Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Jasica, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900876

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Analiza procesu eksploatacji koparek i ładowarek w aspekcie poprawy jakości węzłów tribologicznychAnalysis of quality increasing of strippers and muckers tribological pairs / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2005 R. 102 z. 3–M, s. 85–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Abstr.. — Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w pojazdach = Quality, safety and ecology in vehicle QSEV 05 : IV międzynarodowa konferencja = 4th international conference : 20–21 czerwca 2005, Kraków / Instytut Pojazdów Szynowych PK [etc.]. — Kraków : Wydawnictwo PK im. Tadeusza Kościuszki, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the exploitation of devices operated in mining industry in the aspect of quality improvement of tribologic centres / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the exploitation of devices operated in the mining industry in the aspect of the quality improvement of tribologic centresAnaliza procesu eksploatacji urządzeń pracujących w przemyśle wydobywczym w aspekcie poprawy jakości węzłów tribologicznych / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2013 nr 1, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, koparki, ładowarki

  keywords: exploitation, excavator, loader

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessing production process reliability using statistical methods / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2008 vol. 43 no. 3, s. 19–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Developing the operational reliability of motor vehiclesKształtowanie niezawodności eksploatacyjnej pojazdów mechanicznych / Piotr BERA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, kształtowanie niezawodności, niezawodność eksploatacyjna

  keywords: artificial neural networks, developing reliability, operational reliability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Informacja w kształtowaniu niezawodności obiektówThe role of information in development of object reliability / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 341–348. — Bibliogr. s. 348

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Innowacyjne kształcenie w aspekcie wymagań inżynierii eksploatacji[Innovative education for standards required in engineering operation] / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Robert PILCH // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2009 nr 4, s. 52–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Koncepcja systemu jakości wibroprasy do produkcji elementów betonowychThe analysis of quality system of vibropress working in Libet S. A. Factory / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2006 nr 3, s. 173–180. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: niezawodność, system jakości, wibroprasa, kryteria ocenowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koncepcja usprawnienia systemu obsługiwania na przykładzie linii technologicznej zakładu przetwórstwa hutnicznegoModernization conception of technological line maintainance system in metallurgy processes / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2010 nr 2, s. 73–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Koncepcja wyznaczania wskaźnika jakości eksploatacyjnej wybranych obiektów pracujących cyklicznieThe conception of quality factor of cycles working technical objects / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2005 vol. 40 z. 3, s. 111–118. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowychModelling process of fork-lift trucks operation systems / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków = Quality, safety and ecology in vehicles : XII national : VI international scientific conference / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — ISBN: 978-83-7242-499-0. — S. 117–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowychModelling process of fork-lift trucks operation systems / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 1, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kształtowanie jakości wyrobu w procesie produkcyjnymForming of product quality during manufacturing processes / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2012 nr 2, s. 79–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modernisation of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirementsModernizacja rozwiązań konstrukcyjnych obiektów prototypowych w aspekcie wymagań eksploatacyjnych / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2013 nr 1, s. 77–83. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modernizacja, eksploatacja, obiekty prototypowe

  keywords: exploitation, prototype objects, modernisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modernization of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirements / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena efektywności eksploatacyjnej złożonych obiektów technicznychThe problem of rail-vehicle exploitation efficiency / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // W: X Jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych : Stare Jabłonki, 6–9 września 2005 r. : [materiały konferencyjne] / [oprac. wydawnicze: J[o]anna Fundowicz, Iwona Nitek, Jacek Pacholec]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2005. — ISBN10: 8372044554. — S. 143–149. — Bibliogr. s. 148–149, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSET 2011 : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie = Quality safety and ecology in transport : XIII międzynarodowa konferencja naukowa = XIII international scientific conference : 15–17 czerwca 2011 r., Kraków–Niepołomice / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : PK, 2011. — ISBN: 978-83-7242-594-2. — S. 197–203. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 109 z. 14. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2012 7–M, s. 97–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena niezawodności złożonego obiektu technicznego z uwzględnieniem kosztów eksploatacji na przykładzie maszyny dozująco-pakującejReliability estimation of selected, complex technical objects working in food industry including reneval costs / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2007 vol. 42 z. 4, s. 107–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych[Research problems in exploitation of selected technical objects] / red. nauk. Władysław LENKIEWICZ, Jan F. SZYBKA ; aut.: Zdzisław BRONIEC, Ewa CZACHÓRSKA, Włodzimierz FIGIEL, Kazimierz FURMANIK, Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH, Władysław LENKIEWICZ, Robert PILCH, Jan F. SZYBKA, Jerzy TARNOWSKI. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2010. — 250 s.. — (Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji ; nr 3). — Bibliogr. s. 245–250. — ISBN: 978-83-930944-1-7. — Pierwsza afiliacja: Komisja Krakowska Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacji w Warszawie

21
 • Reliability aspects of tribological process in conditions of reduced lubricationAspekty niezawodności procesów tribologicznych w warunkach organicznego smarowania / Henryk Wistuba, Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: INSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 395–402. — Bibliogr. s. 402, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Reliability of tribological process in a compressor with an automatic lubricant feeder / Grażyna JASICA, Henryk Wistuba // W: INSYCONT'02 : 6\textsuperscript{th} international symposium : new achievements in tribology : September 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} 2002, Cracow, Poland / Technical University of Mining and Metallurgy – Cracow. Department of Construction and Terotechnology [etc.]. — Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. — S. 49–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Statystyczna kontrola jakości z zastosowaniem analizy Pareto-Lorenza na przykładzie walcowni zimnej blachThe Pareto-Lorenz analysis in statistic experiments of quality control / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2008 nr 3, s. 153–164. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The process of investigation and estimation of tribological pairs quality of strippers and muckersProblematyka jakości węzłów tribologicznych w procesie eksploatacji koparek i ładowarek / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Henryk Wistuba // W: INSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wielokryterialna ocena jakości wyrobu z uwzględnieniem etapów projektowania, wytwarzania i eksploatacjiThe quality estimation during design, production and operating processes / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 3, s. 85–96. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: