Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Malina, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8243-9564

ResearcherID: brak

Scopus: 6602830071

PBN: 900440

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 96 publikacji Autora


1
 • Aktualne rozwiązania ujmowania i eksploatacji wód podziemnych : monografia[Innovative solutions for groundwater intake and exploitation] / red. nauk. Grzegorz MALINA ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [PZIiTS], 2016. — 127 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-936522-9-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza wybranych materiałów reaktywnych stosowanych w przepuszczalnych barierach aktywnychComparative analysis of selected reactive materials used in permeable reactive barriers / Iwona Zawierucha, Grzegorz MALINA // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = Reclamation and revitalization of demoted areas / red. nauk. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; PZITS 894/2012). — ISBN: 978-83-89696-50-9. — S. 173–184. — Bibliogr. s. 181–184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Application of permeable reactive barriers for sustainable remediation of groundwater contaminated by heavy metals and BTEX / Obiri-Nyarko F., Kwiatkowska-Malina J., MALINA G., Kasela T. // W: In situ remediation conference'14 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} – 4\textsuperscript{th} September 2014, London : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [London : s n.], 2014. — Dysk Flash. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Applying numerical contaminants' F&T modelling for designing effective groundwater remediation strategies / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // W: AquaConSoil Copenhagen 2015 : 13\textsuperscript{th} international UFZ-deltares conference on Sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 9–12 June 2015, Copenhagen, Denmark : programme, book of abstracts. — [Leipzig : s. n.], [2015]. — S. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Applying numerical modeling for designing strategies of effective groundwater remediation / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2017 vol. 76 iss. 6 art. no. 248, s. 1–13. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-20. — A. Kiecak – dod. afiliacja: Helmholtz Zentrum München, Germany. — tekst: https://goo.gl/6myiNR

 • keywords: TCE, PCE, remediation, numerical modeling, groundwater, fate and transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-017-6556-2

7
 • Applying permeable reactive barriers for sustainable groundwater remediation in brownfields' revitalization / Grzegorz MALINA // W: CSME-2014 ; SARCLE-2014 : 2014-Contaminated Site Management in Europe ; 2014-Sustainable Approaches to Remediation of Contaminated Land in Europe : Brussels, October 20–22, 2014 : abstracts. — [Brussels : s. n.], 2014. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Assessment of intrinsic biodegradation potentials in an aquifer contaminated with chlorinated ethenes in the vicinity on Nowa DebaOcena możliwości samoistnej biodegradacji w wodach podziemnych zanieczyszczonych chlorowanymi etenami w rejonie Nowej Dęby / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Monika Cichostępska, Grzegorz MALINA // Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S ; ISSN 1898-6196. — 2013 vol. 20 iss. 2, s. 265–278. — Bibliogr. s. 276–277, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: samoistna biodegradacja, TCE, PCE, likwidacja zagrożenia, remediacja

  keywords: TCE, PCE, risk reduction, remediation, intrinsic biodegradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/eces-2013-0019

9
 • Badania laboratoryjne sorpcji benzenu w utworach gliniastych[Laboratory studies of sorption of benzene in the clay works] / Krzysztof Wołowiec, Grzegorz MALINA // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 93. — Grzegorz Malina – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją : monografia[Security of collective water supply in areas under anthropopression : monography] / red. nauk. Grzegorz MALINA ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2018. — 133 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bioremediation of contaminated soils: effects of bioaugmentation and biostimulation on enhancing biodegrdation of oil hydrocarbons / Iwona Zawierucha, Grzegorz MALINA // W: Bioaugmentation, biostimulation and biocontrol / eds. Ajay Singh, Nagina Parmar, Ramesh C. Kuhad. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Soil Biology / ed. Ajit Varma ; ISSN 1613-3382 ; vol. 28). — ISBN: 978-3-642-19768-0. — S. 187–201. — Bibliogr. s. 197–201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Charakterystyka chemizmu użytkowych wód podziemnych w rejonie Nowej Dęby : [abstrakt]Chemical characteristics of the useful Quaternary aquifer in Nowa Dęba region / Ewa Kret, Aleksandra Kiecak, Grzegorz MALINA // W: II International field workshop for young hydrogeologists : “The impact of human activities in groundwater” : Złoty Potok, Poland, 10–12.06.2011 / eds. Andrzej Witkowski, Piotr Siwek, Łukasz Żyła ; Student Scientific Association of Hydrogeologists „Aqua”, IAH Commission on Groundwater Protection, Centre for Innovation. Technology Transfer and Development Foundation of University of Silesia. — [Poland : s. n.], [2011]. — S. 16–17. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Concept for sustainable revitalization of a 'model' brownfield : [poster] / Grzegorz MALINA, Anna Kawęcka // W: CABERNET 2014: Tailored& sustainable redevelopment towards zero brownfields [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} international conference on Managing urban land : final conference of the EU $FP_{7}$ project "HOMBRE" in cooperation with the EU $FP_{7}$ projects “GLOCOM”, “Greenland” and “TIMBRE” : 14\textsuperscript{th} – 16\textsuperscript{th} October 2014 Frankfurt am Main, Germany : conference proceedings / CABERNET, GLOCOM, GREENLAND,TIMBRE, HOMBRE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Frankfurt : s n.], 2014. — Dysk Flash. — S. 110. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Efektywność bioaugmentacji jako metody wspomaganego samooczyszczania w gruntach zanieczyszczonych węglowodorami ropopochodnymiBioaugmentation as a method of enhanced natural attenuation in oil hydrocarbon contaminated soils / Iwona Zawierucha, Grzegorz MALINA // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych : praca zbiorowa = Reclamation and revitalization of demoted areas / pod red. Grzegorza Maliny. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2010. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; nr 873). — ISBN: 978-83-89696-77-0. — S. 247–259. — Bibliogr. s. 257–259

