Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Boczkal, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Non-Ferrous Metals
WMN-knmimn


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0325-591X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 25627466600

PBN: 5e709213878c28a04738f882

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • Analysis of formation of intermediate phases on interface between monocrystalline $Fe$ and $Cu$ / Małgorzata PEREK-NOWAK, Grzegorz BOCZKAL // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the kinetics of $Cu_2O$ eutectic crystallization on the process of copper recovery from slag in copper production processes / Grzegorz BOCZKAL, Adam W. BYDAŁEK, Waldemar Wołczyński // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [21]. — A. W. Bydałek - dod. afiliacja: University of Zielona Gora

 • keywords: industrial applications, microstructure analysis, nano structure analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania efektów koagulacji miedzi[Research on the effects of copper coagulation] / W. Wołczyński, A. W. Bydałek, G. BOCZKAL // W: Analiza zjawisk koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi drogą do nowej technologii / [red.] Adam W. Bydałek, Waldemar Wołczyński, Ewa Popiłka. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. — ISBN: 978-83-7842-390-4. — S. 91–118. — Bibliogr. dla całej ksiązki s. 145–150. — Afiliacja na podstawie erraty

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania wybranych właściwości materiałów ZrCu wytworzonych metodami ciśnieniowymi : [streszczenie][Tests of selected properties of manufactured ZrCu materials by pressure methods : abstract] / Adam ZWOLIŃSKI, Lucyna JAWORSKA, Tomasz SKRZEKUT, Piotr NOGA, Grzegorz BOCZKAL, Paweł PAŁKA, Marcin Podsiadło // W: „Materiały i technologie XXI wieku” : XXII międzynarodowa studencka sesja naukowa : Katowice, 28 maja 2021 r. / red. Łukasz Berestecki, Mateusz Kozioł ; Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. — Katowice : Studenckie Koło Naukowe „MATER-TECH”. Politechnika Śląska, [2021]. — ISBN: 978-83-7880-776-6. — S. 11. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • BCC and HCP metals – phenomenological criterion of melting point : [poster abstracts] / G. BOCZKAL // W: Engineering, computer science and education, 2014 : 8\textsuperscript{th} international conference : [5-7. 11. 2014 Bialka Tatrzanska] : the book of abstracts. — Krakow : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences, Krakow ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2014. — S. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Boundary microstructure in the oxide ceramic/Inconel 713C system / Agnieszka HOTLOŚ, Grzegorz BOCZKAL, Jacek Nawrocki, Krzysztof Ziewiec // W: CMSS 2017 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} international congress on materials & structural stability : Rabat, Morocco, 22-25 November 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rabat : s. n.], [2017]. — Dysk flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Capacitor charge welded Pt/Inconel 625 microjoints / DADUN K., BOCZKAL G. // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Characterization of steel composites with steel matrix obtaining by high pressure sintering techniqueCharakterystyka kompozytów o osnowie stalowej otrzymanych metodą spiekania wysokociśnieniowego / Iwona Sulima, Lucyna Jaworska, Grzegorz BOCZKAL // W: IMT 2014 : Innovative Manufacturing Technology : international conference : Zakopane 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} December 2014 : abstracts = Innowacyjne technologie wytwarzania / red. Magdalena Szutkowska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2014. — ISBN: 978-83-931339-9-4. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Characterization of steel composites with steel matrix obtaining by high pressure sintering techniqueCharakterystyka kompozytów o osnowie stalowej otrzymanych metodą spiekania wysokociśnieniowego / Iwona Sulima, Lucyna Jaworska, Grzegorz BOCZKAL // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2015 R. 88 nr 2 dod.: CD, s. 260. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — IMT 2014 : międzynarodowa konferencja Innovative Manufacturing Technology : 3–5 grudnia 2014, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakterystyka wytrzymałościowa i strukturalna staliwa $Cr25-Ni32-Nb$ modyfikowanego $Ti, Zr$, i $Ce$, odlewanego metodą odśrodkową[Yield strenght and structural characterization of $Cr25-Ni32-Nb$ steel modified by $Ti, Zr, Ce$ and cast by centrifugal method] / Grzegorz TĘCZA, Jan GŁOWNIA, Grzegorz BOCZKAL, Renata ZAPAŁA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 329–334. — Bibliogr. s. 334, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Control of the single crystal reinforcement by the intermetallic compound layers / Waldemar Wołczyński, Borys MIKUŁOWSKI, Grzegorz BOCZKAL // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2010 vol. 649, s. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.. — Solidification and gravity V : selected, peer reviewed papers from the fifth international conference on solidification and gravity : University of Miskolc, Miskolc-Lillafüred, Hungary : September 6–9, 2008 / eds. A. Roósz, V. Mertinger, P. Barkóczy, Cs. Hoó. — Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — ISBN 0-87849-290-9 ; ISBN-13 978-0-87849-290-9. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.649.125

 • keywords: intermetallic compound layers, back-diffusion, crystal growth, strengthened crystal, Bridgman system, solute redistribution, solute segregation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.649.125

12
 • Control of the structural parameters in the (Zn) – Zn16Ti single crystal growth / W. Wołczyński, G. BOCZKAL, P. Musielak, G. Sibiga, B. MIKUŁOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 149–156. — Bibliogr. s. 156, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Controlling the morphology and distribution of an intermetallic $Zn_{16}Ti$ phase in single crystals of $Zn-Ti-Cu$ / Grzegorz BOCZKAL // W: Modern aspects of bulk crystal and thin film preparation / ed. by Nikolai Kolesnikov and Elena Borisenko. — Croatia : InTech, 2012. — ISBN: 978-953-307-610-2. — S. 141–162. — Bibliogr. s. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Crystallography of growth of $Zn_{16}Ti$ precipitates in eutectic single crystals of $Zn-Cu-Ti$ alloy / Grzegorz BOCZKAL, Małgorzata PEREK-NOWAK // W: EUROMAT 2013 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced Materials and Processes : Sevilla 8–13 September 2013 : abstracts / The Federation of European Materials Societies. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sevilla : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Effect of graphite microstructure on their physical parameters and wettability properties / B. SUŁOWSKI, G. BOCZKAL, P. PAŁKA, G. Mrówka-Nowotnik // Refractories and Industrial Ceramics ; ISSN 1083-4877. — 2021 vol. 62 no. 4, s. 458-462. — Bibliogr. s. 462, Abstr.. — Translated from Novye Ogneupory, No. 8, pp. 34–39, August, 2021

  orcid iD
 • keywords: mechanical properties, graphite, molds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11148-021-00624-2

16
17
 • Electrical contacts produced from AgSnBi alloy by combined method of CEC + HEStyki elektryczne AgSnBi wytwarzane kombinowaną metodą CWS + HE / Grzegorz BOCZKAL, Maria W. RICHERT, Agnieszka HOTLOŚ, Paweł PAŁKA, Jakub WIEWIÓRA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 4, s. 164–167. — Bibliogr. s. 167

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, styki elektryczne, własności elektryczne

  keywords: microstructure, electrical properties, electrical contacts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.4.3

18
19
 • Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'15) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / ed. by Małgorzata PEREK-NOWAK, Grzegorz BOCZKAL. — Switzerland : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — XII, 415 s.. — (Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826 ; vol. 682). — Bibliogr. przy ref., Indeksy. — ISBN: 978-3-03835-733-9 ; e-ISBN: 978-3-0357-0224-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Formation and properties of amorphous/crystalline ductile composites in ${Ni-Ag-P}$ immiscible alloys / Ziewiec K., Malczewski P., BOCZKAL G., Prusik K. // W: EM 2011 : XIV\textsuperscript{th} international conference on Electron Microscopy : 26–30 June, 2011, Wisła, Poland : programme & abstracts. — [Polska : s. n.], 2011. — S. 150–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Formation and properties of amorphous/crystalline ductile composites in $Ni-Ag-P$ immiscible alloys / Krzysztof Ziewiec, Piotr Malczewski, Grzegorz BOCZKAL, Krystian Prusik // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2012 vol. 186, s. 216–221. — Bibliogr. s. 221, Abstr.. — Electron Microscopy XIV : selected peer reviewed papers from the XIV international conference on Electron Microscopy (EM 2011) : June 26–30, 2011, Wisla, Poland / ed. Danuta Stróż, Krystian Prusik. — Durnten-Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2012. — ISBN-13 978-3-03785-381-8. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.186.216.pdf

 • keywords: X-ray diffraction, amorphous/crystalline composite, liquid immiscible alloys, ductile fracture transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.186.216

22
23
 • High ordered structures in hexagonal metals crystallized under high gravity / BOCZKAL G., PAŁKA P. // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [50]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Influence of deformation by SPD methods in magnesium alloys on accumulation of point defects / Malwina JANOSKA, Grzegorz BOCZKAL, Bartosz SUŁKOWSKI, Daria Setman, Erhard Schafler // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: