Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Gryboś, mgr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kmcp, Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4332-0771 orcid iD

ResearcherID: AAF-2001-2019

Scopus: 57193767247

PBN: 5ffeb41c085dcb0e357dccac

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
2
 • Contemporary challenges and problems of fractional calculus in applied mathematical modelling of complex processes in nature : [abstract] / J. S. Leszczyński, D. GRYBOŚ // W: ECCM – ECFD 2018 [Dokument elektroniczny] : 6th European Conference on Computational Mechanics (Solids, Structures and Coupled Problems) ; 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics : 11–15 June 2018, Glasgow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Glasgow : s. n.], [2018]. — s. [1] ID MS169A. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.eccm-ecfd2018.org/admin/files/fileabstract/a294.pdf [2018-07-12]. — Bibliogr. s. [1]. — J. S. Leszczyński - afiliacja: Magneto Sp. z o. o., Częstochowa

 • keywords: mathematical modelling, fractional calculus, complex processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Development of double transmission double expansion technology for energy savings of compressed air systems in industrial scale / Dominik GRYBOŚ, Jacek LESZCZYŃSKI // W: ICAE 2019 [Dokument elektroniczny] : 11th International Conference on Applied Energy : 12–15 August 2019, Västerås, Sweden : proceedings, Vol. 4, Pt. 3. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : Energy Proceedings], cop. 2019. — e-ISBN: 978-91-985634-4-3. — s. 1–4, paper ID 0575. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.energy-proceedings.org/wp-content/uploads/2020/02/575_Paper_0703104415.pdf [2020-09-02]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • keywords: energy recovery, industrial energy systems, advanced energy technologies, efficiency improvements, compressed air systems, air wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
 • Impact of magnetic materials shielding on coils used in wireless power transfer : [abstract] / D. GRYBOŚ, J. S. Leszczyński, R. Rygal, M. Soinski, K. Szewczyk // W: ECCM – ECFD 2018 [Dokument elektroniczny] : 6th European Conference on Computational Mechanics (Solids, Structures and Coupled Problems) ; 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics : 11–15 June 2018, Glasgow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Glasgow : s. n.], [2018]. — S. [1] ID MS169B. — Tryb dostępu: http://www.eccm-ecfd2018.org/admin/files/fileabstract/a462.pdf [2018-07-12]. — Bibliogr. s. [1]. — J. S. Leszczyński - afiliacja: Magnetic Research Center, Magneto Ltd., Częstochowa

 • keywords: magnetic materials, magnetic composite core, wireless power transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Implementation of energy harvesting system of wastes of compressed air wastes for electrical steel cutting line / Dominik GRYBOŚ, Jacek S. LESZCZYŃSKI // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 20. — Bibliogr. s. 20. — Toż w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-19]

 • keywords: energy harvesting, energy efficiency, energy losses, pneumatic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Influence of normal-compressed stresses on measurement precision of toroidal and oval nanocrystalline cut cores used for metering / Cezary Świeboda, Wojciech Pluta, Dominik GRYBOŚ, Jacek LESZCZYŃSKI // W: i-MITEL-2018 : Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice : „innowacje szansą rozwoju gospodarki” : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Sulęcin, 18–20 kwietnia 2018 : streszczenia artykułów = Innvotive materials and technologies in electrical engineering : X science and technologies in electrical engineering : Sulęcin, Poland, April 18\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Gorzów Wielkopolski : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Gorzowski, [2018]. — Na stronie redakcyjnej błędnie podany rok 2016. — ISBN: 978-1-5386-4667-0. — S. 81–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.. — Pełny tekst w bazie IEEE. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4 — ISBN 978-1-5386-4669-4. — {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047j50150.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8370485}

 • keywords: magnetic measurements, current transformers, nanocrystalline magnetic cores, cut cores