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Effectiveness of intrinsic biodegradation enhancement in oil hydrocarbons contaminated soilEfektywność wspomagania biodegradacji w gruncie zanieczyszczonym węglowodorami ropopochodnymi / Iwona Zawierucha, Grzegorz MALINA, Wojciech Ciesielski, Piotr Rychter // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 101–113. — Bibliogr. s. 111–112, Abstr.

 • keywords: biostimulation, intrinsic and enhanced biodegradation, bioaugmentation, combined enhancement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/aep-2014-0010

17
18
 • Feasibility study on sustainable remediation of BTEX and heavy metals contaminated groundwater using permeable reactive multi-barrier systems: the Tuczepy case studyOcena możliwości wykorzystania przepuszczalnych multibarier aktywnych do zrównoważonej remediacji wód podziemnych zanieczyszczonych BTEX i metalami ciężkimi w rejonie Tuczep / Franklin Obiri-Nyarko, Tomasz Kasela, Grzegorz MALINA // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = Reclamation and revitalization of demoted areas / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2013. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; 901). — ISBN: 978-83-89696-78-9. — S. 91–103. — Bibliogr. s. 102–103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Groundwater extraction control for protecting the water works in Łobodno (SW Poland) against contamination with nitrates / Jerzy Mizera, Grzegorz MALINA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 441 z. 10, s. 101–106. — Bibliogr. s. 106. — Na s. tyt. dod. tyt. nr: Groundwater quality sustainability / sci. eds. Stanisław Witczak, Anna Żurek. — XXXVIII IAH Congress : Kraków, 12–17 September 2010. — Warszawa : PIG, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Groundwater extraction control for protecting the water work in Lobodno (SW Poland) against contamination with nitrates / Jerzy Mizera, Grzegorz MALINA // W: XXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 2 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — ISSN 0208-6336. — ISBN: 978-83-226-1979-0. — S. 791–792. — Bibliogr. s. 792. — Toż. W: IAH 2010 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII IAH Congress : Krakow, 12–17.09.2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice : University of Silesia Press, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 791–792. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: abstract book). — Bibliogr. s. 792. — CD-ROM zawiera także pełny tekst (po wybraniu opcji: extended abstracts). — S. 2247–2251. — Bibliogr. s. 2251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Groundwater quality sustainability : [38th IAH Congress : Kraków, Poland, 12–17 September, 2010] / eds. Piotr Maloszewski, Stanisław WITCZAK, Grzegorz MALINA. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2013. — 350, [2] s.. — (IAH - Selected Papers on Hydrogeology ; 17). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-0-415-69841-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Heavy metals removal from contaminated groundwater using permeable reactive barriers with immobilised membranes / Iwona Zawierucha, Cezary Kozłowski, Grzegorz MALINA // W: Groundwater quality sustainability : [38th IAH Congress : Kraków, Poland, 12–17 September, 2010] / eds. Piotr Maloszewski, Stanisław Witczak, Grzegorz Malina. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2012. — (IAH - Selected Papers on Hydrogeology ; 17). — ISBN: 978-0-415-69841-2. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 87–88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Heavy metals removal from contaminated groundwater using PRB with immobilized membranes – the feasibility study / Iwona K. Zawierucha, Grzegorz MALINA, Cezary Kozłowski // W: XXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 2 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — ISSN 0208-6336. — ISBN: 978-83-226-1979-0. — S. 770–771. — Toż. W: IAH 2010 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII IAH Congress : Krakow, 12–17.09.2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice : University of Silesia Press, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 770–771. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: abstract book). — CD-ROM zawiera także pełny tekst (po wybraniu opcji: extended abstracts). — S. 2171–2175. — Bibliogr. s. 2174–2175

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: