Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Stańczak, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6618-5998

ResearcherID: M-2822-2013

Scopus: 6505852461

PBN: 900495

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Charakter i geneza zmienności właściwości zbiornikowych dolnokredowych piaskowców węglowieckich (Karpaty zewnętrzne)Origin of variability of reservoir properties of the Early Cretaceous Węglówka sandstone (Outer Carpathians) / Grażyna STAŃCZAK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 429, s. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2008

 • keywords: reservoir properties, facies, compaction, Early Cretaceous, cementation, carbonate concretions, Weglówka sandstone, initial porosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakter i geneza zmienności właściwości zbiornikowych dolnokredowych piaskowców węglowieckich (Karpaty Zewnętrzne)[Origin of variability of reservoir properties of the Early Cretaceous Węglówka sandstone (Outer Carpathians)] / Grażyna STAŃCZAK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dekoracyjność – ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowychDecorativeness – an important criterion of the evaluation of the deposits of building and road stones / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 3–4, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : IX seminarium : Wiktorowo, 2–4 czerwiec 2004 r. / kom. nauk. Ryszard Uberman, [et al.] ; Komisja Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska, [et al.]. — Wrocław : Instytut-Poltegor Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Diatomaceous rocks of the Jawornik deposit (the Polish Outer Carpathians): petrophysical and petrographical evaluation / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK, Marek REMBIŚ, Tomasz TOBOŁA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 311–331. — Bibliogr. s. 329–331, Abstr.. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/1828/1428

 • keywords: porosity, scanning electron microscopy (SEM), silica, critical raw materials, chemical analysis, diatomite, Vickers microindentation hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2015.41.4.311

5
 • Dolnośląski łupek z Jenkowa i możliwości jego zastosowaniaThe slate from Jenków (Lower Silesia) and the possibilities of its use / Grażyna STAŃCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 146–153. — Bibliogr. s. 152–153

 • słowa kluczowe: właściwości fizyczno-mechaniczne, metałupki, fyllity, osłona metamorficzne masywu Strzegom-Sobótka, kompleks kaczawski, złoże Jenków, walory dekoracyjne, kamień łamany, kamień łupany, okładziny, serie epimetamorficzne, blok przedsudecki

  keywords: slates, phyllites, epimetamorphic series, Kaczawa metamorphic unit, Fore-Sudetic Block, Jenków deposit, physical and mechanical properties, decorative quality, broken stone, facing slabs, Strzegom-Sobótka Massif envelope, ashlar

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with a brine / Tomasz TOBOŁA, Marek REMBIŚ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK // W: 2nd international multidisciplinary microscopy and microanalysis congress : proceedings of InterM, October 16–19, 2014 / eds. E. K. Polychroniadis, Ahmet Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Switzerland : Springer, cop. 2015. — (Springer Proceedings in Physics ; ISSN 0930-8989 ; vol. 164). — ISBN: 978-3-319-16918-7 ; e-ISBN: 978-3-3-319-16919-4. — S. 73–78. — Bibliogr., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-16919-4_10

8
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with brines / Tomasz TOBOŁA, Marek REMBIŚ, Grażyna STAŃCZAK, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ // W: ENEFM2014 : 2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials ; InterM2014 : 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis congress & exhibition [Dokument elektroniczny] : Oludeniz, Turkey, October 16–19, 2014 : book of abstracts / eds. A. Yavuz Oral, Z. Banu Bahsi ; eds. Efstathios Polychroniadis, A. Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Abstrakt z konferencji InterM2014

 • keywords: diatomite, salt fibrous, crystalization, SEM-EDS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fractal analysis of the pore space in sandstones as derived from mercury porosimetry and image analysis / Grażyna STAŃCZAK // W: INTERM 2013 [Dokument elektroniczny] : International Multidisciplinary Microscopy Congress : Antalya, Turkey, October 10–13, 2013 / ed. E. K. Polychroniadis, A. Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. 101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja: University of Science and Technology

 • keywords: mercury porosimetry, pore space, fractal dimension, sandstone reservoir, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fractal analysis of the pore space in sandstones as derived from mercury porosimetry and image analysis / Grażyna STAŃCZAK // W: International multidisciplinary microscopy congress : proceedings of InterM, Antalya, Turkey, October 10–13, 2013, Pt. 1 / eds. Efstathios K. Polychroniadis, Ahmet Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Springer Proceedings in Physics ; ISSN 0930-8989 ; vol. 154). — ISBN: 978-3-319-04638-9 ; e-ISBN: 978-3-319-04639-6. — S. 51–60. — Bibliogr. s. [60], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-04639-6_8

11
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis / Grażyna STAŃCZAK, Marek REMBIŚ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Tomasz TOBOŁA // W: ENEFM2014 : 2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials ; InterM2014 : 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis congress & exhibition [Dokument elektroniczny] : Oludeniz, Turkey, October 16–19, 2014 : book of abstracts / eds. A. Yavuz Oral, Z. Banu Bahsi ; eds. Efstathios Polychroniadis, A. Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Referat z konferencji InterM2014

 • keywords: mercury porosimetry, pore space, diatomite, fractal analysis, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis / Grażyna STAŃCZAK, Marek REMBIŚ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Tomasz TOBOŁA // W: 2nd international multidisciplinary microscopy and microanalysis congress : proceedings of InterM, October 16–19, 2014 / eds. E. K. Polychroniadis, Ahmet Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Switzerland : Springer, cop. 2015. — (Springer Proceedings in Physics ; ISSN 0930-8989 ; vol. 164). — ISBN: 978-3-319-16918-7 ; e-ISBN: 978-3-3-319-16919-4. — S. 79–89. — Bibliogr., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-16919-4_11

13
 • Główne kryteria waloryzacji złóż kamieni budowlanych i drogowychMain criteria of evaluation of the deposits of building and road stones / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Polanica Zdrój, 23–25 kwietnia 2003 = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 104. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 37). — S. 3–15. — Bibliogr. s. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Łupki krystaliczne złóż południowo-zachodniej Polski stosowane jako kamień budowlany – ocena zróżnicowania walorów dekoracyjnych i możliwości ich zastosowaniaSlates, phyllites and schists from deposits of SW Poland used as dimension stones – evaluation of their decorativeness and the possibilities of use / Grażyna STAŃCZAK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2016 t. 64 nr 10, s. 833–843. — Bibliogr. s. 842–843, Abstr.. — XXI konferencja naukowa PIG-PIB i Targów Kielce „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze”, Kielce, 08.04.2016. — tekst: https://goo.gl/L2Byol

 • keywords: SW Poland, stone cladding, slates, phyllites, broken stone, ashlar, Lower Silesian Block, decorativeness, quartzitic schists, mica schists

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena mikrostruktur kierunkowych i ich znaczenie dla właściwości technicznych piaskowcówDirectional microstructures and technical properties of sandstones / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 4, s. 26–38. — Bibliogr. s. 37–38. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: anizotropia, wytrzymałość na ściskanie, piaskowce, wskaźnik kształtu, mikrostruktura kierunkowa, ścieralność, prędkość fal ultradźwiękowych

  keywords: anisotropy, abrasion resistance, sandstones, compressive strenght, shape index, directional microstructures, velocity of ultrasonic waves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Piaskowce magurskie złoża Męcina k. Limanowej : kruszywo czy bloki?Magura sandstones in Męcina deposit : aggregates or blocks? / Grażyna STAŃCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 2–3, s. 97–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz.. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : VIII [ósme] seminarium : Osieczany, 12–15 czerwca 2002 r. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przestrzenna zmienność właściwości fizyczno-mechanicznych w złożach serpentynitu Nasławice oraz granitu i gnejsu Strzelin (Dolny Śląsk)Spatial variability of technical properties of deposits of serpentinite (Nasławice) and granite (Strzelin) an attempt of geostatistical and gis analysis / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Polanica Zdrój, 23–25 kwietnia 2003 = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 104. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 37). — S. 17–35. — Bibliogr. s. 34–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób otrzymywania kompozycji antypoślizgowej i odladzającej[Method of preparing anti-slip and de-icing composition] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REMBIŚ Marek, TOBOŁA Tomasz, FIGARSKA-WARCHOŁ Beata, STAŃCZAK Grażyna. — Int.Cl.: C09K 3/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 429759 A1 ; Opubl. 2020-11-02. — Zgłosz. nr P.429759 z dn. 2019-04-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 23, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL429759A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The effect of petrographic characteristics on the physical and mechanical properties of currently exploited Pińczów Limestones – a type of Leitha Limestone (Carpathian Foredeep, southern Poland)Charakterystyka petrograficzna a właściwości fizyczno-mechaniczne aktualnie eksploatowanych wapieni pińczowskich – odmiany wapieni litawskich (zapadlisko przedkarpackie, południowa Polska) / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2019 vol. 35 iss. 1, s. 59–97. — Bibliogr. s. 92–96, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-103145-36749?filename=The%20effect%20of.pdf

 • słowa kluczowe: prędkość fali ultradźwiękowej, SEM-EDS, środkowy miocen, kapilarna absorpcja wody, jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie, kamień wymiarowy

  keywords: Middle Miocene, SEM-EDS, ultrasonic wave velocity, dimension stone, capillary water absorption, uniaxial compressive strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/gsm.2019.128200

20
 • The impact of calcination on changes in the physical and mechanical properties of the diatomites of the Leszczawka Member (the Outer Carpathians, Poland) / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Marek REMBIŚ, Grażyna STAŃCZAK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2019 vol. 45 no. 4, s. 269–282. — Bibliogr. s. 280–282, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-23. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3162/2435

 • keywords: porosity, scanning electron microscopy, silica, apparent density, water absorption, thermal modification, Vickers microidentation hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.4.269

21
 • The influence of compaction and cementation on reservoir properties of the Early Cretaceous Weglowka Sandstone(Sub-Silesian Unit, Outer Carpathians, Poland) / Grażyna STAŃCZAK // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Using digital photographs and orthophotomaps of a quarry to assess the geometry and density of discontinuities in a sandstone depositWykorzystanie cyfrowych fotografii i ortofotomapy kamieniołomu do oceny geometrii i intensywności spękań w złożu piaskowców / Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2019 vol. 64 no. 3, s. 509–532. — Bibliogr. s. 531–532. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/112906/PDF/Archiwum-64-3-04-Figarska.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty zewnętrzne, warstwy krośnieńskie, skały bloczne, wskaźnik bloczności, system spękań, oligocen

  keywords: Outer Carpathians, Oligocene, Krosno Beds, quantity of blocks, joint system, dimension stones

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2019.129366

23
 • Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej[Evaluation of the Polish deposits of building and road stones in the light of European Union regulations] / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK ; pod red. Jana BROMOWICZA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 112, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0177). — Bibliogr. s. 58–62, [113]. — ISBN10: 83-89388-88-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Waloryzacja złóż kamieni budowlanych i drogowych z różnych punktów widzeniaEvaluation of the deposits of building and road stones – various points of view / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 14–16 kwietnia 2004 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2004. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 108. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 40). — S. 3–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Właściwości fizyczno-mechaniczne kopalin w polskich złożach kamieni budowlanych i drogowychPhysical and mechanical properties of mineral product in Polish deposits used as building stone / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 6–8 kwietnia 2005 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW. IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 109. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 41). — S. 13–24. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: