Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Jasica, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, *Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Analiza procesu eksploatacji koparek i ładowarek w aspekcie poprawy jakości węzłów tribologicznychAnalysis of quality increasing of strippers and muckers tribological pairs / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2005 R. 102 z. 3–M, s. 85–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Abstr.. — Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w pojazdach = Quality, safety and ecology in vehicle QSEV 05 : IV międzynarodowa konferencja = 4th international conference : 20–21 czerwca 2005, Kraków / Instytut Pojazdów Szynowych PK [etc.]. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the exploitation of devices operated in mining industry in the aspect of quality improvement of tribologic centres / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Assessing production process reliability using statistical methods / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2008 vol. 43 no. 3, s. 19–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyki wentylatorów stosowanych w elektrofiltrachThe characteristics of fans for electro-filters / Grażyna JASICA // W: Wentylatory przemysłowe : V konferencja : Zakopane 6–8 października 1997 r. = Industrial fans : the fifth conference / red. J. Otte ; Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. — Gliwice : [PŚ], 1997. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska ; ISSN 1506-9702 ; z. 1). — S. 111–118. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Developing the operational reliability of motor vehiclesKształtowanie niezawodności eksploatacyjnej pojazdów mechanicznych / Piotr BERA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, kształtowanie niezawodności, niezawodność eksploatacyjna

  keywords: artificial neural networks, developing reliability, operational reliability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Informacja w kształtowaniu niezawodności obiektówThe role of information in development of object reliability / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 341–348. — Bibliogr. s. 348

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Innowacyjne kształcenie w aspekcie wymagań inżynierii eksploatacji[Innovative education for standards required in engineering operation] / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Robert PILCH // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2009 nr 4, s. 52–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kinematyka nowej krajowej samojezdnej wiertnicy dla górnictwa skalnegoKinematics of new Polish self-propelled drilling ring for rock mining / Jan MARIANOWSKI, Krzysztof WŁADZIELCZYK, Grażyna JASICA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2001 t. 20 z. 1, s. 53–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Koncepcja wyznaczania wskaźnika jakości eksploatacyjnej wybranych obiektów pracujących cyklicznieThe conception of quality factor of cycles working technical objects / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2005 vol. 40 z. 3, s. 111–118. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowychModelling process of fork-lift trucks operation systems / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków = Quality, safety and ecology in vehicles : XII national : VI international scientific conference / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — ISBN: 978-83-7242-499-0. — S. 117–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Management systems for supervising and monitoring of electrostatic precipitators operation / Leszek Wirski, Grażyna JASICA // W: SAP&ETEP-97 : elektryczny łuk łączeniowy : ósma międzynarodowa konferencja : elektrotechnologie ochrony środowiska : sympozjum : 3–6 września 1997 Łódź, Polska : materiały konferencyjne, Cz. 1 = SAP&ETEP-97 : Switching Arc Phenomena : Electrical Technologies for Environmental Protection : conference materials / przygot. do druku Z. Tarociński ; Politechnika Łódzka. Instytut Aparatów Elektrycznych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — [Poland : s. n.], [1997]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 345–348. — Bibliogr. s. 347, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Model sterowania eksploatacją urządzeń pracujących w cyklach okresowo-ciągłychModel of control of operation of facilities operating in periodical-continuous cycles / Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 1997 vol. 32 z. 4, s. 535–552. — Bibliogr. s. 552, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Modernization of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirements / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Niezawodnościowe aspekty procesu tribologicznego w parze gładź cylindra – pierścienie tłoka przy ograniczonym smarowaniuReliability aspects of tribological process in steam cylinder – piston ring at the limited lubrication / Grażyna JASICA, Henryk Wistuba // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2001 R. 32 no. 4, s. 599–609. — Bibliogr. s. 608–609, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Niezawodnościowe aspekty procesu tribologicznego w sprężarce doświadczalnej ze smarowaniem sterowanym[Reliability aspects of tribological process in experimental compressor with control lubrication] / Grażyna JASICA, Henryk Wistuba // W: Komputerowo wspomagana analiza niezawodności systemów : XXIX [dwudziesta dziewiąta] Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2001 / Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2001. — ISBN10: 837204189X. — S. 112–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena efektywności eksploatacyjnej złożonych obiektów technicznychThe problem of rail-vehicle exploitation efficiency / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // W: X Jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych : Stare Jabłonki, 6–9 września 2005 r. : [materiały konferencyjne] / [oprac. wydawnicze: J[o]anna Fundowicz, Iwona Nitek, Jacek Pacholec]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2005. — ISBN10: 8372044554. — S. 143–149. — Bibliogr. s. 148–149, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSET 2011 : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie = Quality safety and ecology in transport : XIII międzynarodowa konferencja naukowa = XIII international scientific conference : 15–17 czerwca 2011 r., Kraków–Niepołomice / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : PK, 2011. — ISBN: 978-83-7242-594-2. — S. 197–203. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 109 z. 14. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2012 7–M, s. 97–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena niezawodności ślizgowych skojarzeń tribologicnych przy zmiennych warunkach smarowaniaEstimation of reliability of sliding tribological pairs operating in changing lubrication condition / Grażyna JASICA, Zbigniew OLEKSIAK, Henryk Wistuba // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: