Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Wszołek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70920a878c28a04738ef8e

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • All-weather microphones - characteristics, calibration and uncertainty assessment methods / Grażyna WSZOŁEK // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • All-weather microphones in monitoring systems / WSZOŁEK Grażyna, WSZOŁEK Wiesław // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 1, s. 195, [abstr. 15]. — 35th Winter School on Vibroacoustical Hazards Suppressions : Wisła, Poland, February 26 – March 02, 2007 : [abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przydatności mikrofonów typu MEMS w pomiarach środowiskowychThe analysis of suitability of the MEMS microphones in environmental measurements / Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Grażyna WSZOŁEK, Robert BARAŃSKI, Jędrzej BLAUT // W: MWK'2014 : „Metrologia Wspomagana Komputerowo” : X szkoła-konferencja : Waplewo, 27–30 maja 2014 : streszczenia referatów / Wojskowa Akademia Techniczna. — Warszawa : WAT, cop. 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7938-021-3. — S. 72–73. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: pomiary środowiskowe, hałas na stanowisku pracy, mikrofony MEMS, dozymetria akustyczna

  keywords: environmental measurements, noise in the workplace, MEMS microphones, acoustic dosimetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wątpliwości dotyczących metodologii wyznaczania wskaźnika oceny pochłaniania dźwięku DL$\alpha$[Analysis of uncertain factors regarding the measurement methodology for determination of sound absorption evaluation coefficient] / A. Chrobak, G. WSZOŁEK // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej [Dokument elektroniczny] : Kraków – Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 157–161. — Bibliogr. s. 160–161, Streszcz.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of uncertainty in the investigation of sound level meters / Grażyna WSZOŁEK, Zbigniew ENGEL // Revista de Acústica e Vibrações Sociedade Brasileira de Acústica-Sobrac. — 2005 no. 35, s. 72, PO1. — RIO 2005 : internoise : the 2005 international congress and exposition on Noise control engineering : Rio de Janeiro, Brazil 07–10 August 2005 : congress programme and abstracts / The International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), The Brazilian Acoustical Society (SOBRAC), Iberoamerican Federation of Acoustics (FIA). — Brazil : Published by SOBRAC, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Automatic measuring system for acoustical devices calibration in the free-field / G. WSZOŁEK, W. Barwicz, S. Duminov // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 4 suppl., s. 397–402. — Bibliogr. s. 402. — 53rd Open Seminar on Acoustics OSA'06 : Zakopane, Spetember 11–15, 2006

 • keywords: sound level meters, free-field investigation, frequency responses, directional responses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Automatic measuring system for acoustical devices calibration in the free-field / WSZOŁEK Grażyna, Barwicz W., Duminov S. // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3, s. 393. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Automatyczny system pomiarowy do wzorcowania przyrządów akustycznych w warunkach pola swobodnegoAutomatic measuring system for acoustical devices calibration in the free-field / G. WSZOŁEK, W. Barwicz, S. Duminov // W: OSA 2006 : LIII Otwarte Seminarium z Akustyki : Kraków – Zakopane, 11 – 15 września 2006 / Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie. — [Kraków : PTA. Oddział w Krakowie], [2006]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 411–416. — Bibliogr. s. 416

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Automatyzacja procesu badania dozymetru akustycznego : streszczenieAutomation in the process of testing the acoustic dosimeter : abstract / Robert BARAŃSKI, Tomasz KORBIEL, Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK, Bartłomiej STĘPIEŃ, Jędrzej BLAUT, Grażyna WSZOŁEK // W: XXI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków, 8–10 czerwca 2016 : pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozaczki / Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 6. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania akustyczne ekranu komunikacyjnego typu „Łabędź”[Investigation of acoustical properties of a Łabędź type roadscreen] / Jerzy MICHALCZYK, Grażyna WSZOŁEK // W: Noise control'98 : 11th international conference on Noise control : Krynica, June 2–4, 1998 : proceedings / eds. Zbigniew Engel, Danuta Augustyńska ; Central Institute for Labour Protection ; Department of Mechanics and Vibroacoustics of the University of Mining and Metallurgy. — Warsaw : [s. n.], 1998. — S. 447–452. — Bibliogr. s. 452, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania kontrolne przyrządów do pomiarów akustycznych[Routine and specific tests of acoustic measurement devices] / Zbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2002 R. 61 nr 3, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26

 • słowa kluczowe: pomiar akustyczny, przyrząd pomiarowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym[Free-field testing of sound level meters] / Zbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK // W: KM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wrocław, 6–9.09.2004 : materiały kongresowe, T. 2 / pod red. Janusza Mroczki. — [Polska : s. n.], [2004]. — S. 683–686. — Bibliogr. s. 686, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie mikrofonów i mierników poziomu dźwiękuExamination of microphones and sound level meters / Zbigniew ENGEL, Grażyna WSZOŁEK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 3, s. 285–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badanie poziomu ciśnienia akustycznego i poziomu dźwięku a wywołanego działaniem systemu wentylacji i klimatyzacjiExamination of sound pressure level and sound level a caused by ventilation and air conditioning systems / Tomasz Odrzywołek, Grażyna WSZOŁEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2016 nr 33, s. 181–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Summ.. — G. Wszołek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. — Artykuły laureatów 53. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ciemna strona ekranów akustycznychThe dark side of acoustic screens / Agnieszka Chrobak, Grażyna WSZOŁEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 55–61. — Bibliogr. 61, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Comparative calibrations – in a free field – of measuring microphones / WSZOŁEK Grażyna, Barwicz Wiesław // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 3, s. 793, [poz.] 83. — The 54-th Open Seminar on Acoustics OSA 2007 : [Rzeszów–Przemyśl, 10–14 września 2007 r. : abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Comparative calibrations – in a free field – of measuring microphones / Grażyna WSZOŁEK, Wiesław Barwicz // W: OSA 2007 [Dokument elektroniczny] : LIV Otwarte Seminatium z Akustyki : Rzeszów–Przemyśl, Poland, September 10–14. 2007 : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział etc.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Comparative calibrations of measuring microphones performed in a free field / Grażyna WSZOŁEK, Wiesław Barwicz // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 4 Suppl., s. 305–312. — Bibliogr. s. 312. — 54th Open Seminar on Acoustics – OSA 2007 : September 10–14, 2007 Przemyśl, Poland. — Warszawa : Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics : Polish Acoustical Society, 2007

 • keywords: Interlaboratory Comparisons, microphone frequency responses, free-field calibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Diagnostyka hałasu instalacji grzewczej w pomieszczeniach mieszkalnych[Noise diagnostic of heating installations in the living space] / T. Turoń, G. WSZOŁEK // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 161–166. — Bibliogr. s. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dobór elementów instalacji wentylacyjnej przy zachowaniu odpowiednich parametrów akustycznych[Matching ventilation system elements with proper acoustic parameters] / P. Zaranek, G. WSZOŁEK // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 167–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Drgania mechaniczne wywołane maszynami wiertniczymi podczas robót inżynierskich, jako czynnik szkodliwy dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego[Influence of mechanical vibrations caused by drilling machines for human health and environment] / A. Pęksa, G. WSZOŁEK // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. 106–107. — Bibliogr. s. 106–107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabView environment : [abstract] / BARAŃSKI Robert, WSZOŁEK Grażyna // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2011 vol. 36 no. 3, s. 645. — W publikacji podano błędne imię autora: Krystian. — 58th Open Seminar on Acoustics joined with 2nd Polish-German Structured Conference on Acoustics : 13–16 September 2011, Jurata

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Educational implementation of a sound level meter in the LabVIEW environment / Robert BARAŃSKI, Grażyna WSZOŁEK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 no. 1, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • keywords: LabView, sound level meters, microphones, free-field investigation, frequency responses, acoustics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/aoa-2013-0003

25
 • Ekran akustyczny do zabudowy w terenie otwartym[Acoustic screen for open area] / Jerzy MICHALCZYK, Grażyna WSZOŁEK // W: Akustyka w technice medycynie i kulturze : granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1996-1999 : seminarium Kraków, 13–14 styczeń 1999 / red. Zbigniew Engel, Jerzy Ranachowski ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : IPPT PAN, 1999. — ISBN10: 83-910387-3-4. — S. 267–272. — Bibliogr. s. 272, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: