Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Czerski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1318-4729 orcid iD

ResearcherID: A-1829-2017

Scopus: 36760790400

PBN: 5e70922c878c28a047391246

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 133, z ogólnej liczby 135 publikacji Autora


1
 • Analiza efektów powiązania technologii suchego chłodzenia koksu z podsuszaniem wsadu węglowegoAnalysis of the effects of combining coke dry quenching with coal predrying / Piotr BURMISTRZ, Andrzej Czaplicki, Grzegorz CZERSKI, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Piotr Żarczyński // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 3, s. 355–368. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: suche chłodzenie koksu, podsuszanie wsadu węglowego, koks, rachunek efektywności ekonomicznej

  keywords: coke, coke dry quenching, coal predrying, economic effficiency account

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zmian składu atmosfery pomieszczeń z urządzeniami gazowymi za pomocą modelu symulacyjnego opartego na bilansie masowymAn analysis of the changes in the atmosphere of rooms equipped with gas appliances by means of a simulation model based on mass balance / Grzegorz CZERSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2005 R. 61 nr 6, s. 248–256. — Bibliogr. s. 256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
 • Assessment of the risk of poisoning by combustion products from gas appliances using CFD modeling / Grzegorz CZERSKI, Katarzyna ZUBEK // W: SEED 2019 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : Kraków, Poland, October 16-18, 2019, Krakow (Poland) : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala, Marta Marczak, Rafał Figaj, Mateusz Karczewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute for Sustainable Energy - Publishing House, 2019. — e-ISBN: 978-83-954975-3-7. — S. 92. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ize.org.pl/wydawnictwo/materialykonferencyjne/2019/seed2019-book-of-abstracts.pdf [2019-11-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania eksploatacyjne urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania do przygotowania ciepłej wody użytkowejOperation examination of gas systems using closed combustion chamber provided for preparation of usable hot water / Grzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2007 R. 38 nr 11, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania podłączonych do różnych systemów kominowychResearching gas flow water heaters with closed combustion chamber connected to different chimney systems / Grzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2008 t. 82 nr 6, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania kinetyki procesu zgazowania z wykorzystaniem metod termowolumetrycznej i termograwimetrycznejStudy on gasification kinetics by thermovolumteric and thermogravimetric methods / Grzegorz CZERSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 2, s. 214–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zgazowanie, kinetyka procesu zgazowania, metoda termowolumetryczna, metoda termograwitacyjna

  keywords: gasification kinetics, thermovolumetric method, thermogravimetric method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.2.6

10
 • Badania kinetyki reakcji węgla z parą wodną w aspekcie technologii jego podziemnego zgazowaniaResearch on kinetics of the reaction of coal with steam in terms of the underground coal gasification technology / Stanisław PORADA, Grzegorz CZERSKI, Tadeusz DZIOK, Przemysław GRZYWACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania kinetyki zgazowania węgla parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia[Study of the kinetics of steam gasification of coal at elevated pressures] / S. PORADA, G. CZERSKI, T. DZIOK, P. GRZYWACZ // W: Documenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — ISBN: 978-80-86407-26-5. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania kinetyki zgazowania wybranych węgli ditlenkiem węgla w warunkach podwyższonego ciśnieniaKinetics studies of selected coals gasification with carbon dioxide at elevated pressure / Stanisław PORADA, Grzegorz CZERSKI, Dorota MAKOWSKA, Tadeusz DZIOK, Przemysław GRZYWACZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 R. 59 nr 4, s. 174–180. — Bibliogr. s. 180

 • słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie CO2, kinetyka zgazowania

  keywords: coal, CO2 gasification, gasification kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania nad technologiami zgazowania węgla w PolsceStudies on coal gasification in Poland / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2012 t. 91 nr 11, s. 2181–2185. — Bibliogr. s. 2185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania procesu zgazowania węgla w skali pilotowej – informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu Narodowego Centrum Badań i RozwojuPilot scale examinations of the coal gasification process – information about launching the National Centre for Research and Development Project / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 R. 61 nr 10, s. 617–618

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania użytkowanych gazowych przepływowych ogrzewaczy wody[The study of used water heaters] / Grzegorz CZERSKI, Czesław Butrymowicz, Zbigniew A. Tałach // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2011 R. 85 nr 3, s. 79–82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania w zakresie wytwarzania i przygotowania gazu ze zgazowania węgla dla zastosowań energetycznych : informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu NCBIRInvestigations in the scope of production and preparation of gas from the process of coal gasification for power industry purposes : information about launching the National Centre for Research and Development / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2010 nr 10, s. 690–691

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania zgazowania parą wodną węgla poddanego operacji wzbogacaniaSteam gasification examinations of coal subjected to cleaning / Grzegorz CZERSKI, Stanisław PORADA, Tadeusz DZIOK, Dorota MAKOWSKA, Przemysław GRZYWACZ, Agnieszka SUROWIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 120–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel, wzbogacanie węgla, zgazowanie parą wodną

  keywords: coal, steam gasification, cleaning of coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Bezpieczne i efektywne gazowe ogrzewacze wody[Safe and effective gas-fired water heaters] / Grzegorz CZERSKI, Zdzisław Gebhardt // Przegląd Gazowniczy ; ISSN 1732-6575. — 2010 nr 3, s. 51–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bezpieczne i efektywne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w urządzeniach gazowych[Safe and efficient production of hot water with gas appliances] / Grzegorz CZERSKI // Polski Instalator ; ISSN 1231-2428. — 2012 nr 10, s. 38–43. — Bibliogr. s. 43. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Biomass compaction with low quality coals as a way of its preparation for the gasification process / Marek HRYNIEWICZ, Tomasz DZIK, Grzegorz CZERSKI // W: Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — ISBN: 978-83-931791-1-4. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Chimney systems used for gas appliances with a closed combustion chamber in multi-storey residential buildings / Grzegorz CZERSKI, Andrzej STRUGAŁA // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 86–93. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 93, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Co jeszcze z węgla?[What else from coal?] / Andrzej STRUGAŁA, Grzegorz CZERSKI // Chemia Przemysłowa ; ISSN 1734-8013. — 2011 nr 6, s. 37–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Comparison of catalysts based on individual alkali and alkaline earth metals with their composites used for steam gasification process of coal / Katarzyna ZUBEK, Grzegorz CZERSKI, Stanisław PORADA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 229

 • keywords: coal gasification, kinetics, catalyst

  cyfrowy identyfikator dokumentu: