Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Bojdys, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Analiza względnych zmian wiekowych pola magnetycznego Ziemi $(1966-2005)$ wzdłuż profilu Zgorzelec-WiżajnyAnalysis of the relative secular variations of the geomagnetic field along Zgorzelec-Wiżajny profile / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Józef MARCHEWKA, Bogusław SUCHOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 4, s. 375–388. — Bibliogr. s. 386–387, Streszcz., Abstr.. — VI konferencja naukowo-techniczna „Geofizyka w geologii, górnictwie i ichronie środowiska” : 27 października 2006. — tekst: https://goo.gl/9rjYt2

 • słowa kluczowe: pole magnetyczne Ziemi, metodyka badań, względne zmiany wiekowe, PLZ, EEC, TESZ

  keywords: geomagnetic field, EEC, TESZ, PLZ, methods of investigation, relative secular variations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Dwuwymiarowe modelowania grawimetryczne w polskich Karpatach ZachodnichTwo dimensional gravity modelling in Polish Western Carpathians / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Zdzisława MEDOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 147–170. — Bibliogr. s. 167–168, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/ReWBjQ

 • słowa kluczowe: Karpaty Zewnętrzne, struktura ekwiwalentna, modelowanie grawimetryczne 2D, interpretacja ilościowa, anomalie grawimetryczne

  keywords: Outer Carpathians, equivalent structure, 2D gravity modelling, quantitative interpretation, gravity anomalies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geofizyczno-geologiczna interpretacja anomalii grawimetrycznych i magnetycznych w polskich Karpatach ZachodnichGeophysical-and-geological interpretation of gravity and magnetic anomalies in Polish Western Carpathians / Teresa GRABOWSKA, Grzegorz BOJDYS, Merek LEMBERGER, Zdzisława MEDOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 103–125. — Bibliogr. s. 121–123, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/jLWgAh

 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, anomalie grawimetryczne, podłoże Karpat, anomalie magnetyczne, transformacje pola anomalnego, interpretacja jakościowa

  keywords: Flysch Carpathians, gravity anomalies, Carpathian substratum, magnetic anomalies, anomaly field transformation, qualitative interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Lokalne zmiany czasowe pola magnetycznego Ziemi wzdłuż profilu Parczew-Chełm (wschodnia Lubelszczyzna)Local temporal changes of geomagnetic field along the Parczew-Chełm profile (eastern Lublin region, E Poland) / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Aleksander WÓJCIK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 4, s. 337–343. — Bibliogr. s. 343, Summ.. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/download/14209/12465

 • słowa kluczowe: pole magnetyczne Ziemi, magnetometr protonowy, względne zmiany czasowe, zrąb Łukowa, zapadlisko Włodawy

  keywords: geomagnetic field, temporal changes, proton mangnetometer, Włodawa depression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Preliminary 2D density and magnetic models of the lithosphere for the Polish part of the CELEBRATION 2000 seismic experiment / T. GRABOWSKA, G. BOJDYS // Geophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1607-7962. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — 2005 vol. [7], s. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]. — CD-ROM z czasopismem w wersji elektronicznej dołączony do programu naukowego konferencji wydanej w wersji drukowanej. — Oznaczenie abstraktu EGU05-A-04605. — European Geosciences Union : general assembly : Vienna, 24–29 April 2005. — tekst: https://www.cosis.net/abstracts/EGU05/04605/EGU05-J-04605.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Preliminary density and magnetic models of the lithosphere along seismic profile P4 of the International Project Polonaise'97 in Poland / T. GRABOWSKA, G. BOJDYS // W: European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2004 : Nice, France, 25–30 April 2004 : [abstracts] / EGU. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna] : EGU, 2004. — 1 dysk optyczny. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 6). — Opis częśc. wg obwoluty. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Space-time analysis of the relative local secular variations of the geomagnetic field (1966–2005) along the Zgorzelec-Wiżajny profile / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2007 vol. 55 no. 2, s. 169–181. — Bibliogr. s. 180–181, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/SbM59p

 • keywords: geomagnetic field, Zgorzelec-Wizajny profile, trans-European suture zone, East European craton, palaeozoic European platform, geomagnetic secular variations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-007-0001-y

9
 • Wyniki badań nad lokalnymi zmianami pola magnetycznego ziemi na lubelskim skłonie wschodnioeuropejskiego kratonu (profil Parczew–Chełm)Study on the relative local temporal changes of the geomagnetic field on the Lublin slope of the East European Craton (the Parczew–Chełm profile) / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Aleksander WÓJCIK, Zdzisława MEDOŃ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 2, s. 155–171, [2] k. złoż.. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-02/Geologia_2010_2_01.pdf

 • słowa kluczowe: okalne względne zmiany pola magnetycznego, lubelski skłon wschodnioeuropejskiego kratonu, magnetometr protonowy, pole IGRF, 2D modelowanie magnetyczne

  keywords: geomagnetic field, temporal changes, proton magnetometer, magnetic modeling, EEC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Względne zmiany wiekowe pola magnetycznego Ziemi (1966–2005) wzdłuż profilu Zgorzelec–WiżajnyRelative secular variations of the geomagnetic field (1966–2005) along the Zgorzelec–Wiżajny profile / Grzegorz BOJDYS, Teresa GRABOWSKA, Anna WOJAS, Bogusław SUCHOŃ, Józef MARCHEWKA, Zdzisława MEDOŃ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: