Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Grabowski, dr hab.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6102-8176 orcid iD

ResearcherID: F-8184-2013

Scopus: 56277217000

PBN: 5e70920a878c28a04738efb8

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 94, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
2
 • Analiza rozkładu naprężeń cieplnych w kompozytach ziarnistych $,{SiC-TiB_{2}}$Analysis of thermal stresses distribution for $,{SiC-TiB_{2}}$ particulate composites / Grzegorz GRABOWSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza termiczna a regeneracja termiczna zużytych mas formierskich, Cz. 1[Thermal analysis – thermal reclamation of spent moulding sands, Pt. 1] / Mariusz ŁUCARZ, Grzegorz GRABOWSKI, Beata GRABOWSKA // Laboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski ; ISSN 1643-7381. — 2013 nr 11–12, s. 43–45. — Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, regeneracja termiczna, spoiwa organiczne, mikroskopia, masy zużyte

  keywords: thermal analysis, thermal reclamation, used sand, organic binders, microscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza termiczna odlewniczych spoiw polimerowych na przykładzie kompozycji poli(kwas akrylowy)/dekstryna[Thermal analysis of foundry binders based on example of the composition poly(acrylic acid)/dextran] / Beata GRABOWSKA, Sonja Eichholz, Krzysztof Hodor, Grzegorz GRABOWSKI // W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 18–22 września 2011 : materiały zjazdowe. — [Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2011]. — ISBN: 978-83-60988-08-4. — S. 306. — Bibliogr. s. 306.. — Afiliacja: B. Grabowska – Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza ; G. Grabowski – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza termiczna wodnych spoiw polimerowych – tlenowa i beztlenowa degradacja termiczna[Thermal analysis of aqueous polymer binders – oxygen and an oxygen-free thermal degradation] / Beata GRABOWSKA, Grzegorz GRABOWSKI, Mariusz ŁUCARZ // Laboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski ; ISSN 1643-7381. — 2014 [nr] 5–6, s. 58–60. — Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, odlewnictwo, spoiwa polimerowe, degradacja termiczna, TG-DSC

  keywords: thermal analysis, foundry, polymer binders, TG-DSC, thermal degradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Biodegradation of new polymer foundry binders composition of poly(acrylic acid)/dextrin / Beata GRABOWSKA, Maria Bulwan, Szczepan Zapotoczny, Grzegorz GRABOWSKI // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2012 t. 57 nr 7–8, s. 529–534. — Bibliogr. s. 534, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Biodegradation of new polymer foundry binders for the example of the composition polyacrylic acid/starchBiodegradacja nowych polimerowych spoiw odlewniczych na przykładzie kompozycji poli(kwas akrylowy)/skrobia / Beata GRABOWSKA, Szczepan Zapotoczny, Maria Bulwan, Grzegorz GRABOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 spec. iss. 2, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr., Streszcz.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • $Cr_{3}C_{2}-TiC$ ceramics composites / GRABOWSKI G. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 138–139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Defekty mikrostruktury tworzyw ceramicznych[Microstructure defects in the sintered ceramics materials] / Grzegorz GRABOWSKI, Ludosław STOBIERSKI // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 325–330. — Bibliogr. s. 329–330, Streszcz,

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Determination of parameters of the moulding sand reclamation process, on the thermal analysis bases : [abstract] / M. ŁUCARZ, B. GRABOWSKA, G. GRABOWSKI // W: Współpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola = Spolupráca = Spolupráce / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Determination of parameters of the moulding sand reclamation process, on the thermal analysis basesWyznaczenie parametrów procesu regeneracji masy na podstawie analizy termicznej / M. ŁUCARZ, B. GRABOWSKA, G. GRABOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1023–1027. — Bibliogr. s. 1027

 • keywords: thermal analysis, thermal reclamation, organic binders, spent sands, ignition losses, TG-DTA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0171

15
16
 • Hybrid nano-$TiC/ZrO_{2}$-alumina composites – modeling of residual thermal stresses and manufacture practiceKompozyty hybrydowe nano-$TiC/ZrO_{2}$-tlenek glinu – modelowanie stanu naprężeń resztkowych i praktyka wytwarzania / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // W: The first Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics ; Sintercer project “Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials” : “Nanomaterials sintering with the use of SPS and HP HT techniques workshop” : Seminar: “Influence of advanced techniques of sintering on microstructure and physicomechanical properties of nanomaterials" : Zakopane, September 2015 : abstracts / eds. Lucyna Jaworska, Jae-Ho Jeon, Zbigniew Pędzich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-64-3. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Hybrid nano-$TiC/ZrO_{2}$-alumina composites – modeling of residual thermal stresses and manufacture practice / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 3, s. 348–349. — Abstracts of 1\textsuperscript{st} Polish-Korean joint workshop on Advanced Ceramics : Zakopane, September 19\textsuperscript{th}, 2015

 • keywords: thermal stresses, ZrO2, Al2O3, FEM simulation, hybrid particle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Hybrid oxide/nonoxide microparticles for nano-TiC/ZTA composites with improved hardness : [abstract] / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // W: 2017 international workshop on Science research aimed to application of ceramic matrix composites : 9\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th} November 2017, Xi'an, China / Northwestern Polytechnical University, TSCM Science and Technology on Thermostructural Composite Materials Laboratory. — [China : s. n.], [2017]. — S. 11–12

 • keywords: nano composite, nano TiC, ZTA, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Ilościowy opis rozkładu naprężeń cieplnych w ceramicznych kompozytach ziarnistychQuantitative analysis of thermal stress distribution in ceramic particulate composites / Grzegorz GRABOWSKI // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Internal sources of damage in ceramic materials / Grzegorz GRABOWSKI, Ludosław STOBIERSKI, Paweł RUTKOWSKI // W: Reliability of ceramics : proceedings of ECerS topical meeting : Kraków, 17–20 September 2006 = Niezawodność ceramiki : materiały międzynarodowej konferencji / pod red.: M. M. Bućko, K. Haberko ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 97. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 293–298. — Bibliogr. s. 298, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kompozyty ${SiC-C}$${SiC-C}$ composites / Grzegorz GRABOWSKI // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kompozyty ${SiC-C}$${SiC-C}$ composites / Grzegorz GRABOWSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 419–423. — Bibliogr. s. 423

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kompozyty $TiC-Cr_{3}C_{2}$$TiC-Cr_{3}C_{2}$ ceramics composites / Grzegorz GRABOWSKI // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25