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IMITEL.2018.8370485

11
12
 • Magnetic properties of composite cores made of nanocrystalline material for high frequency inductors and transformers / Dominik GRYBOŚ, Jacek LESZCZYŃSKI, Cezary Świeboda, Wojciech Pluta, Marcin Kwiecień, Roman Rygał, Marian Soiński // W: i-MITEL-2018 : Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice : „innowacje szansą rozwoju gospodarki” : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Sulęcin, 18–20 kwietnia 2018 : streszczenia artykułów = Innvotive materials and technologies in electrical engineering : X science and technologies in electrical engineering : Sulęcin, Poland, April 18\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Gorzów Wielkopolski : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Gorzowski, [2018]. — Na stronie redakcyjnej błędnie podany rok 2016. — ISBN: 978-1-5386-4667-0. — S. 33–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Pełny tekst w bazie IEEE. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6 — ISBN 978-1-5386-4669-4. — {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047j50150.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8370465}

 • keywords: transformers, magnetic powder core, soft magnetic material, inductors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IMITEL.2018.8370465

13
 • Methods of improving magnetic properties for powder cores made of nanocrystalline flakes / Dominik GRYBOŚ, Cezary Świeboda, Jacek LESZCZYŃSKI, Marian Soiński // W: 15\textsuperscript{th} international workshop on 1&2 dimensional magnetic measurement and testing [Dokument elektroniczny] : program and book of abstracts : September 24-25-26, 2018, Grenoble. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Grenoble : s. n.], [2018]. — S. 147–148. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://2dm2018.sciencesconf.org/data/pages/book_2dm2018_en.pdf [2018-09-24]. — Bibliogr. s. 148

 • keywords: particle size distribution, compaction, Soft Magnetic Powder Core, nanocrystalline particles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Ocena efektywności odzysku odpadowej energii z przemysłowych systemów pneumatycznych : streszczenie[Evaluation of the efficiency of waste energy harvesting device from industrial pneumatic systems : abstract] / Jacek LESZCZYŃSKI, Dominik GRYBOŚ // W: 4. Polski Kongres Górniczy [Dokument elektroniczny] : 20–22.11.2017, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://pkg.edu.pl/referat/energy-harvesting/ [2018-07-12]. — 20.11.2017 - sesja: Bezpieczeństwo energetyczne w perspektywie 2030/2050

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Properties of Fe-based nanocrystalline Magnetic Powder Cores (MPC) and structure of Particle Size Distribution (PSD) / Dominik GRYBOŚ, Jacek S. LESZCZYŃSKI, Marcin Kwiecień, Cezary Świeboda, Patryk Lasak, Wojciech Pluta, Roman Rygal, Marian Soiński // Journal of Electrical Engineering - Elektrotechnicky Casopis ; ISSN 1335-3632. — 2018 vol. 69 iss. 2, s. 163–169. — Bibliogr. s. 168–169

 • keywords: particle size distribution, magnetic powder core, nanocrystalline strip, soft magnetic material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/jee-2018–0020

17
18
 • Sposób i urządzenie do przemiany energii odpadowej sprężonego gazu w energię elektryczną[The method and device for converting waste energy of compressed gas into electricity] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LESZCZYŃSKI Jacek, GRYBOŚ Dominik. — Int.Cl.: F02C 6/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422009 A1 ; Opubl. 2018-01-15. — Zgłosz. nr P.422009 z dn. 2017-06-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 2, s. 31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422009A1.pdf

 • słowa kluczowe: energia odpadowa, przemiana energii, gaz sprężony, urządzenie odzyskujące energię

  keywords: energy conversion, energy waste, energy loss, energy waste/loss, compressed gas, energy harvester

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • System i sposób odzysku energii odpadowej gazu sprężonego[System and method for recovery of compressed gas waste energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LESZCZYŃSKI Jacek, GRYBOŚ Dominik, Machulec Dawid. — Int.Cl.: F15B 1/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 426071 A1 ; Opubl. 2019-01-28. — Zgłosz. nr P.426071 z dn. 2018-06-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 3, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL426071A1.pdf

 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, odzysk energii, energia odpadowa, systemy sprężonego gazu, recyrkulacja gazu wylotowego

  keywords: energy efficiency, energy waste, energy recovery, compressed gas systems, exhaust gas recirculation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • System of storage and use of compressed air energy produced in renewable energy micro-installations / Dominik GRYBOŚ, Jacek S. LESZCZYŃSKI, Bartosz Kozera, Jan Markowski // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 103. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-14]. — Bibliogr. s. 103

 • keywords: renewable energy, energy efficiency, micro-installation, compressed air energy storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: