Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Róg, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Aktywność chemiczna materiałów elektrodowych zawierających chromit lantanu[Chemical activity of electrode materials containing lanthanum chromite] / Grzegorz RÓG // W: Przewodniki szybkich jonów : VII krajowe sympozjum : Poznań/Kiekrz, 5–7 maja 1999 : program i streszczenia / Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. — [Poznań : IFM PAN], [1999]. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Application of the barium-$\beta$”-alumina solid-state electrolyte to the thermodynamic study of the $BaO-ZrO_{2}$ system / Grzegorz RÓG, Mirosław M. BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Krakow, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60958-54-4. — S. 48–52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 52, Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of the barium-$\beta$”-alumina solid-state electrolyte to the thermodynamic study of the ${BaO-ZrO_{2}}$ systemZastosowanie elektrolitu stałego Ba-$\beta$”-${Al_{2}O_{3}}$ do badań termodynamicznych układu ${BaO-ZrO_{2}}$ / Grzegorz RÓG, Mirosław M. BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 3, s. 254–258. — Bibliogr. s. 258, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of the $CaZrO_{3}$ electrolyte in the solid-state galvanic cells / Grzegorz RÓG, Anna KOZŁOWSKA-RÓG, Magdalena DUDEK // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35, s. 111–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie aktywności chemicznej materiałów elektrodowych zawierających chromit lantanu[Studies on chemical activity of the electrode materials containing lanthanum chromite] / Grzegorz RÓG, Anna KOZŁOWSKA-RÓG, Mirosław BUĆKO // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 1999 R. 50 nr 4, s. 27–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Calcium zirconate as a solid electrolyte for electrochemical devices applied in metallurgy / M. DUDEK, G. RÓG, W. Bogusz, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. BUĆKO, Ł. ZYCH // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1, s. 253–260. — Bibliogr. s. 260

 • keywords: perovskite, electrolyte, metallic melt, probe, oxygen ion conductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Ceramic electrolytes based on $CaZrO_{3}$ / Mirosław M. BUĆKO, Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2002 vol. 206–213, s. 1337–1340. — Bibliogr. s. 1340, Abstr.. — ECerS 7th : Euro Ceramics VII : proceedings of the 7th conference & exhibition of the European Ceramic Society : Brugge, Belgium, September 9–13, 2001. Pt. 2 : Sessions G2, G3, G4, M1, M2. — Switzerland : Trans Tech Publications, 2002

 • keywords: ionic conductivity, calcium zirconate, composite solid electrolytes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Composite solid electrolytes in the $CaO-ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}$ system : preparation, properties, and application to the solid galvanic cells / Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG, Władysław Bogusz, Mirosław BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // Roczniki Polskiego Towarzystwa Chemicznego = Annals of Polish Chemical Society. — 2007 2007, s. 119–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.. — ISBN: 978-83-922424-7-5. — XLIX Zjazd PTChem i SITPChem : Gdańsk, 18–22 wrzesień 2006 / kom. red. Tadeusz Ossowski [et al.] ; PTChem, SITPChem. — [Warszawa : PTChem, 2007]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
14
15
16
 • Determination of the standard Gibbs free energies of formation of lanthanum and calcium chromites by e.m.f. measurements / G. RÓG, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. M. BUĆKO, A. KIELSKI // W: Ceramics: getting into the 2000's : proceedings of the World Ceramic Congress, part of the 9th CIMTEC-World Ceramic Congress and Forum on New Materials : Florence, Italy, June 14–19, 1998, Pt. A / ed. P. Vincenzini. — Faenza : Techna, 1999. — (Advances in Science and Technology ; ISSN 1662-8969 ; 16-17). — S. 69–76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
20
21
 • Electrical properties of non-stoichiometric calcium zirconate / W. Bogusz, M. DUDEK, F. Krok, G. RÓG // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35, s. 105–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Elektrolity ceramiczne na bazie $CaZrO_{3}$ jako elementy elektrochemicznych sond tlenowych stosowanych w metalurgii[Ceramic $CaZrO_{3}$ based electrolytes as elements for oxygen electrochemical probes using in metallurgy] / M. DUDEK, G. RÓG, W. Bogusz, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. M. BUĆKO, Ł. ZYCH // W: Przewodniki szybkich jonów : IX krajowe sympozjum : Wrocław–Borowice 9–12 grudnia 2004 : program i streszczenia. — [Polska : INTiBS PAN], [2004]. — S. [1], W12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Elektrolity stałe na bazie $CaZrO_{3}$$CaZrO_{3}$ based solid electrolytes / Mirosław M. BUĆKO, Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/2). — ISBN10: 8371080921. — S. 555–562. — Bibliogr. s. 562, Abstr.. — Abstrakt W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Galwaniczne ogniwa stałe z elektrolitem $CaZrO_{3}$ : [abstrakt][Galvanic solid cell with $CaZrO_{3}$ electrolyte : abstract] / A. KOZŁOWSKA-RÓG, G. RÓG, M. DUDEK // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — ISBN10: 8390184478. — S. 684. — Bibliogr. s. 684

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kompozytowe elektrolity stałe zawierające $CaZrO_{3}$ jako elementy ogniw elektrochemicznych stosowanych w metalurgiiComposite solid electrolytes based on $CaZrO_{3}$ as components for electrochemical devices applied in metallurgy / Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG, Władysław Bogusz, Mirosław M. BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2005 R. 5 nr 4, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semIX_59.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyt, cyrkonian wapnia, przewodnictwo, elektrolit stały, ogniwo stałe

  keywords: composite, solid electrolyte, ionic conduction, calcium zirconate, solid cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu: