Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Pszczoła, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Algorytm genetyczny z klasteryzacją w zagadnieniu lokalizacji hipocentrumAn application of a genetic and clustering algorithm for location of the hypocentre of mine tremors / Grzegorz PSZCZOŁA, Andrzej LEŚNIAK, Romuald Wit // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : IV Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dra. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 29–31 stycznia 2004 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2004. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 107. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 39). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 123–133. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorytmy genetyczne w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych w geofizyceGenetic algorithms for solving inverse problems in geophysics / Andrzej LEŚNIAK, Grzegorz PSZCZOŁA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2006 [wyd. 2007] nr 8, s. 45–52. — Bibliogr. s. 51, Abstr.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_8-2006.pdf

 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, zagadnienia odwrotne, lokalizacja wstrząsów sejsmicznych, sondowania elektrooporowe

  keywords: inverse problem, algorithm, seismic events location, resistivity sounding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza niejednoznaczności zadania odwrotnego na przykładzie sondowań elektrooporowych i dipolowych sondowań indukcyjnychAnalysis of the nonuniqueness of the inverse problem of vertical electrical sounding and dipole induction sounding / Justyna BAŁA, Grzegorz PSZCZOŁA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006 : Kraków, 21–23 września 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 1). — Na okł. dodatkowo: I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — S. 13–20. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza niejednoznaczności zadania odwrotnego poprzez wykreślanie obszarów przyciągań potencjalnych rozwiązańAnalysis of the nonuniqueness of the inverse problem by plotting the basins of attractions of the possible solutions / Grzegorz STRÓZIK, Grzegorz PSZCZOŁA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VI PhD Students Scientific Conference / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 155–161. — Bibliogr. s. 161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Dobór optymalnej sieci geofonów trójskładowych dla potrzeb lokalizacji wstrząsów górniczychThe search of the optimal 3D-geophones' network / Grzegorz PSZCZOŁA, Andrzej LEŚNIAK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005 = Interdisciplinary topics in mining and geology : PhD Students Scientific Conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 110. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 42). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 217–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metoda MULTISTART w zadaniu lokalizacji źródeł wstrząsów na przykładzie ZG LubinThe Multistart method in location of tremors in Lubin copper mine / Grzegorz PSZCZOŁA, Andrzej LEŚNIAK // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego : Bełchatów, 2–4 czerwca 2004 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 62) ; (Warsztaty Górnicze). — Opis częśc. wg okł.. — S. 593–602. — Bibliogr. s. 602, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metoda MULTISTART w zadaniu lokalizacji źródeł wstrząsów na przykładzie ZG „Lubin”The Multistart method in location of tremors in Lubin copper mine / Grzegorz PSZCZOŁA, Andrzej LEŚNIAK // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2004 nr 5, s. 33–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz.. — Zeszyt poświęcony Warsztatom Górniczym z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie : VIII edycja”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Non-linear optimization methods for small earthquake locations / Grzegorz PSZCZOŁA, Andrzej LEŚNIAK // TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk ; ISSN 1428-6394. — 2004 vol. 8 no. 4, s. 583-590. — Bibliogr. s. 590, Abstr.

 • keywords: global optimization, basin of attraction, earthquake location

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Określanie błędów położeń wstrząsów górniczych lokalizowanych metodą kierunkowąThe error analysis of mine tremors hypocenters located by directional method / Andrzej LEŚNIAK, Grzegorz PSZCZOŁA // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 6, s. 25–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2005 : zagrożenia naturalne w górnictwie : [IX edycja] : Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla Bogdanka S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą 20–22 czerwca 2005 roku

 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, metoda kierunkowa, kalibracja sond trójskładowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Określanie błędów położeń wstrząsów górniczych lokalizowanych metodą kierunkowąThe error analysis of mine tremors hypocenters located by directional method / Grzegorz PSZCZOŁA, Andrzej LEŚNIAK // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20–22 czerwca 2005 / red. nauk. Zenon Pilecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 65). — ISBN10: 8389174537. — S. 473–479. — Bibliogr. s. 479, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Porównanie podstawowych algorytmów optymalizacji globalnej w zagadnieniu lokalizacji hipocentrów wstrząsów górniczych przy użyciu czasów pierwszych wejść fal PA comparison of the most common global optimization algorithms in location of mine tremors hypocenters by using P-wave first arrival times / Grzegorz PSZCZOŁA, Andrzej LEŚNIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/2, s. 195–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Symulacja komputerowa błędu lokalizacji wstrząsów górniczych metodą kierunkową[Computer simulation of the directional method errors of mine tremors location] / Grzegorz PSZCZOŁA, Andrzej LEŚNIAK // W: KOmputerowe Wspomaganie BAdań Naukowych : XI Krajowa Konferencja : XI KK KOWBAN '2004 : Wrocław – Polanica Zdrój, 27–29 październik 2004 r. / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. — Wrocław : Wydawnictwo WTN, 2004. — S. 195–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Symulacja komputerowa błędu lokalizacji wstrząsów górniczych przy użyciu rozproszonego środowiska obliczeniowegoSimulation of error of tremor location in distributed environment / Anna Pięta, Grzegorz PSZCZOŁA, Andrzej LEŚNIAK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005 = Interdisciplinary topics in mining and geology : PhD Students Scientific Conference. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 110. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 42). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 225–233. — Bibliogr. s. 232–233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie klasycznego algorytmu genetycznego do lokalizacji hipocentrum wstrząsów górniczych w ośrodku anizotropowymAn application of a classical genetic algorithm for location of a hypocentre of mine tremors in an anisotropic rock mass / Grzegorz PSZCZOŁA, Romuald Wit // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 3, s. 331–339. — Bibliogr. s. 338–339, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: optymalizacja globalna, algorytm genetyczny, lokalizacja wstrząsów, metoda fali P, ośrodek anizotropowy

  keywords: global optimization, genetic algorithm, tremor location, P-wave method, anisotropic rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie modelowania Monte Carlo w projektowaniu sieci sejsmologicznych[Application of Monte Carlo modelling for seismic network planning] / Andrzej LEŚNIAK, Grzegorz PSZCZOŁA // W: KOmputerowe Wspomaganie BAdań Naukowych : [materiały XII krajowej konferencji KOWBAN'2005 : Polanica Zdrój, 26–28. 10. 2005 r.], T 12 / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. — Wrocław : Wydawnictwo WTN, 2005. — S. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: