-83-62652-45-7. — S. 129–133. — Bibliogr. s. 133, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ewolucja koncepcji sieci w kierunku sieci zorientowanych na przepływy[Evolution of network concept towards flow-aware networking] / Krzysztof WAJDA, Grzegorz RZYM, Jerzy DOMŻAŁ, Robert WÓJCIK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2015 R. 88 nr 8–9 dod.: CD, s. 774–781. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 781, Streszcz.. — KSTIT 2015 : XXXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Kraków, 16–18 września 2015 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2015.8-9.14

16
17
 • Implementacja nowych metod zarządzania ruchem danych w sieciach nakładkowych oraz środowiskach chmurowych[Implementation on new traffic management methods for overlay networks and cloud environments] / Krzysztof WAJDA, Rafał STANKIEWICZ, Grzegorz RZYM, Piotr WYDRYCH, Zbigniew Duliński, Roman Łapacz, Łukasz Łopatowski, Jakub Gutkowski // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2015 R. 88 nr 8–9 dod.: CD, s. 1010–1019. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1019, Streszcz.. — KSTIT 2015 : XXXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Kraków, 16–18 września 2015 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2015.8-9.46

18
 • Metody zarządzania ruchem w sieciach nakładkowych i środowiskach chmur obliczeniowych realizowane w projekcie FP7 smartenIT[Methods of traffic management in overlay networks and cloud environments implemented in FP7 SmartenIT project] / Krzysztof WAJDA, Rafał STANKIEWICZ, Grzegorz RZYM, Piotr WYDRYCH, Mateusz WIELGOSZ, Arkadiusz ZWIERZ, Zbigniew Duliński // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2014 R. 87 nr 8–9 dod.: CD, s. 1291–1296. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1296, Streszcz.. — KSTiT 2014 : XXX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Poznań, 3–5 września 2014

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Ocena jakości działania systemu VoIP zrealizowanego z zastosowaniem programowej centrali AsteriskQuality assessment for VoIP system based on Asterisk software PBX / Grzegorz RZYM, Krzysztof WAJDA, Robert CHODOREK, Agnieszka Chodorek // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2016 R. 88 nr 8–9 dod.: CD, s. 911–920. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 920, Streszcz., Abstr.. — KSTiT'2016 : XXXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Gliwice, 26–28 września 2016 r.

 • słowa kluczowe: SIP, QoS, VoIP, Asterisk

  keywords: QoS, VoIP, SIP, Asterisk

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2016.8-9.35

21
 • Optymalizacja wielokryterialna na potrzeby zintegrowanego systemu obsługi trasowania w sieciach sterowanych programowo (SDNRoute)Multi-objective optimum design for integrated system supporting routing in software defined networks (SDNRoute) / Piotr BORYŁO, Piotr CHOŁDA, Piotr Jaglarz, Mirosław KANTOR, Wiesław LUDWIN, Grzegorz RZYM // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2017 R. 90 nr 8-9 dod.: CD, s. 733–738. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 738, Streszcz., Abstr.. — KSTiT 2017 : XXXIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinfromatyki : Warszawa, 13–15 września 2017

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zużycie energii, optymalizacja wielokryterialna, wykorzystanie zasobów, opóźnienia, sieci sterowane programowo

  keywords: energy consumption, delays, multi-criteria optimization, resource utilization, Software Defined Network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2017.8-9.20

22
23
24
25
 • SDNRoute: integrated system supporting routing in software defined networks / Piotr BORYŁO, Piotr CHOŁDA, Jerzy DOMŻAŁ, Piotr Jaglarz, Piotr JURKIEWICZ, Artur LASOŃ, Marcin NIEMIEC, Michał Rzepka, Grzegorz RZYM, Robert WÓJCIK // W: ICTON 2017 [Dokument elektroniczny] : 19th International Conference on Transparent Optical Networks : 2–6 July 2017, Girona, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-5386-0858-6. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Toż W: {http://ieeexplore-1ieee-1org-1000047mc063f.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8024959}

  orcid iD
 • keywords: traffic engineering, SDN, traffic prediction, routing support systems, network optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICTON.2017.8024959