Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Gregorczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900862

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza ciernej współpracy walców roboczych i oporowych walcarek kwarto blach i taśmAnalysis of frictional contract between work and back up rolls of the four-high rolling mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza jakości systemu przepływu informacji w oparciu o metodykę Six SigmaAnalysis of information transfer system quality using Six Sigma methodology / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 2, s. 615–623. — Bibliogr. s. 623, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto50.pdf

 • słowa kluczowe: jakość, system przekazu informacji, Six Sigma

  keywords: Six Sigma, quality, information transfer system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości modernizacji prasy hydraulicznej do usuwania owalizacji pierścieni łożyskowychAn possibility of modernization of the hydraulic press for removal ovality of rolling bearing rings / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Janusz SZOSTAK, Stanisław Rabiasz // W: Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 60). — ISBN10: 83-89772-62-0. — S. 211–220. — Bibliogr. s. 219–220, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza stanu naprężeń w konstrukcji prasy hydraulicznej do usuwania odchyłek geometrycznych pierścieni walcowanych na gorącoStress distribution in the construction of hydraulic press using for removal of the geometrical distortions of the hot ring rolled rings / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Lucjan Tomecki // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 nr 6, s. 482–490. — Bibliogr. s. 490

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu zastosowania metody TPM na wzrost efektywności linii automatycznego montażu wycieraczek samochodowychImprovement of the effective efficiency of windscreen wipers automated assembly line by applying Total Productive Maintenance (TPM) method / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiasz // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 469–477. — Bibliogr. s. 477, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto47.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Applications of FEM to the analysis of the scrap baling press loading during the recycling of metal containers : short communication / A. ŚWIĄTONIOWSKI, R. GREGORCZYK, J. Szostak // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 487–489. — Bibliogr. s. 489, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of finite element method in production of collar-head screw in suspension arm of motor car vehicle / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiasz // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2011 vol. 18 no. 3, s. 453–461. — Bibliogr. s. 461, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Eksperymentalne badania zjawisk tarcia na powierzchni kontaktu walców roboczych i oporowych walcarek kwartoExperimental investigations of the friction phenomena on the contact surface between work and back up rolls of the four – high rolling mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 6, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Eksperymentalne wyznaczanie parametrów matematycznego modelu parametryczno-samowzbudnych drgań walcarekExperimental investigation of the parameters referred to mathematical model of the parametrical self-excited vibration of the rolling mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2006 R. 103 z. 1–M, s. 351–358. — Bibliogr. s. 357, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych = Trends in the development of heavy duty machines : XIX konferencja naukowa = 19th conference : Zakopane, 23–26 stycznia 2006 / PK. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • Modular monitoring system for pilger mill driveSystem monitorowania walcarki pielgrzymowej do walcowania rur bez szwu / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiarz // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 4, s. 172–178. — Bibliogr. s. 178, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2008-04/mech06.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring, walcarka pielgrzymowa, obciążenia dynamiczne

  keywords: monitoring, dynamic load, pilger mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modyfikacja nadstopów o kompozycji na bazie niklu i chromu poprzez odkształcenie w procesie walcowania[Modification of the composition of superalloys based on nickel and chromium by deformation in the rolling process] / red. nauk. Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI ; aut. oprac.: Jan SIŃCZAK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Sylwia BEDNAREK, Ryszard GREGORCZYK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz SZOSTAK ; AGH. — Kraków : ARBOR FP, cop. 2013. — 177 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-937685-0-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Numeryczna symulacja procesu walcowania dwuteowników szerokostopowychNumerical modeling of the section rolling process / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Wszebor BOKSA, Ryszard GREGORCZYK // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odsalanie dołowych wód kopalnianych przy wykorzystaniu procesu osmozy odwróconej[Desalination of water drom coalmine workings pits by the process of reserve osmosis] / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Przemysław SOBKOWIAK // W: Zagadnienia urządzeń ochrony środowiska. — Kraków : WIMiR AGH, 2006. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 32) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 295–304. — Bibliogr. s. 304, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Optimisation of constructional parameters of scrap baling press / A. ŚWIĄTONIOWSKI, R. GREGORCZYK, J. SZOSTAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 564–566. — Bibliogr. s. 566, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Production of absorption columns packing on the basis of stamping processes / ŚWIĄTONIOWSKI Andrzej, GREGORCZYK Ryszard, SZOSTAK Janusz, Rabiasz Stanisław // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 414–418. — Bibliogr. s. 417–418, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Self excited vibrations in four-high rolling mills caused by stochastic disturbance of friction conditions on the roll-roll contact surfaceSamowzbudne drgania walcarek kwarto powstające w wyniku stochastycznego charakteru zaburzeń sił tarcia na powierzchni kontaktu walców roboczych i oporowych / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 3, s. 158–162. — Bibliogr. s. 162, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-03/mech09.pdf

 • słowa kluczowe: drgania, drgania samowzbudne, walcarki

  keywords: self-excited vibrations, rolling mill, friction phenomena

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Systemy jakości w produkcji lekkich samochodów dostawczychQuality system related to light truck production / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław RABIASZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 2, s. 625–634. — Bibliogr. s. 634, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto51.pdf

 • słowa kluczowe: montaż, połączenie śrubowe, system jakości

  keywords: assembly, screw joint, quality system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ asymetrii procesu walcowania na kształt pasma – badania eksperymentalneEffect of rolling process asymmetry on the rolled strip shape / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Przemysław SOBKOWIAK // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XX konferencja naukowa : Zakopane, 22–25 stycznia 2007 : program, streszczenia, referaty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zakład Wydawnictw i Promocji], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „referaty”). — Rozszerzone streszczenie publikacji dostępne na s. 353–355 (po wybraniu opcji „streszczenia”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ parametrów walcowania szerokostopowych dźwigarów na stan obciążeń napędu walcarki uniwersalnejInfluence of the I bar rolling parameters on the load of the universal mill drive / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2006 R. 103 z. 1–M, s. 359–365. — Bibliogr. s. 365, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych = Trends in the development of heavy duty machines : XIX konferencja naukowa = 19th conference : Zakopane, 23–26 stycznia 2006 / PK. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ zjawisk dynamicznych na jakość blach i taśm walcowanych na zimno[Influence of the dynamic events on the quality of sheet metal and cold rolled strips] / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Adam Bar // W: Inżynieria mechaniczna w 90-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej / red. Marian Banaś, Bolesław Karwat ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2009. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics. Monografie = [Monographs] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 40). — Na s. tyt. dod.: 57 lat 1952–2009 WIMiR. — ISBN10: 83-89772-50-7. — S. 241–254. — Bibliogr. s. 253–254, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: